WIERZE UFAM MIŁUJĘ

„W KAŻDEJ CHWILI MEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ” — ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

 • Słowo Boże na dziś

 • NIC TAK NIE JEST POTRZEBNE CZŁOWIEKOWI JAK MIŁOSIERDZIE BOŻE – św. Jan Paweł II

 • Okaż mi Boże Miłosierdzie

 • JEZU UFAM TOBIE W RADOŚCI, JEZU UFAM TOBIE W SMUTKU, W OGÓLE JEZU UFAM TOBIE.

 • Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.

 • Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • WIELKI POST

 • Rozważanie Drogi Krzyżowej

 • Historia obrazu Jezusa Miłosiernego

 • WIARA TO NIE NAUKA. WIARA TO DARMO DANA ŁASKA. KTO JEJ NIE MA, TEGO DUSZA WYJE Z BÓLU SZUKAJĄC NAUKOWEGO UZASADNIENIA; ZA LUB PRZECIW.

 • Nie wstydź się Jezusa

 • SŁOWO BOŻE

 • Tak mówi Amen

 • Książki (e-book)

 • TV TRWAM

 • NIEPOKALANÓW

 • BIBLIOTEKA W INTERNECIE

 • MODLITWA SERCA

 • DOBRE MEDIA

 • Biblioteki cyfrowe

 • Religia

 • Filmy religijne

 • Muzyka religijna

 • Portal DEON.PL

 • Polonia Christiana

 • Muzyka

 • Dobre uczynki w sieci

 • OJCIEC PIO

 • Św. FAUSTYNA

 • Jan Paweł II

 • Ks. Piotr Pawlukiewicz

 • Matka Boża Ostrobramska

 • Moje Wilno i Wileńszczyzna

 • Pielgrzymka Suwałki – Wilno

 • Zespół Turgielanka

 • Polacy na Syberii

 • SYLWETKI

 • ŚWIADECTWA

 • bEZ sLOGANU2‏

 • Teologia dla prostaczków

 • Wspomnienia

 • Moja mała Ojczyzna

 • Zofia Kossak

 • Edith Piaf

 • Podróże

 • Czasopisma

 • Zdrowie i kondyncja

 • Znalezione w sieci

 • Nieokrzesane myśli

 • W KAŻDEJ CHWILI MOJEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ.

 • Prezydent Lech Kaczyński

 • PODRÓŻE

 • Pociąga mnie wiedza, ale tylko ta, która jest drogą. Wiedza jest czymś wspaniałym, ale nie jest najważniejsza. W życiu człowieka najważniejszym jest miłość – prof. Anna Świderkówna

 • Tagi wpisów

 • Cytat na dziś

  Dostęp do internetu ujawnia niewyobrażalne pokłady ludzkiej głupoty.

Największe i najgroźniejsze sekty..jak działają?

Posted by tadeo w dniu 1 kwietnia 2011


Największe i najgroźniejsze sekty na świecie, właściwie nie pokazują publicznie swojego istnienia. Jednak ich działanie sprawia, że stajesz się ich „fanem” z dnia na dzień, tak tak Kochani. Przed sektami przestrzegają nas właściwie wszyscy od racjonalistów po członków innych sekt apokaliptycznych, którzy oczywiście, we własnym mniemaniu, żadną sektą nie są.

