WIERZE UFAM MIŁUJĘ

„W KAŻDEJ CHWILI MEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ” — ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

 • Słowo Boże na dziś

 • NIC TAK NIE JEST POTRZEBNE CZŁOWIEKOWI JAK MIŁOSIERDZIE BOŻE – św. Jan Paweł II

 • Okaż mi Boże Miłosierdzie

 • JEZU UFAM TOBIE W RADOŚCI, JEZU UFAM TOBIE W SMUTKU, W OGÓLE JEZU UFAM TOBIE.

 • Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.

 • Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • WIELKI POST

 • Rozważanie Drogi Krzyżowej

 • Historia obrazu Jezusa Miłosiernego

 • WIARA TO NIE NAUKA. WIARA TO DARMO DANA ŁASKA. KTO JEJ NIE MA, TEGO DUSZA WYJE Z BÓLU SZUKAJĄC NAUKOWEGO UZASADNIENIA; ZA LUB PRZECIW.

 • Nie wstydź się Jezusa

 • SŁOWO BOŻE

 • Tak mówi Amen

 • Książki (e-book)

 • TV TRWAM

 • NIEPOKALANÓW

 • BIBLIOTEKA W INTERNECIE

 • MODLITWA SERCA

 • DOBRE MEDIA

 • Biblioteki cyfrowe

 • Religia

 • Filmy religijne

 • Muzyka religijna

 • Portal DEON.PL

 • Polonia Christiana

 • Muzyka

 • Dobre uczynki w sieci

 • OJCIEC PIO

 • Św. FAUSTYNA

 • Jan Paweł II

 • Ks. Piotr Pawlukiewicz

 • Matka Boża Ostrobramska

 • Moje Wilno i Wileńszczyzna

 • Pielgrzymka Suwałki – Wilno

 • Zespół Turgielanka

 • Polacy na Syberii

 • SYLWETKI

 • ŚWIADECTWA

 • bEZ sLOGANU2‏

 • Teologia dla prostaczków

 • Wspomnienia

 • Moja mała Ojczyzna

 • Zofia Kossak

 • Edith Piaf

 • Podróże

 • Czasopisma

 • Zdrowie i kondyncja

 • Znalezione w sieci

 • Nieokrzesane myśli

 • W KAŻDEJ CHWILI MOJEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ.

 • Prezydent Lech Kaczyński

 • Tylko przestańmy mówić: ten kraj, w tym kraju, tutaj, ci ludzie. Zacznijmy mówić tak, jak Pan Bóg przykazał, jak o matce: Ojczyzno ma, moja, kochana, poraniona, więc tym bardziej kochana. Moja, to znaczy taka, którą się kocha, którą się po rękach całuje, przed którą się klęka, której się służy, której się z czcią opowiada, której się nie okrada, dla której się pracuje, dla której się cierpi i umiera, jak trzeba. To nie inni mają tak zrobić, to nie oni, tam na górze, ale my. Inaczej na nic wszystko. Na nic ta rana i na nic te ofiary. Nasza Ojczyzna mocno krwawi i ból nie ustaje w naszych sercach, ale zapewniamy pachołków Moskwy i Berlina, i tych, co służą „mamonie” – jeszcze nie zginęła, póki my żyjemy. Póki pracujemy dla dobra naszej Ojczyzny. Póki kochamy i pamiętamy.

 • PODRÓŻE

 • Pociąga mnie wiedza, ale tylko ta, która jest drogą. Wiedza jest czymś wspaniałym, ale nie jest najważniejsza. W życiu człowieka najważniejszym jest miłość – prof. Anna Świderkówna

 • Tagi wpisów

 • Cytat na dziś

  Dostęp do internetu ujawnia niewyobrażalne pokłady ludzkiej głupoty.

Posted by tadeo w dniu 3 Listopad 2015

PRAWDA JEST JEDNA I MOŻNA SIĘ KU NIEJ PRZYBLIŻAĆ, CHOCIAŻ TUTAJ NA ZIEMI NIGDY NIE POZNAMY JEJ DO KOŃCA.

ALE KIEDYŚ POZNAMY, BO OSTATECZNIE JEST NIĄ SAM BÓG.

JEDNA, JEDYNA KOMUNIA ŚWIĘTA MA WIĘKSZĄ WARTOŚĆ NIŻ WSZYSTKIE BOGACTWA ŚWIATA.

Kiedy wybije nasza ostatnia godzina, ustanie bicie naszego serca, wszystko się dla nas skończy, a więc i czas naszego zasługiwania i niezasługiwania. Takich jakimi jesteśmy, spotka nas śmierć i tacy staniemy przed Chrystusem, Sędzią. Nasze błagalne wołania, nasze łzy, nasze akty żalu, które jeszcze na ziemi zdobyłyby serce Boga, mogłyby z nas, grzeszników, uczynić – przy pomocy sakramentów – ludzi świętych; ale w owym momencie nie będą miały żadnej wartości; czas miłosierdzia minie i rozpocznie się czas sprawiedliwości – ojciec Pio.

bogciebie11

Posted in Kontakt, Miłosierdzie Boże, Religia, Św. Faustyna | 4 Comments »

Jeszcze POLSKA nie zginęła…

Posted by tadeo w dniu 26 Październik 2015

Wielokroć upokorzony czekałem na tą chwilę wiele lat. Osobiście bardzo się wzruszyłem… Tyle lat czekania, tyle momentów bezsilności i nieraz zniechęcenia. Warto było czekać!!!!!  Dzisiaj obudziłem się w innym – lepszym państwie.

Zwyciężyła POLSKA – ojczyzna moich marzeń.

Polska znów jest polska, Polska jest wolna, odzyskaliśmy suwerenność i wolność.  Wreszcie czuję się jak we własnym domu. 

Posted in POLECAM | Leave a Comment »

Cztery konkrety, czyli cała prawda o „skoku na Trybunał Konstytucyjny”. [ANALIZA]

Posted by tadeo w dniu 28 Listopad 2015


W sprawie ponownego wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w przestrzeni publicznej pełno jest mitów i kłamstw. Dlatego warto wyjaśnić tę sprawę w kilku punktach.

Po pierwsze, nie jest prawdą, że Platforma przeprowadzając w październiku głosowanie nad kandydatami na sędziów TK, tylko „naruszyła dobry obyczaj”.Wprowadzając do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym art. 137, który otwierał możliwość obsadzenia stanowisk wszystkich sędziów kończących kadencję w 2015 r., Platforma uruchomiła na jego podstawie wybór sprzeczny z konstytucją. Dotyczy to kompletu 5 stanowisk sędziowskich. Co do 2 przyznają to publicznie wszyscy konstytucjonaliści, jak i sam prezes Trybunału Konstytucjonalnego. W ten sposób chcą uratować pozostałą trójkę. Wątpliwości co do niej są również duże. Zapominamy przecież, że ich kadencja kończyła się w okresie, kiedy funkcjonowały dwa Sejmy. Pierwszy, odchodzący i pozbawiony legitymizacji społecznej, drugi – właśnie wybrany, legitymizowany, choć formalnie nie ukonstytuowany. I moim zdaniem ten drugi miał większe prawa do obsadzenia, niż ten stary, odchodzący.

Po drugie, Platforma popełniła szereg błędów formalnych w procesie wyboru. Otóż w prawie polskim istnieją dwie konkurencyjne procedury wyboru sędziów. Jedna jest w przyjętej przez PO ustawie z 25 czerwca 2015 r. o TK. Drugą zawiera Regulamin Sejmu. Obie są względem siebie konkurencyjne, bo zawierają różne regulacje. W ustawie podmiotem uprawnionym do zgłaszania kandydatów jest „Prezydium Sejmu oraz grupa do najmniej 50 posłów”. W Regulaminie to „Prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 50 posłów”. Różnica jest powalająca, bo w pierwszym przypadku wymienione podmioty muszą działać razem, a w drugim zgłaszają kandydatów oddzielnie. Oba akty zawierają też różne terminy procedowania. I co robi PO? Kandydatów zgłasza Prezydium Sejmu (Regulamin), ale procedowanie przebiega w terminach ustawowych. Dlatego efektem jest nieważność procedowania. Nie zależnie od oceny, która procedura jest ważniejsza, zgodnie z prawem można procedować wyłącznie na podstawie jednej. Nie wolno wybierać sobie przepisów z obu, tak jak procedującemu wygodnie.

Po trzecie, warto podkreślić, że wybór jest czynnością prawną nazywaną konwencjonalną. Oznacza to, że aby był ważny musi być przeprowadzony w ramach narzuconych pewną proceduralną konwencją: dokonany przez właściwe organy, we właściwym trybie i terminach. Jak widać z powyższego, u podstaw procedowania Platformy znalazł się „grzech pierworodny”, który spowodował, że wybór nie doszedł do skutku. I wcale nie trzeba już udowadniać innych błędów, choć były liczne, bo ten fundamentalny wystarczy. W efekcie uchwały Sejmu z 8 października 2015 r. to tylko zadrukowane kartki papieru, dlatego Sejm VIII kadencji słusznie określił je jako „pozbawione mocy prawnej”. Stąd nie ma żadnego unieważnienia wyboru, tylko ciągle otwarta jest ta pierwotna możliwość wyboru sędziów na wakaty sędziowskie.

Po czwarte, zarzut unieważniania wyboru i łamania konstytucji przez ostatnie uchwały Sejmu jest absurdalny. Te uchwały tylko stwierdzają fakt, że wybór w październiku nie zaistniał. Są więc deklaratywne, a nie konstytutywne. Mainstream krzyczy, bo wykańcza go świadomość własnych, szkolnych błędów, jak i fakt, że takie uchwały nie są możliwe do skontrolowania. Są one nie tylko deklaratywne, ale też indywidualno-konkretne. Dlatego nie mieszczą się w konstytucyjnym katalogu aktów kontrolowanych przez TK. Zresztą słusznie. Stanowią wykonanie funkcji kreacyjnej Sejmu. Jest to uprawnienie władcze, które może ocenić i naprawić tylko sam Sejm.

Prowadzi to do konkluzji, że „awantura o Trybunał” to w rzeczywistości dwa procesy kontroli procedur wyboru. Pierwszej ma dokonać w dniu 3 grudnia Trybunał Konstytucyjny. Jest to jednak kontrola abstrakcyjna odnośnie zgodności norm ustawy o TK z konstytucją. Drugiej dokonał właśnie Sejm przyjmując tak krytykowane uchwały. Ale była to kontrola stosowania prawa. Obie sfery są niezależne i dla siebie obojętne. Trybunał mówi bowiem o przysłowiowym „Niebie”, a Sejm z kolei o „chlebie”. Oczywiście można się spodziewać, że TK będzie próbował rozciągnąć swoje orzeczenie i nawiązać do działań Sejmu. Znane są w jego historii próby takich działań wpadkowych.

Prawda jest jednak taka, że poza wskazanymi w konstytucji, innych działań parlamentu oceniać nie może. Ta konwalidacja wyboru sędziów TK, w tych ramach jego uprawnień nie mieści się. Jeśli spróbuje, sam naruszy konstytucję.

Posted in Polityka i aktualności | Leave a Comment »

Jeźdźcy Apokalipsy

Posted by tadeo w dniu 28 Listopad 2015

Świat wyraźnie ruszył z miejsca, ale niekoniecznie w najlepszą stronę.

Mówią o tym czytania na kończący się dzisiaj rok liturgiczny, jakie mogliśmy usłyszeć w Kościele w ostatnim tygodniu.

Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce. A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa! Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę. Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. (Dn 7,2-14)

Bliski Wschód zdaje się być prawdziwym kotłem, w którym miesza się taka ilość interesów, że wydaje się, iż ta wojna nigdy się nie skończy. Tam nie cztery bestie, ale cały tuzin! Chyba tylko Kurdowie i iraccy szyici są realnie nastawieni na walkę z ISIS, ale nawet oni nie będą przecież walczyć na terenach arabskich sunnitów w Syrii i Iraku. Assad wydaje się raczej nie drażnić ISIS niż z nim walczyć. Turcja uważa Assada za wroga i  równocześnie sprzyja Państwu Islamskiemu. Prawdopodobnie wspiera je także Izrael i bez wątpienia wahabistyczne kraje Zatoki Perskiej. Iran popiera zdecydowanie Assada, a w ten sposób staje się wrogiem Turcji i sojusznikiem Rosji.