Najgroźniejsza sekta apokaliptyczna świata jedna z nielicznych największych sekt wcale nie pokazuje swojego istnienia. Natomiast w Polsce niemal panuje jedna z największych swoistych psychoz antysektowych, psychoza która sprawia a raczej wzbudza największy strach wśród dzieci które boją się spać po nocach obawiając się największej na świecie apokalipsy. Problem jest bardziej złożony, bo dotyczy dzieci które bojąc się tej największej sekty wręcz boją się „puścić” własną matkę w obawie przez złem. Tymczasem nikomu nie przychodzi nawet do głowy, że sekta ta wcale nie musi przyjść tak po prostu..a raczej może nadejść w biały dzień i w majestacie nauki. Tak kochani! Podobne sekty przede wszystkim głoszą przekonanie, że są w posiadaniu jedynej prawdziwej recepty na godna, miłe Bogu życie i że znają jedyną objawioną przez samego Boga prawdę, co gwarantuje ich członkom zbawienie i przetrwanie bez najmniejszego uszczerbku „czasów ostatecznych”. Co więcej, głoszą oni własną apokalipsę, nie religijną lecz naukową. Według ich „racjonalistycznej” wersji przyszłości ludzkość skazana jest na zagładę nie z powodu gniewu Boga, lecz furii Matki Natury, udręczonej przez śmiecących i smrodzących bez umiaru bezmyślnych ludzi, niezdolnych do refleksji i powstrzymania swojego rozpasanego konsumpcjonizmu. Żadna sekta apokaliptyczna nie głosiła tak bezwzględnych praw i żadna nie osiągnęła tak potężnych wpływów jak sekta GO. Ale zanim nas wszystkich zgładzą, najpierw pozbawią nas wszelkiej własności. Zaczną od drakońskich podatków za emisję nieszkodliwego, a nawet pożytecznego dla natury CO2, potem złupią nas za prawo do korzystania z wody, następnie pod pretekstem chronienia natury przesiedlą do ściśle wyznaczonych i ogrodzonych miast, a w końcu zamienią w grupkę zachipowanych i kontrolowanych medykamentami ogłupiałych i bezwolnych niewolników. Bądźmy więc cisi i pokorni, a „nagroda” nas nie minie.
ŚWIĄTYNIA SŁOŃCA której założycielem jest Paulina Sharpe. Głosi ona przekonanie ze duchy przekazują jej orędzia w których informują ją o przyszłych losach świata. Świątynia Słońca jest sektą apokaliptyczną, zwiastującą i czekającą na rychły koniec świata.
KOŚCIÓŁ SCJENTOLOGICZNY założony przez Ł.R. Hubbarda, pisarza science fiction. Doktryna kościoła łączy elementy zaczerpnięte z fantastyki naukowej, hinduizmu, buddyzmu, taoizmu natomiast składa się z dwóch elementów dianetyki i scjentologii. W raporcie BBN o scjentologach czytamy: „określany jest mianem Ťmafii religijnejť. (…) Z uwagi na nieprzychylną opinię międzynarodową Kościół ten dąży do ukrywania działalności w Polsce. Zagrożenia ze strony Kościoła Scjentologicznego przejawiają się m.in. w podejmowaniu działań dążących do wyłudzenia środków materialnych na tzw. orientalne techniki odnowy psychicznej”.
W wielu krajach albo zakazano działalności tego ruchu religijnego, albo oskarżono jak w USA za fałszerstwa, przekupstwa, wyłudzenia oraz oszustwa giełdowe.
HARE KRYSZNA jest niewątpliwie najbardziej znanym ruchem religijnym głównie z uwagi na swoją publiczną działalność jako Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, znane w skrócie „Hare Kryszna”. Członkami ruchu są na ogół modzi ludzie którzy poszukują wyzwolenia w czci oddawanej Krysznie w ścisłym wzajemnym kontakcie, wyrzekając się dóbr osobistych. Podstawowym celem jest zbiórka funduszy, które uzyskują głównie z ulicznej sprzedaży książek i innych artykułów. Adepci tego ruchu porzucają swoje rodziny i poddawani są technikom umysłowej zależności jak: pozbawienie snu, bardzo surowa wegetariańska dieta co prowadzi do dezorientacji jednostki i sublimacji jej osobowości. Członkowie ruchu często z inicjatywy swoich rodzin byli porywani i poddawani technikom deprogramowania.
ŚWIADKOWIE JEHOWY sektę tą założył w 1872 roku w Pensylwanii Ch. T. Russell. Głosił on, że Chrystus w 1874 roku zstąpi na Ziemię rozpocznie królowanie. Na 1914 rok zapowiedział koniec świata.
Doktryna sekty opiera się na całkowicie dowolnej interpretacji, fałszywego na dodatek przekładu Biblii. Sposobem na pozyskanie wiernych, jest chodzenie od domu do domu propagując rzekomo nic nie znaczącą „wiarę w Boga i Jezusa” wyznając potocznie nic nie znaczące przekonania podobne do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, jednak do Kościoła Rzymsko-Katolickiego im najdalej. Wyznawcy Świadków Jehowy odrzucają dogmat o Trójcy Świętej, nieśmiertelności duszy, nie uznają kultu Maryi jako Matki Boga oraz odrzucają poza chrztem wszystkie sakramenty. Natomiast Towarzystwo Strażnicy programowo izoluje swoich wyznawców od społeczeństwa. Natomiast na potępienie wśród Świadków Jehowy zasługują wybrane czynności, wraz z uzasadnieniem ich zaniechania: ze względu na bałochwalstwo całkowity zakaz obchodzenia urodzin, wznoszenie toastów jako czczenie fałszywych bóstw, mieszanie się w sprawy świata jako udział w wyborach, działanie w stowarzyszeniach młodzieżowych jako strata czasu, ubieganie się o stanowiska polityczne – nawet na szczeblu gminy traktowane jako skażenie przez świat, wizyta u psychiatry lub psychologa jako wprowadzenie w błąd,  udział w zajęciach pozaszkolnych, studia na uczelni wyższej – niektóre kierunki kategorycznie zabronione, gra w szachy, warcaby, karty, itp., interesowanie się znanymi osobistościami i ich filozofią, organizowanie spotkań młodzieżowych-ze względu na pokusę seksualną, przyjaźnienie się z osobami spoza organizacji. To tylko niektóre z zakazanych działań wśród grupy. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że Świadkowie Jehowy w Polsce zarejestrowali się jako spółka z o.o. Miało to miejsce 12 października 1984 r. Ciekawe, że oficjalne źródła jehowickie podają, że rejestracja nastąpiła w 1985 r.
SATANIZM to oddawany Szatanowi. Jego współczesne odmiany wiążą się z postaciami A. Crowleya. Satanizm okultystyczny będący kultem realnie istniejącego szatana, lucyferaniz, głoszący, że Lucyfer nie jest upadłym duchem, ale posłańcem prawdziwego Boga i przeciwnikiem Boga Biblii oraz satanizm „kwaśny”, będący odbiciem poglądów Mansona i jego fascynacji przemocą. Wierni tego ruchu niejednokrotnie inspirowani są muzyką black metal i wielu zespołów muzycznych posługujących się retoryką satanistyczną. Wiadomo, że zorganizowane grupy satanistyczne działały w większych miastach Polski. Dziś bardzo trudno jest określić skalę tego zjawiska.

MORMONI sekta założona w 1820 roku, przez J. Smitha który twierdził, że miał objawienie dzięki któremu powstała Księga Mormona. W 1844 roku został zamordowany w więzieniu, po czym jego następcą został B. Young, który twierdził że Adam był Bogiem, że Eden znajduje się w Missouri, ponadto że tego, kto zawrze związek małżeński z osobą czarnej rasy, należy zabić. W Polsce werbują na ulicach. Są elegancko ubrani, mówią po polsku z wyraźnym akcentem amerykańskim i proponują przechodniom rozmowę o Bogu. Dzięki potężnemu majątkowi dysponują znacznym zapleczem i środkami.

NIEBO czyli Leczenie Duchem Bożym w Imieniu Jezusa Chrystusa przez Nakładanie Rąk sekta założona przez Bogdana Kacmajora, który swoją popularność zyskał dzięki rzekomym zdolnościom uzdrowicielskim.
Siedziba sekty znajduje się w Majdanie Kozłowickim, a adepci żyją w całkowitej izolacji od świata. Raport BBN podaje: „We wspólnocie (…) ŤNieboť zmarło, wg zeznań byłych członków, co najmniej kilkoro noworodków, które przyszły na świat w siedzibie sekty bez opieki lekarskiej, nie były szczepione ani też rejestrowane w USC. Przywódca sekty zabraniał również jednemu z wyznawców wyjazdów do szpitala na dializy, co mogło być przyczyną śmierci chorego”.
MEDYTACJA TRANSCENDENTALNA technika medytacyjna i nazwa sekty wymyślone przez Guru Maharishiego, który w latach 70. dzięki pomocy Beatlesów stworzył duży ośrodek medytacyjny i stal się popularny. W czasie sesji adepci np.: oddają cześć guru, poprzez medytację chcą osiągnąć poziom „świadomości Boga” itp. W Niemczech uznano, że Medytacja Transcendentalna może wyrządzać szkody psychiczne, w podobnym tonie wypowiedział się Parlament Europejski. Kursy Medytacji Transcendentalnej od kilku lat są organizowane także w naszym kraju.
MIĘDZYNARODOWY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY oparte bardziej na surowej dyscyplinie niż na oryginalnej doktrynie. Międzynarodowy Kościół Chrystusowy łatwo można by było pomylić z wieloma innymi Kościołami protestanckimi. Wyróżnia się on jednak wyjątkową kontrolą życia swoich członków. Każdy ma swojego opiekuna, który podejmuje za niego wszystkie ważne decyzje życiowe, nawet dotyczące wyboru małżonka. Grupę należy informować zarówno ustnie jak i pisemnie nie tylko o wszystkim co się robi, ale nawet o ukrytych myślach.