Ameryka powinna chyba zwalczać islamistów, ale przecież jest sojusznikiem Arabii Saudyjskiej. Jakoś niezbyt też widać poparcie USA dla Kurdów. Naloty Amerykanów i Francuzów sądząc po rezultatach polegają chyba na bombardowaniu gołej pustyni. Rosja jednym nalotem pokazała fikcyjność ich działań, kiedy zniszczyła setki cystern islamistów wożących ropę Assadowi i Turkom. To akurat Putin zrobił nie tyle z nienawiści do fundamentalistów, lecz walcząc ze spadkiem cen na ropę, ponieważ, o czym nie wiedzą prostoduszni Rosjanie, nie na ISIS lecą w większości rosyjskie bomby, lecz na antyassadowskich rebeliantów.

Sam prezydent Rosji zachowuje się jak gówniarz, który w Groszku lub Żabce kupił dwa piwa, chodzi po osiedlu i mruczy pod nosem: „Zaraz komuś napier…”. Tymczasem spotkał Erdogana, który mu napier… Biedni Rosjanie nie mają już dzięki Putinowi gdzie jeździć na wakacje: na Krymie bieda, brak prądu, wody i wojna za miedzą, w Szar Szarm el-Szejk wysadzają samoloty, a słoneczna Antalya nie jest już tak przyjazna jak była jeszcze kilka dni temu. Cóż pozostał jeszcze kompleks olimpijski w Soczi … Zresztą Rosjan, którzy nawet jeśliby Putin zaczął bombardować Helsinki uwierzyliby, że to w ramach walki z islamskimi terrorystami, nie ma co żałować.

Tak więc wszyscy przeciw wszystkim i nie ma komu tego węzła gordyjskiego rozwiązać. Jak mówi Papież: Trzecia wojna światowa w kawałkach. Jeśli wojna to kogo z kim? Każdy lubi przypomnieć: A nie mówiłem?! Otóż już o tym pisałem, że wszystko zmierza do światowej wojny sunnicko-szyickiej. A więc po jednej stronie Iran, Assad, Kurdowie, Rosja, a po drugiej Turcja, Państwo Islamskie, syryjscy rebelianci, Saudowie. W takim wypadku nam jako sojusznikom Turcji z NATO trzeba będzie chyba posłać na Zaporoże Rosomaki. Obamie się chyba procesor przegrzeje w rozwiązywaniu dylematu: Czy mam wspierać sojusznika Erdogana, który jest sojusznikiem ISIS, które jest naszym śmiertelnym wrogiem?

I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. (Łk 21,8-11)

Nasza Europa? No cóż słabo, słabo. Jeśli mielibyśmy się zachować w stylu Erodagana w reakcji na rosyjskie prowokacje w powietrzu i na wodzie, to już dawno NATO powinna zrównać z powierzchnią ziemi Petersburg. Europa słabiutka. Obecne wojaże i ściskania się Hollanda przypominają mi ściskanie się Roberto de Niro na pogrzebie w „Depresji Gangstera” – więc śmiechu niż rezultatu. Holland jak i wszyscy politycy europejscy mierzy swoją skuteczność pytaniem: Czy dobrze wyszedłem w telewizji? To nie jest elita polityczna, która może zmierzyć się z obecnymi czasami. Tak więc w wypadku wojny nasi europejscy liderzy będą z otwartymi gębami patrzeć jak nad nimi latają rakiety, będą się ściskać, organizować marsze i przyjmować uchodźców.

Dookoła Polski też nie najweselej: za jednej strony faszystowskie państwo Putina, a z drugiej … to samo w wydaniu niemieckim. Dlaczego? Ideologia jest: poprawność polityczna – czego przykładem hasło Pani Kanclerz: Uchodźcy albo śmierć! Ostatnio zresztą to hasło co raz bardziej natarczywie wymierzone w Polskę. Do tego władza bezalternatywnej partii:  koalicja CDU-SPD. Merkel odebrała socjaldemokratom cały ich program i skazała na polityczną śmierć, bo przecież SPD nie pójdzie na wybory z hasłem: Uchodźcy raus! Merkel będzie teraz rządzić do końca świata tak jak Putin, a my już niedługo będziemy się musieli szykować na przyjęcie niemieckich uchodźców wyganianych z domu przez muzułmańskich emigrantów.

Polityczna słabość Niemiec nie jest jednak tylko ich problemem, bo przewodząc Europie ciągną ją całą w przepaść. UE pewnie wpadnie w tą przepaść w rezultacie wiosennej wędrówki ludów muzułmańskich na nasz kontynent, czego właśnie mieliśmy przykład na granicy macedońsko-greckiej. Już się islamiści z Panią Kanclerz postarają, aby kilka milionów wyznawców Allaha pognać na północ jak tylko woda w Morzu Śródziemnym stanie się cieplejsza.

Jeśli tego nie będzie, to obiecuję się obrzezać i 5 razy dziennie odmawiać namaz w kierunku Mekki. Jeśli nie w przepaść, to UE zamieni się w coś takiego, w co zamieniło się ONZ: organizacja pozarządowa od tego i owego, czyli np. zwalczania przemocy domowej i przeciwdziałania obcinania słoniom kości słoniowej. To moje proroctwo: UE nie zniknie, bo by się nam wiara naszych elit załamała. Będzie gdzieś sobie wegetować, albo w ogóle stanie się instytucją religijną lub zamieni się w dom starców dla naszych zblazowanych polityków, a PE zamieni się w Tęczowy Parlament.

Islamski terroryzm. Że niby to problem? Wątpię. Bo w końcu ile osób zginęło w Paryżu? To nie prawda, że to wojna. Wojna to dopiero będzie. Dziś popatrzyłem w gazecie na mapę z zaznaczoną ilością wyznawców Mahometa, meczetów, bojowników ISIS itp. na terenie Europy. W takich Włoszech jest teraz 1,5 mln muzułmanów, ale za dziesięć lat będzie ich już 3 mln. Umiarkowany islam, w który tak wierzą nasze elity. Staram się słuchać uważnie tego, co mówią umiarkowani imamowie. Otóż nie są oni rzeczywiście zadowoleni z zamachów islamistów, ponieważ … robią one złą atmosferę wokół islamu, a islam to przyszłość Europy. Otóż ci spokojni imamowie spokojnie mówią, że Europę opanują łonami muzułmańskich kobiet i przywiązaniem swoich wyznawców do piątkowego odwiedzania meczetu. Tak im w wojnie z Zachodem bomby i kałasznikowy nie są potrzebne! Wystarczy wiara i demografia.

Tymczasem Francuzi podtrzymywani w głupocie przez swoje elity święcie wierzą, że ich wygrana z islamem zależy od tego, czy będą mieli dalej odwagę żyć tak jak poprzednio: czyli pić szampana i korzystać z uciech. Święcie wierzą, że pustką moralną i duchową można pokonać islam! Otóż ta pustka duchowa zrodziła paryskich zamachowców, czego dowodzą biografie tych świetnie zintegrowanych młodych obywateli Republiki. Integracja okazała się nie tylko bezskuteczna, ale wręcz szkodliwa. Jeśliby nie znali francuskiego i chodzili w śmiesznych, długich, białych koszulach byliby wiele bardziej łatwi do namierzenia przez służby.

Niech nam muzułmańskie getta we Francji i Belgii rosną, bo jak wiadomo są one siedliskiem pokoju! We Włoszech premier Renzi wymyślił, że da 1 miliard na policję oraz 1 miliard na kulturę i w ten sposób sprawa islamistów zostanie załatwiona. A mi to się akurat wydaje, że współczesna nihilistyczna europejska antykultura (bo jaką jeszcze premier Renzi chce popierać? Pewnie kolejną wystawę z serii „krzyż w sedesie?”) to islamistów rodzi, a nie likwiduje. Może by tak po prostu przestać niszczyć chrześcijańską cywilizację? To i bez pieniędzy można zrobić. W żadnym wypadku: Na takim fundamentalizm nigdy nie pójdziemy!

ONZ jak wiadomo powołano, aby zapobiec Trzeciej Wojnie Światowej. Jednak z tej strony pomocy się nie spodziewajmy, jak już wyżej o ONZ napisane. Gdyby chociaż Ameryka… Ale pod hamletyzującym prezydentem, który dostał Nobla za kolor skóry (zresztą wyblakłej), to zdecydowanych działań możemy się spodziewać tylko po jego małżonce. Z tego kierunku pomocy więc nie oczekujmy. Chińczycy rozpychają się w Azji łokciami, co raczej spokoju nie wróży. Afryka pół wieku po odejściu kolonialistów ciągle w ogniu konfliktów etnicznych podsycanych przez islamistów. Demokracja pasuje Czarnemu Lądowi jak pięść do nosa, tak więc chyba jedyna nadzieja na pokój to zaprowadzenie szariatu.  Gdzie nie popatrzyć bałagan, aż się gęsia skórka robi.

Co mówi Jezus? Otóż przez wszystkie te tragiczne wydarzenia objawia się Jego Królestwo. Może to szokować, lecz takie jest przesłanie Ewangelii dotyczące końca świata.

Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.(Łk 21,22-28)

Gniew na naród? Czyżby naród europejski, bo św. Tomasz z Akwinu to właśnie przeciw mahometan napisał „Summę przeciw poganom”.

Nabierzmy więc ducha mocno jak możemy. Szykujmy się na ciężkie czasy. Jeźdźcy apokalipsy już siodłają konie, ale możemy być pewnie, że choć lekko nie będzie, to Bóg zwycięży, prawda wyjdzie na jaw i nowy świat, który się pojawi po całym tym zamieszaniu będzie bliżej Ewangelii niż ten w którym żyjemy, choćby dlatego, że tak bezbożna Europa, jak antybożny islam pokażą swoją prawdziwą twarz do końca i ludzie zaczną zwracać swoje oczy w kierunku Prawdy.

Bóg nie tylko nie jest przyczyną nadchodzących katastrof i nieszczęść, ale jest im przeciwny. Kiedy jednak nadejdą, to choć będą się wydawać triumfem zła, to okażą się ostatecznie jego klęską. Taka jest logika Krzyża, na którym szatan chciał zniszczyć Boży plan zbawienia człowieka, a ostatecznie sam poniósł klęskę. Tak też było i będzie z kolejnymi wybuchami zła w historii. A więc wzmacniajmy ducha, czytajmy Ewangelię, czuwajmy i nawracajmy się.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. (Łk 21,34-36)

Zawsze jednak w największym mroku są promyczki nadziei. Dla przykładu: otóż armia francuska jest oblężona przez rekrutów. Co więcej zgłasza się masa chłopców do szkół wojskowych. Niektórzy kilkunastoletni przychodzą nawet ze swoimi mamami. I bynajmniej nie chodzi tutaj o fascynację grami komputerowymi. Otóż pomimo zidiociałej francuskiej szkoły i kretyńskiej telewizji ci chłopcy sami z siebie rozumieją, że tak dalej żyć nie można. Że coś się zmieniło i bynajmniej nie chodzi o to, by pić dalej szampana. Że są sprawy dla których trzeba ryzykować życiem, bo inaczej ci zabiorą duszę.

http://bratdamian.salon24.pl/682699,jezdzcy-apokalipsy

Posted in Religia, Uncategorized | Leave a Comment »

Zniewolony umysł

Posted by tadeo w dniu 28 Listopad 2015

„..Mam znajomego, które jest bardzo kościelnym człowiekiem. Dużo udziela się w grupie modlitewnej i dobrze zna ludzkie nieszczęścia czy biedy. Opowiadając historie różnych ludzi bardzo dobrze wyłapuje źródło ich życiowych problemów. Krótko mówiąc orientuje się na czym życie polega. Ale wystarczy, że przejdziemy na bardziej abstrakcyjne tematy społeczno-polityczne i robi on zaskakującą woltę. In vitro – trzeba zrozumieć, że ludzie mają prawo na dziecko, homoseksualiści też mają prawo na szczęście, nie wolno kobiety zmuszać to heroizmu, niech młodzi sami zdecydują itp. Zawsze mnie to dziwiło i próbowałem pokazać mu, że jest szalenie niekonsekwentny: w indywidualnych wypadkach jasno widzi zło, a w wymiarze społecznym je pomija. Przypadkowo wydała się przyczyna tej przedziwnej schizofrenii. Otóż mój znajomy od lat czyta wyłącznie GW, TP i ogląda Wiadomości o 19.30. Od lat, tylko i wyłącznie. Od lat 30 minimum.

Uważamy się za bogów, ale w rzeczywistości człowiek jest niezwykle kruchym stworzeniem. Niezależność myślenia jest raczej rzadkością niż regułą. Dyktatorzy mówią tłumom to, co tłumy chcą słyszeć, a za jedno kropla za kroplą sączą swoją wizję świata. W Rosji 90 % ludzi ślepo wierzy Putinowi. Zdecydowana większość z nich ogląda tylko kilka głównych kanałów telewizji. Nie trzeba było wiele, tylko posadzić na dyrektorskim biurku swojego człowieka i sprawa załatwiona. Potem starczyło kilka lat by „uporządkować świat” i wirtualny obraz wpompować ludziom do głowy. Jeśli przyjrzymy się bliżej, to w Europie nie jest bynajmniej lepiej: poprawność polityczna przeżarła nasze mózgi nie gorzej niż putinomania zniewoliła Rosjan. Widać to szczególnie w przypadku kryzysu uchodźców, gdzie tak politycy, jak i całe narody zachowywały się niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem i logiką. Widocznie jest tak, że kiedy usuwa się Boga z życia społeczeństwa, to równocześnie usuwa się zasadnicze podstawy racjonalności w funkcjonowaniu państwa i narodu.

Człowiek ma też głęboko osadzone religijne potrzeby. Musi komuś wierzyć i komuś oddawać cześć. A jeśli jest w tłumie to musi falować. To dlatego Jezus z takim naciskiem podkreślał, że trzeba poznać prawdę, a prawda nas wyzwoli. Poznanie prawdy nie jest bynajmniej czymś prostym. Przy tym się trzeba nieźle napocić. Duże łatwiej jest pofalować trochę z tłumem i się uspokoić.

http://bratdamian.salon24.pl/682347,zniewolony-umysl

 

Posted in Felietony, Uncategorized | Leave a Comment »

Zdradzieckie słodziki

Posted by tadeo w dniu 28 Listopad 2015

 Syrop glukozowo-fruktozowy jest niemal we wszystkich produktach słodzonych: serkach, jogurtach, deserach, słodyczach, napojach, sokach, płatkach, ketchupach, dżemach czy miodach.

Cichy zabójca, produkt odpowiedzialny za tycie i cukrzycę typu drugiego czyli syrop glukozowo-fruktozowy. Otrzymuje się go z kukurydzy, przetworzonej na skrobię kukurydzianą. Jest tańszy i słodszy niż cukier, dlatego producencie, bez względu na konsekwencje zdrowotne, dodają go niemal do wszystkiego. Dlaczego jest aż tak groźny, tłumaczy dietetyk, pani Sylwia Leszczyńska. – Podczas spożywania syropu glukozowo-fruktozowego wydziela się hormon sytości (leptyna), dlatego jedząc produkt z jego domieszką, w mniejszym stopniu się najadamy.

– Co ciekawe, jest on zawarty nie tylko w słodkich produktach. Uwaga na produkty dietetyczne, czyli batoniki musli czy jogurt 0%. Niestety syrop glukozowao-fruktozowy jest na tyle powszechny, że stosuje się go również w przetworzonych sosach, w keczupie, w musztardzie, a nawet w… chlebie – przestrzega dietetyk.

Jak go unikać? Czytajmy etykiety i wybierajmy produkty jak najmniej przetworzone. Niestety całkowite wyeliminowanie tego niekorzystnego składnika może okazać się niemożliwe, dlatego pamiętajmy, że porcja 250 gramów produktu, który zawiera syrop glukozowo-fruktozowy, pokrywa dzienne, maksymalne zapotrzebowanie organizmu na cukry proste.

Posted in Zdrowie i kondyncja | Leave a Comment »

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach – podsumowanie. TEGO NIE POKAZUJĄ

Posted by tadeo w dniu 28 Listopad 2015

Więcej:

https://www.youtube.com/channel/UCaTXcCfYQd_G5VZeNwsYzPg

Posted in Polityka - video, Prezydent Andrzej Duda | Leave a Comment »

KuKiz zaorał Petru-sa

Posted by tadeo w dniu 28 Listopad 2015

Posted in Polityka - video, Polityka i aktualności, Uncategorized | Leave a Comment »

„Wyłączę się ja oraz wiceprezes Trybunału, bo myśmy brali aktywny udział w pracy nad procedowaniem”. Tak zadeklarował jeszcze w czerwcu prezes TK. Trzymamy za słowo! ZOBACZ FILM

Posted by tadeo w dniu 28 Listopad 2015

PAP/Tomasz Gzell

PAP/Tomasz Gzell

Archiwa nie płoną. Tym razem o tej klasycznej prawdzie przekona się prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, który nie zadeklarował wyraźnie, czy wyłączy się z prac Trybunału, gdy trafi do niego skarga na ustawę o TK, nad którą pracował.

Co więcej, daje się fotografować w swobodnych rozmowach z przedstawicielami PO i PSL, z którymi pracował nad ustawą.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nietakt czy chamstwo? Rzepliński konsultuje się z posłami PO i… opuszcza Sejm. Na koniec rzuca do dziennikarki tvn: „Słuchała pani! Chyba, że pani jest głucha!” [ZOBACZ WIDEO]

Telewizja Republika wydobyła z czeluści Internetu jasną deklarację w tej sprawie, złożoną przez prezesa Rzeplińskiego w Senacie 12 czerwca tego roku, gdy Platforma Obywatelska i PSL forsowały ustawę, która była wstępem do dzisiejszych problemów konstytucyjnych.

Mam pytanie hipotetyczne: co będzie, jeśli ustawa zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego i będą orzekali o jej zgodności z konstytucją sędziowie wybrani z naruszeniem konstytucji wyłączą się?

— zapytał prezesa TK Jan Maria Jackowski, wtedy i dziś senator PiS.

Po dłuższym wstępie prof. Rzepliński odpowiedział.

Zapewniam pana, że gdyby tak się zdarzyło, że jeden z organów uprawnionych, jeden z organów konstytucyjnych w art. 191 ust. 1, pkt. 1, począwszy od PrezydentaRP, a zakończywszy na Rzeczniku Praw Obywatelski, zaskarży któryś z przepisów w uchwalonej nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, to wyłączę się ja oraz wiceprezes Trybunału, bo myśmy brali aktywny udział w pracy nad procedowaniem, w czynnościach prawodawczych. Na pewno o takim wniosku rozstrzygałby Trybunał w pełnym składzie, ale bez tych dwóch sędziów, którzy aktywnie brali w tym udział. No cóż. Trzymamy za słowo pana profesora.

ZOBACZ FILMDEKLARACJĄ prof. Rzeplińskiego:

Slaw/ Telewizja Republika

http://wpolityce.pl/polityka/273360-wylacze-sie-ja-oraz-wiceprezes-trybunalu-bo-mysmy-brali-aktywny-udzial-w-pracy-nad-procedowaniem-tak-zadeklarowal-jeszcze-w-czerwcu-prezes-tk-trzymamy-za-slowo-zobacz-film

Posted in Polityka i aktualności, Uncategorized | Leave a Comment »

Szczyt w Chinach początkiem końca Europy jaką znamy ?

Posted by tadeo w dniu 27 Listopad 2015

Powyższe zdjęcie z profilu FB Prezydenta Andrzeja Dudy może już niedługo okazać się symbolem nowego porządku w Europie. Czy Państwom Europy Środkowo-Wschodniej na czele z Dudą i Orbanem uda się stworzyć przeciwwagę dla upadającej moralnie oraz przede wszystkim gospodarczo Unii Europejskiej i Rosji ?

Do tej pory głownie przez lenną postawę Tuska wobec wobec Niemiec nie udało się państwom “Wyszehradu”  tworzyć wspólnej polityki. Niemcy zainstalowały “swoich ludzi”  za pomocą zależnych od siebie mediów i funduszy pomocowych w zbyt wielu parlamentach tego regionu. Dzięki temu mogły pociągać za wszystkie sznurki wspólnych inicjatyw wprost z Berlina. Przez wiele lat nie tylko w Polsce interes i polityka zagraniczna była zbieżna z polityką Niemiec.

Czasy się jednak zmieniły i przywódcy 16 krajów regionu spotkali się bez udziału Niemców, pokazując, że są w stanie być razem stroną dla globalnej potęgi, jaką są Chiny. Ta symboliczna chwila została w Polsce praktycznie zupełnie nie zauważona przez media.

W Polsce tematem nr jeden są codzienne zamachy na demokrację. To świadome i wyrachowane zachowanie mediów, by nie uświadamiać Polaków o możliwości wyrwania się z obecnych stref wpływów. Im mniej będą wiedzieć tym łatwiej będzie ich wciągać mało znaczące gierki i skłócać. Polacy nie powinni sobie zdawać sprawy, że właśnie toczy się walka o utrzymanie dominacji Niemiec i Rosji w naszym regionie.

Tymczasem przyszłość naszego regionu kształtuje się w Azji, która bardzo przychylnym okiem patrzy w kierunku naszego regionu, doskonale zdając sobie sprawę, że Europa Środkowo-Wschodnia może zakończyć okres kondominium dryfującego między UE pod niemieckim przewodnictwem i Rosją, przy biernej postawie U.S.A. , które oddały ten region w ich “władanie”, w zamian za dobre relacje z tymi powyższymi krajami.

“Jeśli nie wiadomo o co chodzi – to chodzi o pieniądze”

Tym razem to nie tylko wielkie pieniądze ale być albo nie być potęgą dla hegemonów. Ponieważ państwa Europy Środkowo-Wschodniej są głównym odbiorcą Niemieckich (unijnych) towarów i technologi oraz głównym odbiorcą Rosyjskich surowców, to także rynki rozwijające się, które będą potrzebowały co raz więcej surowców i technologi. Co się stanie jeśli te kraje ograniczą dotychczasowych dostawców i skierują swój wzrok na wschód ?

Myślę, że zarówno w Berlinie i Moskwie wiedzą, że to najbardziej czarny scenariusz jaki może spotkać te kraje.

Kraje Azjatyckie (również Japonia, Korea Płd. i inne kraje regionu) pod przywództwem Chin tworzą nowy “Jedwabny Szlak”, wodny i lądowy, na który wstępnie jest przeznaczone 40 mld dolarów. Wiemy że Chiny jak dostrzegą potencjał, to są w stanie zainwestować dużo więcej. Ta inicjatywa jest w stanie zburzyć dotychczasowy porządek świata, ponieważ wraz z infrastrukturą transportową, idzie jeszcze świat finansów i stworzenie przeciwwagi dla dominującej pozycji Banku Światowego, Chiny biorą na siebie ciężar kredytowania nowych inwestycji.

Na tę chwilę widać, że najbardziej na tym skorzystać może poza krajami azjatyckimi nasz region. Najbardziej stracić, Europa Zachodnia. Na szlaku leżą także kraje posiadające surowce, które tylko czekają by zastąpić Rosję w dostarczaniu surowców dla naszego regionu. Chętnie dostarczą nam je za pomocą szybkich kolei budowanych przez Chiny ale przede wszystkim drogą morską na czym skorzystałby podwójnie kraje mające porty na bałtyku.

Dlatego musimy się zastanowić i zrewidować swe dotychczasowe cele jako Polska, czy dalej trzymać się gorączkowo UE, U.S.A. i Rosji, które traktują nasze kraje jak terytoria zależne bądź co bądź kolonie, czy stanąć dumnie na nogi i zacząć budować coś nowego patrząc głównie na swój interes narodowy.

Mam nadzieję, że flagi UE, które zanikają z naszego kraju obrazują kurs jaki obrała Polska wraz z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

http://jabolek13.salon24.pl/682524,szczyt-w-chinach-poczatkiem-konca-europy-jaka-znamy

Posted in Polityka i aktualności | Leave a Comment »

Ach ten straszny PiS

Posted by tadeo w dniu 27 Listopad 2015

Ach ten straszny PiS

A tak już w Polsce było dobrze, jeszcze niedawno, przed wyborami demokracja kwitła w najlepsze, a od dobrobytu narodowi, aż się w głowach mieszało. I komu to przeszkadzało? W każdym województwie, w powiecie i w każdej gminie dla poprawienia życia tego najuboższego obywatela powstawały przeróżne spółki, konsorcja, ciała doradcze, agencje towarzyskie lub gospodarcze, a każda miała swoich, to znaczy ich, o przepraszam, naszych, platformerskich Prezesów, a każdy Prezes po dwie sekretarki i po czterech doradców, a każdy doradca po kilka kont za granicą i pytam teraz, komu to przeszkadzało?

Komu przeszkadzało, że raz w tygodniu odwiedzający spółkę Prezes co miesiąc otrzymujący dziesięciokrotność pensji przeciętnego Kowalskiego dobrodusznie przymykał oczy na fakt, że każdy jego doradca za każdą poradę, nawet o taką o którą go nikt nawet nie prosił otrzymywał sumkę z kilkoma zerami, a każda sprzątaczka jeśli już coś sprzątała i z biura wynosiła to jedynie jakieś nikomu nie potrzebne zmielone dokumenty za które zresztą w skupie makulatury otrzymywała całkiem sporą sumkę, tyle tego było.

Komu to przeszkadzało, pytam! Naród polski zupełnie jeszcze do demokracji nie dorósł. Społeczeństwo nie odrobiło lekcji, którą światła Europa nam udzieliła. A uczyła nas konsekwentnie a to rękoma liberałów z Platformy likwidując nasze stocznie, a to narzucając nam jakieś limity nijak mające się do polskiej racji stanu, a to niszcząc rękoma, a jakże, polityków z Platformy polskie górnictwo, szkolnictwo, kultury niszczyć nawet nie musiała bo ta istnieć przestała już w pierwszych latach rządów PO.

Uczyła więc nas Europa, że my tych dóbr zupełnie nie potrzebujemy, dlatego wraz z walizkami pieniędzy od wujka Kohla dla Platformy wcale nie Obywatelskiej szły dyrektywy jak te stocznie oraz górnictwo do upadku doprowadzić aby społeczeństwo uwolnić od ciężaru w nich pracy. Od tego balastu po którym nie wiadomo komu mielibyśmy sprzedawać polskie statki lub polski węgiel. A my co?

Zamiast w każdym mieście postawić Premierowi Tuskowi oraz pani Premier Kopacz pomnik jak małe dzieci się zbiesiliśmy i w wyborach odsunęliśmy ich od władzy. Ludzie kochani, cóż żeśmy najlepszego zrobili? Każde kierownicze stanowisko w Polsce zaczynając od kierownika miejskiego szaletu wzwyż dla dobra demokracji w mistrzowski sposób zostały obsadzone ludźmi Platformy, a my, obywatele tego nie doceniliśmy?

To wobec tego będziemy mieli za swoje. Skoro nie chcieliśmy Platformy wcale nie Obywatelskiej to spadła na nas za karę rzeczywistość w postaci strasznego i okrutnego niczym sam Łukaszenka Kaczora. I to nawet nie Prezydenta lub Premiera Kaczora, nie, on nim być nie chciał, się schował za Kaczorem Dudą, potem aby nikt go dalej z niczym złym nie kojarzył się ukrył za Kaczorową Szydło, których wystawiła dziwna i zupełnie nie nowoczesna jak partia pana Petru partia PiS. I teraz mamy Kaczorów aż trzech. Za karę oczywiście, że nie doceniliśmy ciężko pracującej dla swych kuzynów, ciotek i wujków, szwagrów i synowych Platformy nie Obywatelskiej.

Teraz ten straszny PiS ku utrapieniu tych wspomnianych pracusiów jeszcze się zamachnął na sam Platformerski Trybunał Konstytucyjny, który dla dobra Polski i przez nich rozumianej demokracji wbrew Konstytucji ale co tam Konstytucja gdy w grę wchodzi dobro Platformy łamiąc wszelkie zasady przyzwoitości wybrał sobie sędziów na zapas. To, że jeszcze się nie skończyła kadencja sędziów wymienianych nie miało znaczenia bo dobro wyższe, dobro PO było przecież wartością nadrzędną. Trybunał po dyskretnej konsultacji z politykami Platformy ich ot tak po prostu wybrał bo nie ważne kto wygrywa wybory, ważne aby się po wyborach nic nie zmieniło, a o to właśnie już miał zadbać nowo uzupełniony Trybunał.

PiS jednak dokonał zamachu na demokrację i tym samym doprowadził do wyboru pana Kaczora Dudę na Prezydenta Polski po czym gwałcąc prawa Platformy nie Obywatelskiej wygrał wybory, panią Kaczorową Szydło wynosząc na urząd Premiera i nie bacząc na głos nawet samego Jacka Żakowskiego oraz płacz zupełnie zestresowanej biegiem wydarzeń pani Kopacz postanowił rozstrzelać aż pięciu wytypowanych do tej egzekucji przez Platformę sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czarna noc to była ponoć, zwykła gangsterka, łamanie świętości co skorygował przytomny Marszałek Morawiecki mówiąc, że prawo to nie żadna świętość i ma służyć, o zgrozo, narodowi a gdy mu nie służy to jest to zwykłe bezprawie czego Platforma zupełnie zrozumieć nie potrafiła.

Nie dziwi więc zupełnie wypowiedź pana Siemoniaka, który nie z gruszki nie z pietruszki oznajmił, że jak tak dalej pójdzie to PiS odwoła rzecznika praw dziecka, praw obywatelskich lub nawet Prezesa NIK stwierdzając, że byli wybrani z naruszeniem prawa. Panu ministrowi Siemoniakowi więc podpowiadam, że jeśli byliby rzeczywiście wybrani z naruszeniem prawa to PiS miałby wręcz obowiązek ich odwołać i dokonać procesu wyboru rzeczników od nowa. A jazgot, że niedługo skończy się w Polsce demokracja, że się staniemy dyktaturą, że PiS dokona zamachu na wszelkie polskie dobra skwitujemy słowami pani Szczuki

– jeśli się okaże, że tak jest to wtedy się będziemy martwić.

Ale póki co pozwólmy PiSowi reformować państwo.

http://pressmania.pl/?p=22237

Posted in Felietony | Leave a Comment »

Po wizycie Andrzeja Dudy w Chinach. Przełom w stosunkach z Państwem Środka?

Posted by tadeo w dniu 27 Listopad 2015

Chińczycy początkowo mieli z wizytą Andrzeja Dudy dyplomatyczny i protokolarny zgryz, ale szybko zmienili jej charakter, nadając jej podobną rangę, co niedawnej wizycie kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Chiny od dawna są zainteresowane współpracą z Polską, a nasze geopolityczne przekleństwo, „między Rosją a Niemcami”, w ich oczach przekształca się w strategiczny atut.

Andrzej Duda i Xi Jinping Andrzej Duda i Xi Jinping (

)

Prezydent Andrzej Duda przebywał z czterodniową wizytą w Chinach. Zdobył się tam na słowa i deklaracje wobec partnera, jakich nie używali dotąd po 1989 r. ani polscy politycy wysokiej rangi, ani poprzednicy prezydenta. Aleksander Kwaśniewski w 1997 poruszał się z dyplomatyczną elegancją, uwzględniając ówczesne realia, tzn. absolutną dominację USA na globie. Bronisław Komorowski przed czterema laty podpisał co prawda, przygotowane z inicjatywy Chin, porozumienie o współpracy strategicznej, ale – jak wiemy – z jego implementacją szło już gorzej. Czy teraz nastąpi przełom?

Wielki Mur jak lodowisko. Prezydent Andrzej Duda ledwo uniknął upadku

Wizyta rozpoczęła się w Szanghaju, od dwustronnego Forum Gospodarczego, bo prezydentowi towarzyszyło ponad 80 biznesmenów zainteresowanych współpracą z Chinami. Już tam gość z Polski wyraził nadzieję zacieśnienia współpracy dwustronnej – i to nie tyko gospodarczej, ale też kulturalnej i naukowej, choć oczywiście mówił przede wszystkim o gospodarce i wspomniał nawet o możliwości wystąpienia „idealnej synergii” pomiędzy naszymi sektorami wydobywczymi czy transportowymi oraz „między przedsiębiorstwami obu krajów”.

Lepiej z Warszawą niż Budapesztem

Tak oto przygotowano dobry grunt na początkowo główny punkt i impuls do złożenia tej wizyty, jakim był czwarty z kolei szczyt wymyślonego przez Chińczyków partnerstwa z państwami naszego regionu w ramach formuły „16+1”, tym razem w starym i pięknym mieście Suzhou.

Tu, obok podkreślenia stabilności politycznej i gospodarczej w naszym kraju oraz „wysokiej atrakcyjności” polskiego rynku, co prezydent Andrzej Duda zrobił już w Szanghaju, zdobył się na tezy jeszcze mocniejsze, mówiąc o tym, że Polska chce „aktywnie włączyć się” w inną chińską strategię – „Jednego Pasa i Jednej Drogi” (Yi Dai, Yi Lu), czyli budowy dwóch nowych Jedwabnych Szlaków, lądowego i morskiego. Albowiem oba z nich zmierzają ku Europie i kończą się w Wenecji czy Rotterdamie. Przypomniał też, że zgłosiliśmy akces do utworzonego w czerwcu tego roku Azjatyckiego z nazwy, ale chińskiego w treści AIIB, czyli Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, który ma przyszłe projekty wokół nowych Szlaków finansować.

Strona chińska początkowo miała z tą wizytą pewien dyplomatyczny i protokolarny zgryz, bowiem formuła 16+1 to szczyt premierów, a tu przyjeżdża prezydent… Pragmatyczni Chińczycy szybko jednak zrozumieli, że przybywa do nich świeżo powołany prezydent, na dodatek ściśle powiązany z partią, która niedawno wygrała wybory i samodzielnie rządzi, co rzadkie w demokracji. Mają więc do czynienia z partnerem z nowym i mocnym mandatem, co cenią.

Gdy do tego dodano nowe treści i silnie zaznaczaną chęć współpracy ze strony gościa, szybko zmieniono charakter kolejnego spotkania, tym razem już w Pekinie, z prezydentem Xi Jinpingiem. Tam naprędce zorganizowano oficjalną wizytę państwową, z pełną oprawą protokolarną, a więc kompanią honorową, hymnami, flagami i rozmowami plenarnymi w gmachu chińskiego parlamentu, nie ograniczając się tylko do zwyczajowego uścisku dłoni i uśmiechu do kamer. Tym samym nadano jej taką samą rangę, jak niedawno, przed miesiącem, wizycie pani kanclerz Angeli Merkel, a Xi towarzyszyli ci sami najwyżsi rangą politycy i doradcy, co przy innych najważniejszych spotkaniach na szczycie.

Taki charakter i taka oprawa wizyty sprawiły, że początkowo niedostrzeżona, już w środę trafiła na czołówki chińskich mediów. Jedynie we wtorek, w Suzhou, polskiemu gościowi nieco „ukradł show” węgierski premier, Viktor Orbán, który – po pierwsze – mocno krytykował tam Unię Europejską za to, że jest „bogata i gnuśna”, a po drugie, co mocno eksponowali gospodarze, jako jedyny wśród „16” wprowadził w życie strategię „otwarcia na Wschód”, w tym na Chiny, co mocno się tam ceni.

Jednakże Węgry, to tylko 10 mln mieszkańców, czyli średniej wielkości chińskie miasto, na dodatek zbyt mocno wysunięte na południe, a to teraz – od Ukrainy po Bliski Wschód i Morze Śródziemne – region mocno zdestabilizowany. Jakby nie patrzeć, w kalkulacjach chińskich lepiej stawiać na Warszawę niż Budapeszt, a najchętniej obie stolice naraz.

Chiny zainteresowane…

Po najważniejszych rozmowach prezydentów i w ich obecności podpisano memoranda: o porozumieniu między bankami BGK i największym bankiem świata ICBC, oraz między ICBC a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), a także o współpracy w dziedzinie turystyki. Następnego dnia natomiast, po rozmowach z szefem chińskiego parlamentu Zhang Dejiangiem, podpisano jeszcze jedno porozumienie, tym razem międzyrządowe, dotyczące wspólnego wspierania inicjatywy „Jeden Pas i Jeden Szlak”. Innymi słowy – same sukcesy. A o co tak naprawdę chodzi? Spróbujmy zidentyfikować interesy obu stron.

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że współpracą z Polską – i to od dawna – zainteresowane są same Chiny, druga gospodarka świata, w sensie siły nabywczej pieniądza nawet już pierwsza. Chińczycy patrzą na świat geostrategicznie i geopolitycznie. A z punktu widzenia ich kalkulacji, przynajmniej jednego z nowych Jedwabnych Szlaków, tego lądowego, nie uda się do końca zbudować bez udziału czy współudziału Polski. Tak oto nasze geopolityczne niegdyś przekleństwo, „między Rosją a Niemcami”, w oczach Chin przekształca się w strategiczny atut: albowiem Warszawa leży w środku, między Moskwą a Berlinem.

Szczęśliwie, polska delegacja to chińskie przesłanie podchwyciła i należycie wyeksponowała, a gość z Polski wyrażał nadzieję na kontynuację i rozwój podpisanego przed czterema laty porozumienia o współpracy strategicznej.

Jest też druga, ważna chińska kalkulacja. Mówił o niej w Suzhou chiński premier Li Keqiang. Przypomniał, że od 2014 r. Chiny już więcej kapitałów eksportują niż importują. Zapowiedział, że w nadchodzącej pięciolatce (2016-2020) ma to być suma rzędu biliona dolarów, a chiński import może sięgać 10 bilionów. Innymi słowy, dawał do zrozumienia całej „16”, że z Chinami teraz współpracować i warto, i należy.

Chiny w całym naszym regionie stawiają na inwestycje infrastrukturalne, mosty, autostrady, porty morskie i szybkie koleje, a nawet elektrownie atomowe, ale też na fuzje i przejęcia znanych i sprawdzonych marek i firm. To ostatnie nie jest już do końca zbieżne z polskimi interesami, zgodnie z którymi bardziej nam zależy na inwestycjach typu „greenfield”, a więc budowanych od podstaw czy fundamentów. Z Chińczykami, to znana prawda, trzeba twardo negocjować. Inaczej się nie da.

Co jednak z tym fantem zrobi strona polska? Ograniczy się, jak było dotąd, do „dyplomacji turystycznej”, zwiedzając Chiński Mur, piękne Suzhou, czy odbywając – z woli premiera Li Keqianga – przejażdżkę chińskim superekspresem? Chyba jednak nie, bo deklaracje ze strony prezydenta Dudy były tym razem wyjątkowo mocne.

Polska w ambarasie…

Co więc nas czeka? Jakie są nasze interesy? Cóż, po pierwsze ogromny deficyt handlowy, przypominający wynik w hokeju dwóch nierównorzędnych partnerów: 1:10, czy nawet 1: 12. Formalnie dane polskie mówią o 1,75 mld dolarów polskiego eksportu i aż 17,3 mld w imporcie z Chin, który jednak jest nie do końca przejrzysty i raczej znacznie większy, bo sporo chińskiego towaru idzie przez Hongkong czy Singapur, a nawet raje podatkowe. Zresztą, my też powinniśmy na to zwrócić uwagę, bo polska „Żubrówka” jest w Chinach znana i nawet popularna, szczególnie wśród młodzieży, ale idzie tam pod niemiecką metką. Podobnie jak „Wyborowa”, która jest tam rozprowadzana przez francuskiego dystrybutora.

Co możemy w ramach promocji naszego eksportu Chinom zaoferować? Wbrew pozorom, nie tylko miedź (KGHM jest rzeczywiście potentatem na chińskim rynku), ale też – przykładowo – farmaceutyki, kosmetyki, towary chemiczne czy technologie z zakresu ochrony środowiska oraz wydobycia węgla, bo w tej ostatniej dziedzinie akurat obaj partnerzy są potentatami. Przede wszystkim jednak chcemy Chinom, chłonnemu i ogromnemu rynkowi, wepchnąć, przecież wysokiej jakości, polskie towary spożywcze: wędliny, mięso i słynne jabłka, bo polskie mleko (w proszku) już tam jest. Tu akurat interesy są zbieżne, mówił o tym nie tylko prezydent Duda, ale także premier Li Keqiang.

Problem, jak wiemy, jest ten, że mamy na polską żywność embargo. Jak je usunąć? Tu muszę pisać w pierwszej osobie. Dostrzegam bowiem swego rodzaju transakcję wiązaną. Dla Chin ważna jest strategia, Jedwabne Szlaki i wspierający je AIIIB. Polska akces do banku zgłosiła, ale uczestnictwa w nim nie ratyfikowała. Jeśli to zrobi, korzystając w większości w Sejmie, Chińczycy będą zadowoleni – i pójdą na bliższą współpracę z nami.

Wtedy natomiast poprzez istniejące już połączenie kolejowe, łączące Łódź z Chengdu, a więc stolicą najludniejszej chińskiej prowincji, Sichuanu, pociągi będą szły z towarem już nie tylko w jednym kierunku, jak dotąd, lecz w obu, także do Chin.

Po to jednak potrzebne są: przekonanie co do słuszności obranego kierunku, determinacja w kroczeniu tą nową drogą, konsekwencja, no i wreszcie, co niebagatelne, zaplecze eksperckie i fachowe. Formalnie ono już jest, bo ludzi w Polsce w Chinach wykształconych, lub je z autopsji znających, jest u nas sporo. Problem w tym, że władza nigdy ich dotychczas nie koordynowała, nie wspierała i za bardzo się nimi nie interesowała. Wystarczył nam azymut zachodni. Czy to się teraz zmieni?

Tytuł i lead pochodzą od redakcji.

Zobacz też: Duda o nowym rządzie: „Będziemy mieli Polskę sprawiedliwą. Prawo będzie wreszcie przestrzegane!”
Reklama
Problem z siecią

Posted in Polityka i aktualności, Prezydent Andrzej Duda | 1 Comment »

27 listopada 1923 r. Powstała Podlaska Wytwórnia Samolotów

Posted by tadeo w dniu 27 Listopad 2015

 •  Podlaska Wytwórnia Samolotów była jednym z najważniejszych lotniczych zakładów produkcyjnych w II Rzeczpospolitej. W 1929 roku powstał tam pierwszy w Polsce – tunel aerodynamiczny.
Podlaska Wytwórnia Samolotów /Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
Podlaska Wytwórnia Samolotów
/Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Umiejscowiona na terenie starego browaru w Białej Podlaskiej wytwórnia została założona przez ziemianina Stanisława hrabiego Rosenwertha-Różyczkę i inżyniera Witolda Rumbowicza. 27 listopada 1923 roku Podlaska Wytwórnia Samolotów została wpisana do rejestru spółek w Warszawskim Sądzie Okręgowym.

Warto zwrócić uwagę, że założyciele fabryki nie bez powodu wybrali bogate w dobrej jakości drewno Podlasie na miejsce zakładu. W tamtych czasach drewno było bowiem podstawowym budulcem samolotów.

Rozbudowano również browar w którym mieściła się fabryka. Obok istniejącego już wcześniej  niewielkiego lotniska z czasów I wojny światowej, Podlaska Wytwórnia Samolotów wzbogaciła się o szereg budynków, m.in. biuro konstrukcyjne, warsztat mechaniczny, halę montażową czy nawet przyzakładowy hotel.

Jeden z najważniejszych obiektów powstał w 1929 roku, kiedy to na terenie Podlaskiej Wytwórni Samolotów powstał – pierwszy w Polsce – tunel aerodynamiczny.

Zakład początkowo produkował samoloty na podstawie zagranicznych licencji (m.in. francuskie Potezy czy czechosłowackie Avie).

Od 1925 roku Podlaska Wytwórnia Samolotów realizowała własne projekty konstrukcyjne. Były o m.in. samolot myśliwski PWS-10, samoloty szkolno-treningowe PWS-12, PWS-14, biorący udział w kampanii wrześniowej roku 1939 PWS-16, PWS-26 czy szybowiec PWS-101. Na tym ostatnim pilot Tadeusz Góra pobił rekord lotu szybowcowego, za co w 1939 roku otrzymał Medal Lilienthala – najwyższe szybowcowe odznaczenie przyznawane przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI).
W sumie Podlaska Wytwórnia Samolotów do 1939 roku wyprodukowała 1537 samolotów oraz kilkadziesiąt szybowców. W zakładach pracował nawet 900 osób.

Z powodu kłopotów finansowych w 1932 roku udziały w fabryce zostały przejęte przez państwo, co wpisywało się w ówczesną politykę II rzeczpospolitej upaństwawiania zakładów zbrojeniowych i lotniczych.

Kres działalności Podlaskiej Wytwórni Samolotów nastąpił 4 września 1939 roku, kiedy to w wyniku niemieckiego bombardowania zniszczeniu uległo około 70 procent zabudowań fabryki. Dzieło unicestwienia dokończyli Sowieci, którzy rozkradli pozostałości zakładowe.

(arwr)

http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-27-listopada-1923-r-powstala-podlaska-wytwornia-samolotow,nId,1928853

Czytaj więcej na http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-27-listopada-1923-r-powstala-podlaska-wytwornia-samolotow,nId,1928853#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Posted in Moja mała Ojczyzna | Leave a Comment »

Jarosław Kaczyński: „Tak, lubię żarty. Lubię też czasem ludzi wkręcać”. Jedyny tak osobisty wywiad z liderem PiS

Posted by tadeo w dniu 26 Listopad 2015

Jarosław Kaczyński, "Viva!" kwiecień 2013

Fot. SZYMON SZCZEŚNIAK / LAF AM
Jarosław Kaczyński i jego PiS są niekwestionowanymi zwycięzcami wczorajszych wyborów parlamentarnych. Polityk musi dziś czuć wielki triumf, bo w kwietniu 2013 roku tak mówił „Vivie!”: „Polityki nie rzucę, bo to moje życie. Natomiast chcę dojść do władzy, ale nie przejściowej, tylko na dłużej, żeby można było Polskę solidnie zmienić. Powiedzmy, władza na osiem lat. Chciałbym w ciągu tych ośmiu lat być kimś, kto ma wpływ na sprawy kraju”.

 

Polityka niezmiennie jest całym życiem lidera PiS, a bardzo niewiele wiadomo o jego życiu osobistym. Wyjątek zrobił dla „Vivy!” i opowiedział Krystynie Pytlakowskiej o tak prywatnych sprawach, jak śmierć matki, brata, o przyjaciołach, swoich pasjach i marzeniach. Dziennikarka o ten wywiad starała się kilka miesięcy, bo nie jest łatwo zrobić z Kaczyńskim rozmowę dla pism lifestyle’owych, bo on w ogóle nie mówi o życiu prywatnym. – Ale ja byłam uparta! I zaufał mi. Może dlatego, choć mieliśmy rozmawiać 1,5 godziny, dyskutowaliśmy drugie tyle – Pytlakowska wspomina dla viva.pl.

 

Jaki był w rozmowie? – Był szczery, co ja bardzo cenię. Objawiał duże poczucie humoru, był też nostalgiczny i co najważniejsze: miał do siebie dystans i nie obrażał się za żadne pytanie. Bałam się tego wywiadu, a okazało się niesłusznie. Bo polityk nie tylko jest bardzo inteligentny i rozmawia się z nim fantastycznie, ale jest też bardzo szarmancki wobec kobiet – ocenia i zdradza, że na spotkaniu „przekupiła” go winogronami, bo wiedziała od jego mamy, jak bardzo je lubi.

 

Nigdy wcześniej Jarosław Kaczyński, ani nigdy potem nie otworzył się tak bardzo…

 

– Wraca Pan do domu i, jak zawsze, wchodzi na górę, żeby zameldować się mamie, której już nie ma?

To trudne pytanie. Proszę się nie nastawiać na głębokie celebryckie zwierzenia, bo celebrytą nie jestem. Śmierć mamy ostatecznie zakończyła pewien okres w moim życiu. Jest to dla mnie tak straszny cios, że nie umiem nawet mówić na ten temat. Wiedziałem, że mama jest ciężko chora. Sądziłem, że będzie jednak żyła dłużej. Ale śmierć przyszła niespodziewanie…

 

– Śmierć zawsze przychodzi niespodziewanie.

Różnie to bywa, niektórzy ludzie chorują bardzo ciężko i wiadomo mniej więcej, kiedy muszą odejść. Ale mama nie była w tej ostatniej fazie choroby, pewnie mogłaby jeszcze jakiś czas żyć.

 

– Czy taka strata zmienia człowieka? Czy Pana zmieniła?

Na pewno, tylko że ja zawsze żyłem w dwóch rytmach – prywatnym, dość ograniczonym, i służbowym. Ten drugi podlega przejściowym zakłóceniom, natomiast pierwszy, wraz z odejściem Leszka i kilku bliskich mi osób, a teraz z odejściem mamy, zmienił się radykalnie. I ta zmiana jest dla mnie bardzo, ale to bardzo trudna.

 

– Jak takie przejścia wpływają na ludzi: łagodniejemy, pokorniejemy, myślimy o własnym odchodzeniu?

Mogę mówić tylko za siebie – jest mi po prostu bardzo smutno. Coś dla mnie bardzo ważnego, drogiego skończyło się i wiem, że już nie wróci. Ale mam tyle do zrobienia, że te myśli mnie nie paraliżują. Wiem też, że czasu nie mam już tak dużo. Mniej więcej od pięćdziesiątki zdawałem sobie sprawę, że młodość, nawet ta najszerzej pojęta, minęła. I trudno. Trzeba się z tym pogodzić. To w tym pokoju przeżywałem 50. urodziny. Przyszło nawet sporo ludzi, chociaż wtedy byłem na politycznym dnie. Ale było miło, kwiaty, prezenty. Do dzisiaj jestem im wdzięczny, że nie zapomnieli. Jednak poważną granicę w moim życiu stanowiła czterdziestka. Był rok 1989, upadł komunizm, a ja kończyłem 40 lat. Pomyślałem sobie wtedy: „Holender, nie mógł ten upadek zdarzyć się trochę wcześniej?”. Nad pięćdziesiątką już się tak nie zastanawiałem. Nad sześćdziesiątką też nie. Pojechałem wtedy na Hel do mamy, która dochodziła tam do siebie po ostrym ataku choroby, i w dodatku złamała rękę. Zastałem ją jednak w nie najgorszej formie, co mnie bardzo pocieszyło. Spędziłem z nią cały dzień, a następnego musiałem już jechać do Zielonej Góry. Wspominam ten czas jako złoty – mama żyła, Leszek żył.

 

Jarosław Kaczyński,

•Fot. SZYMON SZCZEŚNIAK / LAF AM

 

– O tym, że byliśmy szczęśliwi, dowiadujemy się dopiero później.

Rzeczywiście, dopiero, gdy wraca się do wspomnień. Wtedy planowaliśmy z bratem większą uroczystość na naszą 60. rocznicę. Chcieliśmy zaprosić szersze grono znajomych, myśleliśmy też o wyprawieniu wspólnych urodzin z pewnym biskupem, który też kończył 60 lat. Dzisiaj on jest arcybiskupem w Watykanie, Leszek nie żyje, mama odeszła…

 

– Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak to jest stracić bliźniaka. Wielu ludzi popadłoby w depresję, żyło wspomnieniami, a nie codziennością.

Obawiam się, że gdybym miał do czynienia tylko z takim codziennym życiem, mogłoby być różnie. Ale mam do czynienia też z polityką, ze sprawami kraju, Polski. Nie mogę się załamywać. A jednak zawsze wraca takie pytanie: Co by Leszek zrobił, co by mi doradził, o co mógłby być na mnie zły?

 

– Jak teraz Pan żyje?

Tak, jak żyłem. To, co pani o mnie czyta, radzę brać w cudzysłów. Jest dom, chociaż nie ma w nim mamy, wychodzę rano, wracam wieczorem, tak jak dawniej. Inaczej było tylko w soboty i niedziele, jeśli były wolne. Był czas na rozmowy, na wiele rzeczy. Teraz tego już nie ma.

 

– Rozmawiał Pan z mamą o polityce?

Bardzo często rozmawiałem, bo mama domagała się ode mnie sprawozdań politycznych i często się na mnie o różne sprawy gniewała. Szczególnie o ostre oceny dotyczące różnych historycznych determinacji tego, co się dzieje.

 

– Mówiła mi, że wolałaby, żeby Pan się nie zajmował polityką.

Pewnie by wolała, chociaż tak naprawdę tego nie wiem. Ostatnio bardzo się denerwowała i bez żadnej wątpliwości jej śmierć przyśpieszyła też katastrofa smoleńska. Mama w rok po niej, gdy urządzono niebywałą kampanię przeciw obchodom rocznicy, dostała ze zdenerwowania wylewu. Jego skutkiem był w 20 miesięcy później atak padaczki. Szpital, jakieś szpitalne zakażenie i w efekcie śmierć. Gdyby nie było Smoleńska, mama by dzisiaj żyła. Tego jestem pewien. Dlatego ta sprawa jest dla mnie jeszcze bardziej bolesna.
– Odeszła, zostawiając Panu jakieś wskazówki na przyszłość, czy kazała tylko zabrać książki ze szpitala, o czym wspomniał Pan na pogrzebie?

Mama w dniu swoich 86. urodzin, 31 grudnia, zdała sobie sprawę, że jest z nią bardzo źle. Powiedziała mi, że nie boi się śmierci. To był ostatni dzień, kiedy jeszcze mogłem z nią normalnie porozmawiać. Martwiła się o mnie, co będzie, jak umrze. Przyniosłem jej wtedy urodzinowy prezent – pierścionek. Ucieszyła się, zawsze lubiła ładne przedmioty. Była wzruszona tym prezentem. Powiedziała mi wtedy też po raz pierwszy coś, co wydawało mi się zawsze oczywiste, ale mama unikała takich ogólnych stwierdzeń; powiedziała, że ona i jej pokolenie nie miało szczęścia: „Popatrz, wojna, później komunizm, byliśmy strasznym rocznikiem”.

 

Jarosław Kaczyński,

•Fot. SZYMON SZCZEŚNIAK / LAF AM

 

– Wraca Pan do pustego domu. Czy ktoś się Panem teraz opiekuje?

Ja naprawdę nie potrzebuję opieki, ale panie, które pomagały mamie, pomagają dzisiaj mnie. To sytuacja przejściowa, ale dziś mogę powiedzieć, że mam komfort. A poza tym umiem różne rzeczy robić sam, ugotować coś sobie.

 

– Trudno uwierzyć. Mężczyźni zwykle potrafią tylko usmażyć jajecznicę.

A ja w latach 70. gotowałem nawet obiady, sobie, a czasem też i rodzicom. Mama była jednak z nich niezadowolona, bo sama bardzo dobrze gotowała. Odmawiała więc jedzenia moich. A dziś, cóż, łatwo przybieram na wadze, więc staram się nie przejadać. Podczas ostatnich wydarzeń bardzo schudłem, ostatni raz byłem tak szczupły 20 lat temu.

 

– Jako kobieta oświadczam, że bardzo Pan wyprzystojniał.

Miło mi to słyszeć. Natomiast chcę powiedzieć, że jestem przyzwyczajony, żeby sam się sobą zajmować. Nie mówię tu o praniu czy prasowaniu koszul, bo w tym nie jestem najlepszy. Największe kłopoty mam z papierami, których zawsze jest za dużo. To potężne archiwum. Poza tym robię masę notatek.

 

– Sam Pan pisze sobie przemówienia, czy ktoś to robi za Pana?

Przemówienia na ogół wygłaszam z głowy, co najwyżej zapisuję tezy do nich.

 

– Wraca Pan wieczorem, robi sobie herbatę i odbiera telefony?

Nie przepadam za rozmowami przez telefon, nieczęsto korzystam z komórki. Parzę herbatę, którą piję bez cukru, lubię wypić ją w kuchni. A potem siadam, czytam i piszę różne rzeczy.

 

– Kolejną książkę?

Książka jest już napisana. Teraz będę ją redagował. Chciałem ją napisać. Natomiast mam do napisania też mnóstwo innych rzeczy – od małych notatek po większe. Mam całe szuflady rękopisów.

 

– Pisze Pan ręcznie?

Tak, mam w domu laptop, no też iPad, ale najlepiej myśli mi się z piórem w ręku. Leszek zawsze mówił: „Trzymaj gdzieś te swoje papiery, może na emeryturze się do czegoś przydadzą”. Tak przy okazji, moje, jak mi się wydaje, najlepsze referaty z dawnych lat zostały zawieruszone, gdy dałem je jednemu z kolegów do wydania. Stara historia, ale do dziś o niej pamiętam.

 

– Komputer dla wielu ludzi pełni rolę przyjaciela. Zwłaszcza samotników. Nie czuje się Pan samotny?

Wiadomo, że człowiek, który stracił najbliższych, nie czuje się dobrze, ale jest wiele osób bardzo życzliwie do mnie nastawionych i nie jest prawdą, że nie mam się do kogo odezwać. A po śmierci mamy mój dom był pełen ludzi. Chorowałem, musiałem leżeć – zapalenie płuc – i w domu ciągle ktoś był. Przyjechała Marta z dziećmi, Basia (Skrzypek, dyrektorka biura Jarosława Kaczyńskiego – przyp. red.) przyjeżdżała. Kuzyn Janek spędzał u mnie dużo czasu.

 

– Ma Pan przyjaciół, na których może liczyć w każdej sytuacji? Takie osoby z lat dawnych i wczesnej młodości?

Są tacy, których znam od dzieciństwa, chociaż te bliskie związki, niestety, w ciągu ostatnich 20 lat osłabły. Jedna z takich koleżanek, której rodzice przyjaźnili się z moimi, dzwoniła niedawno z kondolencjami. Niektóre moje przyjaźnie rozpadły się w latach 80., bo znaleźliśmy się po różnych stronach politycznej barykady. A ja w polityce opozycyjnej bliskich znajomości nie zawierałem. Poza tym dla przyjaciół trzeba mieć czas. A kiedy zakładałem partię polityczną, zaczął się taki młyn, że gdy zjawiałem się w domu przed 22, mama była zdumiona. Pamiętam, że marzyłem, by móc w soboty o 23.30 posłuchać w radio audycji muzycznej z udziałem orkiestr, które bardzo lubiłem.

 

– Tego czasu to Pan właściwie nadal nie ma? Tak trudno było umówić się na ten wywiad.

Ale wtedy nie miałem go w ogóle. Stąd moja sympatia do jazdy samochodem, bo to był jedyny moment, kiedy odpoczywałem. Jeździłem wtedy bardzo dużo, zasadą były co najmniej dwie wyprawy w Polskę w ciągu tygodnia.

 

– I takie życie podobało się Panu?

Było ciężkie, ale to poznawanie Polski jak najlepiej wspominam. Pierwszy raz objeżdżałem Polskę jako działacz Biura Interwencyjnego KOR w latach 70. To była Polska biedna, często bardzo biedna, nierzadko trafiałem do środowisk kryminalnych, zatłoczone pociągi, autobusy PKS-u, nie tylko zatłoczone, ale, szczególnie na wschodzie, jeżdżące niezależnie od rozkładu jazdy, brudne dworce, nocne poczekalnie z dziwnymi ludźmi. Po 1989 wyglądało to zupełnie inaczej. Na spotkania przychodziły tłumy. Było często wielkie napięcie. Nie zapomnę opowiadań o głodnych dzieciach, gniewu bezrobotnych. I naprawdę nie sądziłem, że po przeszło 20 latach znów będziemy to mieli. W Polsce przeszło dwa razy bogatszej, ale straszliwie niesprawiedliwie skonstruowanej. Skądinąd wielkie powodzenie miałem z różnych względów.

 

– U kobiet?

Z tym różnie bywało, ale na spotkaniach – wielka frekwencja. Myślę, że trochę wynikało to z ciekawości, by spotkać człowieka opisywanego jako „arcyłotr”.

 

– Sądziłam, że Pan dopiero ostatnio tak „spotworniał”.

Nie, nie, już wtedy byłem monstrum straszliwym. Oskarżano mnie, że jestem człowiekiem skorumpowanym, bardzo bogatym i nawet członkowie mojej partii pisali do mnie listy o duże pożyczki, na przykład w związku ze ślubem córki. A jak zrobiliśmy konferencję antykorupcyjną, okrzyknięto nas złodziejami. Jakiś Kaczyński w Białymstoku miał bank czy coś takiego, uchodziłem więc za właściciela banku. Lubię zwierzęta, twierdzono więc, że mam rzeźnię.

 

– A tak naprawdę?

Tak naprawdę to dopiero kiedy zostałem redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”, miałem jakieś stałe przyzwoite pieniądze. Przedtem, nawet jako senator, tylko cieniutką dietę (później je znacznie podwyższono). A jeszcze przedtem zupełnie nic. Kiedy podziemie przestało przekazywać niewielkie, ale jakoś wystarczające na skromne życie środki. Nie miałem nawet garnituru, rodzice na emeryturze. Ale jakoś to przetrwałem, na parówkach z wody. I mogę uczciwie powiedzieć, że pieniądze nie są warunkiem szczęścia. Ten czas między Okrągłym Stołem a mianowaniem na naczelnego „TySola” był bardzo biedny, ale i bardzo szczęśliwy. Ale nie powiem, kiedy mi się poprawiło, to było mi jeszcze lepiej. Ale przede wszystkim miałem stałą pracę, no i tworzyliśmy coś od podstaw.

 

Jarosław Kaczyński,

•Fot. SZYMON SZCZEŚNIAK / LAF AM

 

– Podobno teraz ma Pan długi?

Mam, sporą sumę, ale jakoś dam sobie radę. Zawsze musiałem sobie radzić.

 

– I ma Pan gierkowską meblościankę?

Nie gierkowską, to bajki. Długi pozostały mi po chorobie mamy i oczywiście jakoś je spłacę. Ale wracając do moich kontaktów towarzyskich, nigdy nie były rozbudowane. Nie byłem tak towarzyski, jak Leszek. Chociaż są oczywiście nasi wspólni przyjaciele, z którymi po dziś dzień jestem w serdecznych stosunkach. Tak jak zresztą z wieloma osobami. Pytała mnie pani o samotność – samotny nie jestem.

 

– Ma Pan też rodzinę. Bratanicę Martę. Ojcuje jej Pan?

Staram się Marcie pomagać, wspierać ją na różne sposoby, także radą. Niemal codziennie rozmawiamy przez telefon, chcę wiedzieć, co robi, doradzam jej, namawiam do różnych rzeczy.

 

– Do czego Pan ją namawia?

Nie ukrywam, że namawiam ją do aktywności publicznej, bo uważam, że ma do tego predyspozycje. Ale ona ciągle się nie może zdecydować. Ma jedną cechę, którą odziedziczyła i po swojej mamie, i po swojej babci, czyli mojej mamie – ogromne zaangażowanie w wychowanie dzieci. Leszek zawsze bardzo chciał, żeby zrobiła doktorat, i jako profesor prawa mógłby pewnie jej w tym pomóc. Nie chodzi o protekcję, ale o merytoryczny nadzór. Ja prawem przestałem się zajmować już parę dziesięcioleci temu, nie mam więc takich możliwości. Ale bardzo bym się cieszył, gdyby się za to wzięła.

 

– Marta bliższa jest Panu niż kiedyś?

Jest mi bardzo bliska i naprawdę chciałbym jej nieba przychylić.

 

– Ma Pan też dwie wnuczki…

Są bardzo żywe, szczególnie Martyna. Zastanawiałem się, jak to będzie, jeśli będą u mnie w domu. Ale dzisiaj mogę szczerze powiedzieć, że z żalem patrzyłem, jak wyjeżdżają. Ja już wtedy dochodziłem do siebie, nie musiałem leżeć. Myślę dzisiaj, że wakacje z nimi, w jakimś leśnym domu, byłyby naprawdę miłe. Znajoma ma ładnie położony dom na wsi, pagórkowate tereny, łąki, jeziora. Byłoby gdzie chodzić, popływać łodzią. To grzeczne dziewczynki. Były u mnie kilka dni, mieszkały z Martą na górze i nie stwarzały żadnych problemów. Marta dba o nasze relacje, ma zwyczaj przysyłać mi zdjęcia córek i od niedawna pieska. Przechowuję wypracowania Ewy z angielskiego. A pieska – Mimi też poznałem osobiście, był tutaj.

 

– A jak zachowywała się wtedy ulubiona kotka Pana mamy – Fiona?

Patrzyła na Mimi podejrzliwie, parę razy próbowała zapolować, wyraźnie nie wiedziała, czy to kot, pies, czy może duża mysz, ale generalnie wielkiej awantury nie było. A dzieci? No cóż, może trochę późno chodzą spać. Ja w dzieciństwie o ósmej musiałem już być w łóżku.

 

– A czytał Pan pod kołdrą z latarką?

Nie, bo mama zawsze czytała nam przy kolacji, nawet kiedy już dawno sami umieliśmy to robić.

 

Lech i Jarosław Kaczyńscy w wieku 5 lat z matką Jadwigą Kaczyńską

•Fot. Archiwum rodzinne

Lech i Jarosław Kaczyńscy w wieku 5 lat z matką, Jadwigą Kaczyńską, Warszawa 1954

 

– A czy w ogóle ma Pan czas na książki, poza ich pisaniem?

Muszę czytać i prasę, i książki. Mam odłożony taki stosik do przeczytania w wolnej chwili. Dziś jest to „Triumf człowieka pospolitego” Legutki, „Spotkałam kiedyś prawdziwego hipstera” Maryny Miklaszewskiej i „A zabawa trwała w najlepsze” Ridinga. No i Besançon i jego książka o Rosji – szalenie interesująca. Są jeszcze polityczne lektury obowiązkowe – wywiad rzeka z Millerem i ze Święczkowskim. Też muszę na to znaleźć czas. Szczególnie lektura opowieści Millera – demokraty, obrońcy wolności – będzie pewnie wciągająca.

 

– Poczucie humoru Pana na szczęście na opuszcza?

Tak, lubię żarty. Lubię też czasem ludzi „wkręcać”. Szczególnie na absurdalne pytania odpowiadać absurdalnie, na przykład kiedy mnie pytają, czy chcę wojny z Rosją. Ale nie będę cytował tych odpowiedzi, bo nie wszyscy mają takie poczucie humoru. Ale skądinąd nasz stosunek do Rosji to ciekawy problem. Ludzie złej woli, opowiadający absurdy o tej wojnie, korzystają z tego, że część naszego narodu nie otrząsnęła się z ciężkich historycznych doświadczeń. Rosja jest od nas silniejsza, ale to nie oznacza, że nie można z nią mieć partnerskich stosunków. Trzeba być tylko pewniejszym siebie.

 

– Ma Pan wizję siebie w ciągu najbliższych 10, 20 lat? Rzuci Pan politykę?

Polityki nie rzucę, bo to moje życie. Natomiast chcę dojść do władzy, ale nie przejściowej, tylko na dłużej, żeby można było Polskę solidnie zmienić. Powiedzmy, władza na osiem lat. Wiem, ile udało się zmienić przez 16 miesięcy mojego premierowania, chociaż w rządzie byli ludzie z różnych opcji. Chciałbym w ciągu tych ośmiu lat być kimś, kto ma wpływ na sprawy kraju. Jeżeli będę żył oczywiście, ale 72 lata to jak na polityka nie jest dużo.

 

– Nie myśli Pan o takim etapie, kiedy polityka będzie już poza Panem?

Myślę czasami i planuję, że przeczytam wtedy mnóstwo różnych pozycji, na które teraz brakuje mi czasu. Jak choćby Dorotę Masłowską, podobno bardzo się pisarsko wyrobiła. Obejrzę filmy, które zawsze chciałem zobaczyć.

 

– A nie myśli Pan czasem, że ta ukochana polityka wszystko Panu zabrała? Nie ożenił się Pan, nie ma Pan dzieci.

Ależ ja nic dla polityki nie poświęciłem, nigdy nie chciałem żyć inaczej. A znaczenie dzieci zacząłem doceniać dopiero teraz, jako potrzebę narodową. Kiedy myślę o sobie i moim świecie, to głównie o tym, jaka powinna być Polska, a czasem jaki ja powinienem być.

 

– A jaki powinien Pan być?

No, wspaniały, pod każdym względem dalece przewyższający to, co jest.

 

– Taki metr dziewięćdziesiąt?

W życiu niski wzrost przeszkadza, ale średni zupełnie by mi wystarczył.

 

Rozmawiała Krystyna Pytlakowska

 

Lech i Jarosław Kaczyńscy z matką Jadwigą Kaczyńską, rok 2008

•Fot. Archiwum rodzinne

Lech i Jarosław Kaczyńscy z matką, Jadwigą Kaczyńską, 2008 rok

http://party.pl/viva/jaroslaw-kaczynski-polityki-nie-rzuce-bo-to-moje-zycie-jedyny-osobisty-wywiad-93632-r1//?mobilizer=94099bba5169594ac0740c29a5b75f90

Posted in Jarosław Kaczyński, Wywiady | Leave a Comment »

Dzieje się. Trybunał jest tak konstytucyjny jak Platforma Obywatelska. ZOBACZ MEMY

Posted by tadeo w dniu 26 Listopad 2015

Demotywatory

Demotywatory

Jak inaczej odreagować to, co dzieje się w Sejmie, jak nie śmiechem? Wiedzą o tym najlepiej internauci obserwując bacznie scenę politycznąi komentując wszystko w kolejnych memach. Dostaje się każdemu i wyłapywana jest każda wpadka i niezręczność.

Cotygodniowe wychodzenie z sali obrad jest dość słabym środkiem protestu, nie robi już wrażenia, oznacza też przyznanie się do bezsilności i braku pomysłuPO na swoją rolę w Sejmie. Ciągłe opowiadanie o tym, że wszystko co robi PiS i rząd Beaty Szydło jest niekonstytucyjne robi się nudne…

Zobacz memy na temat nocnych obrad Sejmu i odwołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez PiS.

Wybór sędziów TK nieważny. Sejm anulował uchwały ws. wyboru. PO wyszła z sali w czasie głosowania

Nietakt czy chamstwo? Rzepliński konsultuje się z posłami PO i… opuszcza Sejm. Na koniec rzuca do dziennikarki tvn: „Słuchała pani! Chyba, że pani jest głucha!” [ZOBACZ WIDEO]

ann

Interesujący artykuł?

http://wpolityce.pl/polityka/273188-dzieje-sie-trybunal-jest-tak-konstytucyjny-jak-platforma-obywatelska-zobacz-memy

STUDIO TV

Posted in Polityka i aktualności, Uncategorized | Leave a Comment »

Z Polski wypływa 90 mld złotych – Mateusz Morawieckirocznie

Posted by tadeo w dniu 26 Listopad 2015

Morawiecki: 500 złotych na dziecko, bezpieczny poziom deficytu finansów publicznych i zrównoważony wzrost (cześć 2.)

Mateusz Morawiecki, minister rozwoju w wywiadzie z PAP odniósł się do planów i wyzwań na najbliższe miesiące. Priorytetowym zadaniem jest utrzymanie deficytu sektora finansów publicznych na bezpiecznym poziomie, przy jednoczesnej realizacji obietnic wyborczych, w tym 500 złotych na dziecko i utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wiceminister skomentował także możliwe cięcie stóp procentowych i podatek od kopalin.

Mateusz Morawiecki, minister rozwoju. Fot. Sławomir Kamiński, źródło: Agencja Gazeta

Mateusz Morawiecki, minister rozwoju. Fot. Sławomir Kamiński, źródło: Agencja Gazeta

Morawiecki: Chcemy wspierać polski eksport (część 1.)

Rząd w średnim terminie będzie dążył do trzymania w ryzach deficytu sektora finansów publicznych – poinformował w wywiadzie dla PAP wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

– Obecnie pytanie brzmi, czy deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,8 proc. czy 3,2 proc. PKB. To nie jest znacząca różnica. Deficyt pozostanie na bezpiecznym poziomie – powiedział w wywiadzie dla PAP Morawiecki.

– W średnim okresie będziemy trzymali deficyt w ryzach, czyli wokół 3 proc. PKB, a nawet poniżej tego poziomu. Najważniejsze jest to, żeby deficyt sektora finansów publicznych działał antycyklicznie. Dzięki temu w sytuacji spowolnienia gospodarki będziemy mieli bufor służący szybszym inwestycjom, które będą czynnikiem stabilizującym koniunkturę – dodał.

– W sytuacji wysokiego wzrostu gospodarczego powinniśmy natomiast ten deficyt zmniejszać, żeby jako lokomotywę wzrostu gospodarczego wykorzystywać inwestycje prywatne. Łącznie zaowocuje to wypracowaniem zdrowszych mechanizmów wzrostu gospodarczego – powiedział Morawiecki.

Jego zdaniem, w praktyce dodatkowe wydatki związane z realizacją zapowiedzi wyborczych w przyszłym roku wyniosą od 20 do 30 mld zł.

– Koszty naszych działań w zakresie polityki społecznej będą znacznie niższe, niż dziś się to przewiduje. Uważam, że graniczną wartością jest 25-30 mld zł. Kilka miliardów złotych dochodów dadzą podatki sektorowe. Przy niewielkim zwiększeniu deficytu i przy jednoczesnym – nawet częściowym – domknięciu luki w VAT i CIT, co również przyniesie po kilka miliardów w obu przypadkach, jesteśmy bardzo blisko uzyskania 20 mld zł dodatkowych dochodów budżetowych. Jest to jak najbardziej realne do spięcia – powiedział.

Bezpieczny, zrównoważony rozwój

Wicepremier i minister rozwoju wskazał, że ważne jest nie tylko tempo rozwoju gospodarczego, ale również jego jakość.

– Bardzo zależy mi na rozwoju zrównoważonym, czyli takim, który nie tylko uwzględnia zrównoważenie finansów publicznych państwa, ale także coraz większą równowagę na rachunku bieżącym, który przecież m.in. pokazuje stopień uzależnienia od zagranicy – powiedział.

– Wierzę, że poprzez wewnętrzne czynniki wzrostu, czyli poprzez silniejsze inwestycje i konsumpcję, która +wsiąka+ głównie w produkcję i usługi generowane w Polsce, doprowadzimy do takiej mieszanki generatorów wzrostu PKB, która będzie bezpieczna i stabilna w średniej i długiej perspektywie. Można powiedzieć, że naszym zadaniem obecnie jest nadanie gospodarce dynamiki, jej rozruszanie. Gdy to się uda, pewne mechanizmy będą samoczynnie napędzały dalszy rozwój. Kiedy samochód ma ruszyć z miejsca, używamy najsilniejszego, pierwszego biegu, bo wtedy opór materii jest największy. Potem, gdy już pojazd się toczy, można włączyć bieg słabszy, ale szybszy – dodał.

– 4,0 proc. zrównoważonego wzrostu PKB jest znacznie korzystniejsze, niż 5-6 proc., które opiera się na powiększaniu długu zagranicznego i jeszcze bardziej osłabia międzynarodową pozycję inwestycyjną Polski netto, która już dziś ma wartość ujemną na poziomie 66 proc. PKB – powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że z tego tytułu z Polski „wypływa” w postaci dywidend, odsetek od obligacji i odsetek od depozytów, rachunków bieżących, kredytów i kredytów handlowych ok. 90 mld zł.

– Żeby stopniowo odwrócić ten negatywny trend, musimy pobudzić wewnętrzne czynniki wzrostu – zarówno konsumpcję, inwestycje, jak i eksport. Chodzi zatem zwłaszcza o te czynniki wzrostu, które nie generują deficytu handlowego. Potrzebujemy takich inwestycji, które uruchomią również głównie kapitał dostępny w Polsce. M.in. spory zasób gotówki polskich firm na kontach. Dlatego też pora na ułatwienia dla rodzimych przedsiębiorców i dobre schematy gwarancyjne – powiedział Morawiecki.

– Jeśli np. w najbliższych 2 latach skutecznie zachęcimy przedsiębiorstwa do uruchomienia choćby dodatkowych (ponad trend) 50-70 mld zł z ich pieniędzy, które przekraczają znacznie 200 mld zł, to będzie to ogromny impuls inwestycji prywatnych w perspektywie kilku lat – dodał.

– Te środki tam są. Przedsiębiorcy ich nie uruchamiają. Również dlatego, że brakuje dobrych, dużych okazji inwestycyjnych. Poprzez wykorzystanie środków europejskich będziemy generować takie dobre okazje inwestycyjne. To pozytywne impulsy, które będą zachęcały przedsiębiorców do aktywności, co przełoży się na zainteresowanie kolejnych inwestorów i kooperantów. To takie koło zamachowe. Wzmocniony zostanie program gwarancyjny, który również należy do arsenału środków rozwoju. Do tego dochodzi też zrewitalizowany PiR, który kapitałowo będzie wchodził w te przedsięwzięcia. Wierzymy, że firmy zaktywizują wówczas część dostępnego kapitału – powiedział.

500 złotych na dziecko dla najbardziej potrzebujących

Zgodnie z zapowiedziami PiS planowane jest uruchomienie programu świadczeń polegającego na wypłacie 500 zł, które mają przysługiwać na drugie i każde kolejne dziecko. Na pierwsze dziecko świadczenie ma przysługiwać w przypadku, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł. We wtorek na konferencji premier Beata Szydło mówiła, że pomysł wprowadzenia górnego pułapu dochodów, powyżej którego lepiej zarabiającym rodzinom nie przysługiwałby środki z programu „500 plus”, jest „tematem do dyskusji”.

– Polityka demograficzna jest ważną, ale bardzo skomplikowaną częścią strategii każdego państwa. Proponowany przez nas program daje wyraźny, pozytywny impuls ku poprawie sytuacji demograficznej – powiedział wicepremier Morawiecki.

– Wychowanie dziecka pociąga za sobą duże koszty, które mogą być przeszkodą dla wielu ludzi. My chcemy pomóc przełamać tę przeszkodę, aby w Polsce mogło się rodzić więcej dzieci – dodał.

– Z tego powodu można też zadać pytanie, czy ze względu na przyświecający nam cel zasadne jest, żeby taki dodatek przysługiwał osobom zamożnym. Warto się zastanowić rzeczywiście, czy nie powinno być zastosowane kryterium dochodowe, żeby środki te trafiały do realnie potrzebujących rodzin, natomiast ludzie, którzy są wysoko uposażeni, nie powinni otrzymywać tego typu świadczenia. Bo prócz bodźców demograficznych służyć mogłyby one zwiększeniu szans i możliwości rodzin mniej zarabiających. Ale chcielibyśmy oczywiście, aby większa liczba dzieci rodziła się w każdej rodzinie, również tych bardzo dobrze uposażonych – powiedział.

Sektor bankowy zostanie stabilny

Minister rozwoju ocenił, że plany dotyczące opodatkowania banków oraz kwestii rozwiązania kredytów walutowych będą tak skonstruowane, aby nie zdestabilizować sektora bankowego.

– Propozycje w tym zakresie są opracowywane przez Ministerstwo Finansów. Banki są bardzo ważną częścią krwiobiegu gospodarczego i wszystko będzie skonstruowane w taki sposób, aby nie doprowadzić do niestabilności finansowej w tym sektorze. Zmniejszenie zysków nie oznacza niestabilności. Na pewno jej nie będzie – powiedział.

– Kumulacja obciążeń w sektorze jest kwestią rozliczeń księgowych. Niektóre szkoły księgowe mówią, na przykład, że opłata na BFG mogłaby być rozłożona na cały rok. Inne z kolei – że musi być ona poniesiona w jednym miesiącu. I ta druga jest, wydaje się, bardziej kanoniczna. Myślę jednak, że inwestorzy będą zdawali sobie sprawę, iż niekorzystny wynik finansowy w jednym miesiącu i kwartale związany jest ze sposobem rozliczenia tych obciążeń, z konstrukcją księgową, a nie z faktyczną rentownością danego biznesu za dany okres – dodał.

Stopy procentowe mogą być niższe

W opinii wicepremiera z punktu widzenia gospodarki „nic złego się nie stanie”, jeśli stopy proc. NBP zostaną jeszcze trochę obniżone.

– Nie widzę problemu z punktu widzenia gospodarki, gdyby stopy procentowe NBP miały zostać obniżone jeszcze o 25 pb. To jest jednak decyzja niezależnej RPP. W przypadku jednak, gdyby Rada podjęła taką decyzję, nie przewidywałbym niczego złego – powiedział.

– Na razie mamy deflację, a nie inflację. Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. plus minus 1 pkt proc. Nie mieścimy się na razie w tym celu. To jest jednak polityka banku centralnego – dodał.

Podatek od kopalin

Morawiecki wskazał, że nowy rząd porusza się w ramach perspektywy budżetowej, którą odziedziczył po poprzedniej ekipie.

– W związku z tym musimy przeanalizować to, jak będzie wyglądał faktycznie budżet na przyszły rok i do tego dostosujemy też zmiany podatkowe – powiedział.

– Optowałbym za tym, żeby podatek od kopalin był uzależniony od światowych cen surowców. W sytuacji wysokich cen i wysokich zysków podatek od kopalin mógłby być wyższy, a w sytuacji bardzo niskich cen, również podatek byłby odpowiednio niższy, spłaszczony. Ale to są dziś konstrukcje teoretyczne, ponieważ dyskusja nad tym dopiero zostanie rozpoczęta i nie ma jeszcze żadnych przesadzających decyzji – dodał.

Morawiecki: Chcemy wspierać polski eksport (część 1.)

Sebastian Karbarczyk, Jacek Barszczewski

Źródło: PAP Biznes

Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/morawiecki-500-zlotych-na-dziecko-bezpieczny-poziom,2209533,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Posted in Gospodarka i Ekonomia | Leave a Comment »

11/13 Atak w Paryżu -11/13 PARIS ATTACK – Max Kolonko MaxTV special edition

Posted by tadeo w dniu 24 Listopad 2015

Posted in Polityka - video, Uncategorized | Leave a Comment »

 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 445 obserwujących.