Członkowie Międzynarodowego Kościoła Chrystusowego wierzą, że tylko oni zostaną zbawieni. Wszyscy pozostali ludzie będą potępieni. Dlatego niewielu decyduje się wystąpić z grupy, nawet jeśli uważają, że ich opiekun jest złośliwy lub nierozsądny, a nadmierna kontrola bardzo im doskwiera. Międzynarodowy Kościół Chrystusowy został założony 1 czerwca 1979 roku w Lexington w stanie Massachusetts (USA) pod nazwą Bostoński Kościół Chrystusowy, a założycielem był Kip McKean, jego żona Elena i ich 30 przyjaciół. Po 10 latach ruch miał już 50 tysięcy członków.

Obecnie istnieją 393 filie w 171 krajach. Badania psychologiczne osób, które wystąpiły z Międzynarodowego Kościoła Chrystusowego, wykazują znaczne zmiany osobowości tych ludzi. Nie może być jednak inaczej, skoro poddawani byli permanentnej inwigilacji, zwanej w Kościele „opiekuństwem” (discipling). Obowiązuje przy tym zasada bezwzględnego i całkowitego posłuszeństwa; do tego stopnia, że członkowie Kościoła nie mają prawa do odmówienia poślubienia osoby wskazanej im przez opiekuna, a wszystkie ich działania podlegają szczegółowej kontroli i obowiązkowi drobiazgowej sprawozdawczości – od mówienia o tym, z kim się spotkało, po zdawanie sprawy z tego, na co wydało się pieniądze czy z kim rozmawiało przez telefon. Międzynarodowy Kościół Chrystusowy oskarżany jest często o manipulowanie psychiką swych wyznawców.  Dlaczego tyle osób decyduje się na tak drastyczne ograniczanie swej wolności? Członkowie Kościoła wierzą w swe szczególne posłannictwo i w to, że tylko oni dostąpią zbawienia. To skutecznie powstrzymuje ich od prób sprzeciwu.
Sekty reklamują się jako jedyne rozwiązanie problemów społecznych i osobistych, oraz jako prawdziwe poznanie prawdy o sobie i świecie. Sekty przedstawiają świat jako opanowany przez grzech, zło, szatana i skazany na zagładę. Jedynymi „sprawiedliwymi” są członkowie sekty i ci będą uratowani. Przyczyny wstępowania do sekt  są dość złożone, ale na pierwszy plan wysuwa się kryzys autorytetów (rodziców, nauczycieli, Kościoła, państwa oraz innych organizacji), rodziny, konsumpcyjne podejście do życia bądź trudna sytuacja ekonomiczna rodzin, a co za tym idzie poświęcanie przez rodziców większości czasu na pracę zarobkową. Brak więzi rodzinnych i przyjacielskich powoduje poszukiwania zrozumienia i miłości gdzie indziej. Kryzys wewnątrz Kościoła sprawia, że jest on odbierany jedynie jako jedna z wielu organizacji. Ważna rolę spełnia też bezrobocie. Sekty wyszukują osoby z problemami, słabe, przed bezpośrednim kontaktem obserwują je, a następnie ofiarują pomoc. Trudno jest potem nie przystać do tak „wspaniałych” ludzi.

Największą i jedyną prawdziwą wiarą jest wiara w jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, a jedynym prawdziwym wyznającym wiarę w prawdziwego Boga jest Kościół Rzymsko-Katolicki którego wiernym Sługą i prowadzącym od dawnych lat jest Papież zamieszkujący w Rzymie przy placu Świętego Piotra.


(źródła informacji: internetowe strony religijne)

Posłuchaj także:

ILUMINACI – felieton Akademicki – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński:

Komentarzy 6 to “Największe i najgroźniejsze sekty..jak działają?”

 1. Carisza said

  a Masonie? Iluminaci?
  nie wiecie o największych zagrożeniach, to o czym piszecie, co wydaje Wam się, że wiecie- to jest nic.
  nie wiecie nic.

 2. tadeo said

  ILUMINACI – felieton Akademicki – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński:

  Masoneria i kryzys – dr Stanisław Krajski:
  http://pl.filesmap.com/mp3/77Rj/masoneria-i-kryzys-dr-stanislaw-krajski/

 3. zbigniew said

  Znam wielu ŚJ, którzy przyjaźnią się z osobami spoza organizacji, choćby ze mną -katolikiem!!! Poza tym porównaliśmy Pismo Święte. Okazało się, że jest takie samo, jak nasze. Czyli że my też mamy fałszywy przekład? Przypominam, że chrześcijan u zarania ich dziejów nazywano sekciarzami!

 4. […] Największe i najgroźniejsze sekty..jak działają? […]

 5. […] Największe i najgroźniejsze sekty..jak działają? […]

 6. […] Największe i najgroźniejsze sekty..jak działają? […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: