WIERZE UFAM MIŁUJĘ

„W KAŻDEJ CHWILI MEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ” — ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

 • Słowo Boże na dziś

 • NIC TAK NIE JEST POTRZEBNE CZŁOWIEKOWI JAK MIŁOSIERDZIE BOŻE – św. Jan Paweł II

 • Okaż mi Boże Miłosierdzie

 • JEZU UFAM TOBIE W RADOŚCI, JEZU UFAM TOBIE W SMUTKU, W OGÓLE JEZU UFAM TOBIE.

 • Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.

 • Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • WIELKI POST

 • Rozważanie Drogi Krzyżowej

 • Historia obrazu Jezusa Miłosiernego

 • WIARA TO NIE NAUKA. WIARA TO DARMO DANA ŁASKA. KTO JEJ NIE MA, TEGO DUSZA WYJE Z BÓLU SZUKAJĄC NAUKOWEGO UZASADNIENIA; ZA LUB PRZECIW.

 • Nie wstydź się Jezusa

 • SŁOWO BOŻE

 • Tak mówi Amen

 • Książki (e-book)

 • TV TRWAM

 • NIEPOKALANÓW

 • BIBLIOTEKA W INTERNECIE

 • MODLITWA SERCA

 • DOBRE MEDIA

 • Biblioteki cyfrowe

 • Religia

 • Filmy religijne

 • Muzyka religijna

 • Portal DEON.PL

 • Polonia Christiana

 • Muzyka

 • Dobre uczynki w sieci

 • OJCIEC PIO

 • Św. FAUSTYNA

 • Jan Paweł II

 • Ks. Piotr Pawlukiewicz

 • Matka Boża Ostrobramska

 • Moje Wilno i Wileńszczyzna

 • Pielgrzymka Suwałki – Wilno

 • Zespół Turgielanka

 • Polacy na Syberii

 • SYLWETKI

 • ŚWIADECTWA

 • bEZ sLOGANU2‏

 • Teologia dla prostaczków

 • Wspomnienia

 • Moja mała Ojczyzna

 • Zofia Kossak

 • Edith Piaf

 • Podróże

 • Czasopisma

 • Zdrowie i kondyncja

 • Znalezione w sieci

 • Nieokrzesane myśli

 • W KAŻDEJ CHWILI MOJEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ.

 • Prezydent Lech Kaczyński

 • Tylko przestańmy mówić: ten kraj, w tym kraju, tutaj, ci ludzie. Zacznijmy mówić tak, jak Pan Bóg przykazał, jak o matce: Ojczyzno ma, moja, kochana, poraniona, więc tym bardziej kochana. Moja, to znaczy taka, którą się kocha, którą się po rękach całuje, przed którą się klęka, której się służy, której się z czcią opowiada, której się nie okrada, dla której się pracuje, dla której się cierpi i umiera, jak trzeba. To nie inni mają tak zrobić, to nie oni, tam na górze, ale my. Inaczej na nic wszystko. Na nic ta rana i na nic te ofiary. Nasza Ojczyzna mocno krwawi i ból nie ustaje w naszych sercach, ale zapewniamy pachołków Moskwy i Berlina, i tych, co służą „mamonie” – jeszcze nie zginęła, póki my żyjemy. Póki pracujemy dla dobra naszej Ojczyzny. Póki kochamy i pamiętamy.

 • PODRÓŻE

 • Pociąga mnie wiedza, ale tylko ta, która jest drogą. Wiedza jest czymś wspaniałym, ale nie jest najważniejsza. W życiu człowieka najważniejszym jest miłość – prof. Anna Świderkówna

 • Tagi wpisów

 • Cytat na dziś

  Dostęp do internetu ujawnia niewyobrażalne pokłady ludzkiej głupoty.

Posted by tadeo w dniu 21 Kwiecień 2011

PRAWDA JEST JEDNA I MOŻNA SIĘ KU NIEJ PRZYBLIŻAĆ, CHOCIAŻ TUTAJ NA ZIEMI NIGDY NIE POZNAMY JEJ DO KOŃCA.

ALE KIEDYŚ POZNAMY, BO OSTATECZNIE JEST NIĄ SAM BÓG.

JEDNA, JEDYNA KOMUNIA ŚWIĘTA MA WIĘKSZĄ WARTOŚĆ NIŻ WSZYSTKIE BOGACTWA ŚWIATA.

Kiedy wybije nasza ostatnia godzina, ustanie bicie naszego serca, wszystko się dla nas skończy, a więc i czas naszego zasługiwania i niezasługiwania. Takich jakimi jesteśmy, spotka nas śmierć i tacy staniemy przed Chrystusem, Sędzią. Nasze błagalne wołania, nasze łzy, nasze akty żalu, które jeszcze na ziemi zdobyłyby serce Boga, mogłyby z nas, grzeszników, uczynić – przy pomocy sakramentów – ludzi świętych; ale w owym momencie nie będą miały żadnej wartości; czas miłosierdzia minie i rozpocznie się czas sprawiedliwości – ojciec Pio.

bogciebie11

Posted in Kontakt, Miłosierdzie Boże, Religia, Św. Faustyna | 4 Comments »

„Święta Teresa z Lisieux” — film dokumentalny prod. włoskiej (2006) 59′

Posted by tadeo w dniu 2 Październik 2015

Posted in Filmy religijne, Święci obok nas | Leave a Comment »

Pięć rad ojca Pio do tego, byś był pobożny!

Posted by tadeo w dniu 30 Wrzesień 2015

Pięć rad ojca Pio do tego, byś był pobożny!

Nie trzeba wiele, aby wieść życie naprawdę pobożne.

Wystarczy wyakcentować w życiu duchowym pewne zasady i wprowadzić je w czyn.

Pierwsza rada

– to zdanie św. Pawła Apostoła: Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8,28). To prawda, że Bóg potrafi nawet zło przemienić w dobro, ale pod warunkiem, że człowiek będzie Mu oddany bez żadnych zastrzeżeń. A więc także i grzechy, od których nie zawsze cię Bóg zachowa, On w swej Opatrzności potrafi obrócić w dobro, jeśli Mu będziesz służył. I tak, gdyby król Dawid nie popełnił grzechu, to chyba nigdy by się nie zdobył na tak wielką pokorę. Także i Magdalena nie miłowałaby tak gorąco Jezusa, gdyby nie zostały jej przebaczone liczne grzechy. A Jezus nie przebaczyłby jej, gdyby ich nie popełniła.

Rozważaj więc wielkie Boże miłosierdzie – ono przemienia nasze nędze w dzieło swojej dobroci i łaskawości. Ono z naszej złości i jadu nieprawości potrafi wysączyć zbawcze soki dla naszych dusz. Czyż więc On nie potrafi tego uczynić z naszych utrapień, trosk i doświadczeń? I dlatego nie trzeba dręczyć się utrapieniami, jakiekolwiek by one nie były, a tylko starać się z całego serca kochać Boga, a wszystko wyjdzie na dobre. Nawet nie trzeba za dużo przemyśliwać nad tym, co z tego będzie, kiedy to będzie i jakie to dobro będzie. Jeśli Bóg kładzie ci na oczy błoto niewiedzy, to nie po to, by pozbawić cię wzroku, ale byś lepiej widział i by cię uczynić wspaniałym, godnym miłości i podziwu wobec aniołów. Może Bóg chce, byś upadł, jak ongiś to uczynił ze św. Pawłem, który spadł z konia?

Nie trać więc nadziei i odwagi z tego powodu, że upadasz, ale uczyń wielki akt pokory, ożywiając i odnawiając nadzieję. Tracić otuchę i niecierpliwić się po upadku — to sztuczka i zasadzka nieprzyjaciela, to oddanie mu broni i pozwolenie mu na odniesienie zwycięstwa. A więc nie czyń nigdy tego, gdyż łaska Pana zawsze jest gotowa, by cię podźwignąć.

Druga rada

Niech ona będzie wyryta w twej duszy: Bóg jest naszym Ojcem. Czy jest więc sens bać się takiego Ojca, który powiedział i zapewnił nas, że bez Jego woli i Opatrzności nawet włos z głowy nam nie spadnie? Jest to naprawdę wspaniałe, że będąc dziećmi takiego Ojca, mamy i powinniśmy spełniać kolejne zadanie: kochać Go i służyć Mu! Wypełniaj więc swoje obowiązki i nie martw się o nic więcej. Zobaczysz, że gdy tak będziesz układał swoje życie, to Jezus sam zatroszczy się o ciebie. „Myśl o Mnie, a ja będę myślał o tobie” — powiedział kiedyś Jezus do św. Katarzyny ze Sieny. A Mędrzec powiada: „Ojcze Odwieczny, Twoja Opatrzność rządzi wszystkim” (por. Mdr 14, 3).

Trzecia rada

Trzeba zachowywać to, o czym nauczał Boski Mistrz, gdy mówił do swoich uczniów: „Czy brak wam było czego?” (Łk 22, 35). Warto dobrze się nad tym tekstem

zastanowić i rozważyć go. Bez pieniędzy, bez obuwia, bez ubrania – tylko w jednej tunice posłał Jezus swych uczniów w świat. I potem mówił do nich: „Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?” (Łk 22, 35). A oni odpowiedzieli, że niczego im nie brakowało. Dlatego i tobie to samo powiadam, że kiedy ogarnia cię zmęczenie i zniechęcenie, i nie odczuwasz żadnej ufności względem Boga, to czy ten trud powalił cię kiedy? Odpowiesz mi z pewnością, że nie. I dlatego pragnę dodać: czemu więc nie starasz się ochoczym sercem pokonać przeciwności? Jeśli cię Bóg nie opuścił w przeszłości, to jakże mógłby cię opuścić w przyszłości? Przecież w przyszłości będziesz do Niego należał bardziej, niż w przeszłości. Nie trzeba więc trwożyć się tym, co w przyszłości ma się stać w świecie. Może ono (zło) w ogóle nie przyjdzie? A choćby przyszło, to Bóg da ci siły do wytrzymania i zniesienia go. Boski Mistrz polecił św. Piotrowi, by szedł po falach morskich. Św. Piotr uląkł się, gdy zawiał wiatr i zaczął tonąć. A Boski Mistrz podał mu rękę i rzekł z wyrzutem: „Małej wiary, czemu zwątpiłeś?” (Mt 14, 31). Jeśli Bóg każe nam chodzić po wzburzonych falach, to nie trzeba wątpić, nie trzeba się lękać. Bóg jest z tobą, a ty miej odwagę, a cieszyć się będziesz wolnością.

Czwarta rada

Czwarta rada dotyczy wieczności. Dla dzieci Bożych bardzo małe znaczenie ma to krótkie życie, które przemija, gdyż przez wieczność będziemy żyli w chwale Bożej. Zastanów się więc, czy idziesz właściwą drogą do wieczności, czy już stawiasz swoją stopę na tej drodze. Oby w tym kierunku szły twoje nogi i byś był szczęśliwy, bo nie ma znaczenia życie w tym przemijającym i niespokojnym świecie.

Piąta rada

Chciałbym, aby ona na zawsze była w twoim umyśle wyryta. Jej treścią są słowa z listu św. Pawła do Galatów: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (6,14). Zachowaj w sercu Jezusa Ukrzyżowanego, a wszystkie krzyże świata wydadzą się tobie różami. Kolce korony cierniowej Zbawiciela, które raniły Jego głowę i ranią także naszą, nie spowodują w żaden sposób innych ran.

Dopóki będzie choćby jedna kropelka krwi w naszym ciele, dopóty będzie trwała walka między dobrem a złem. Próby, jakim cię poddaje i jakimi cię doświadcza Pan, są wyróżniającym znakiem Jego szczególnego umiłowania i jakby drogocenną perłą dla twej duszy. Te wszystkie trudności przeminą bardzo szybko, jak przemija zima, a po niej nastaje wiosna. Także i po naszym życiu doczesnym, które tak szybko przemija, nastanie niekończąca się wiosna, która będzie tym bogatsza i piękniejsza, im więcej było nawałnic i burz.

Ojciec Pio

http://www.fronda.pl/a/piec-rad-ojca-pio-do-tego-bys-byl-pobozny,57594.html

Posted in Ojciec Pio | Leave a Comment »

Platforma w narożniku. Miała krytykować politykę zagraniczną PiS. Konferencja prasowa odwołana

Posted by tadeo w dniu 29 Wrzesień 2015

foto: twitter.com/UN_PGA

Platforma Obywatelska miała dziś krytykować „politykę zagraniczną według PiS” i przedstawić nowy spot na ten temat. Nagle dziennikarze otrzymali smsy, że konferencja prasowa jest odwołana. Po ewidentnym sukcesie prezydenta Andrzeja Dudy na forum ONZ trudno atakować partię, z której wywodzi się prezydent.  

Prezydent Andrzej Duda odniósł wielki sukces na arenie międzynarodowej. Jego przemówienie podczas sesji ONZ było jasno rysowało polskie interesy – podkreślają eksperci. Oprócz tego jego obecność została wyróżniona podczas oficjalnego lunchu. Prezydent siedział przy stole obok prezydenta USA Baracka Obamy, prezydenta Władimira Putina i prezydenta Chin i Jordanii.

Prezydent Andrzej Duda wystąpił podczas Debaty Generalnej 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jego słowa są od wczoraj komentowane przez media. W „Jeden na jeden” Michał Kamiński z PO przyznał, że „jest dumny, że prezydent mówi mądre rzeczy światu”.

Platforma Obywatelska planowała na dziś konferencję prasową, na której zaprezentowany miał być spot „Polityka zagraniczna według PiS”. Dziennikarze byli na nią zapraszani:

Treść sms: „Sz. P. Dziś (29.09) g.11:30 w Centrum Prasowym Foksal (W-wa),ul. Foksal 3/5) konf. pras. PO. T: Polityka zagraniczna wg PiS-prezentacja spotu. /R.Tyszkiewicz, M.Krzakala. Zapraszamy”

Nagle przyszedł następny sms ze sztabu PO:

„Sz. P. Zaplanowana na dziś (29.09) g.11:30 w Centrum Prasowym Foksal konf. pras. PO została odwołana. Za zmiany przepraszamy” – czytamy w wiadomości sms.

Jak poinformował dziennikarz Telewizji Republika Bartłomiej Graczak oficjalnym powodem odwołania konferencji nieobecność jednego z polityków PO. Poseł PO Robert Tyszkiewicz, który miał występować na konferencji prasowej wyszedł do dziennikarzy, ale w Sejmie. Nie krytykował prezydenta. – Tam gdzie jest współpraca z rządem, od razu widać efekty – powiedział.

Posted in Polityka i aktualności, Prezydent Andrzej Duda | Leave a Comment »

Tysiące Polaków witało Andrzeja Dudę w USA. Prezydent spotka się z Barackiem Obamą. ZDJĘCIA

Posted by tadeo w dniu 28 Wrzesień 2015

foto: twitter.com/PolishEmbassyUS

Około 2,5 tysięcy osób przybyło na spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Polonią, które odbyło się w nowojorskim Greenpoincie. Jak relacjonował dziennikarz TV Republika Michał Rachoń, rodacy zgotowali Dudzie wyjątkowe i gorące powitanie. Z kolei „Super Express” poinformował, że ma dojść do spotkania polskiego prezydenta z Barackiem Obamą.

Trwa trzydniowa wizyta prezydent RP w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym punktem programu była wizyta w nowojorskim muzeum poświęconym pamięci ofiar zamachów z 11 września 2001 roku. Na miejscu Andrzeja Dudę powitali przedstawiciele władz muzeum, konsul generalna RP w Nowym Jorku, Urszula Gacek oraz Richard Naroga, prezes organizacji policjantów nowojorskich polskiego pochodzenia. W gronie obecnych znaleźli się również przedstawiciele nowojorskiej straży pożarnej mający polskie korzenie. Podczas wizyty prezydent złożył kwiaty pod pomnikiem 9/11 Memorial, upamiętniając ofiary ataku terrorystycznego na World Trade Center.


fot. twitter.com/PolishEmbassyUS


fot. twitter.com/PolishEmbassyUS

W niedzielę Andrzej Duda spotkał się z amerykańską Polonią. Prezydent najpierw wziął udział w mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Czekała na niego m.in. młodzież w ludowych strojach.


fot. twitter.com/PolishEmbassyUS

Po mszy prezydent przejechał do McGorlick Park, gdzie również spotkał się z Polonią. Jak relacjonował Michał Rachoń, głowa polskiego państwa witana była przez rodaków niczym gwiazda rocka, a na spotkanie z Andrzejem Dudą przybyło około 2,5 tysiąca osób.


fot. twitter.com/PolishEmbassyUS


fot. twitter.com/PolishEmbassyUS

Sprawą, która jest teraz może najbardziej widoczna, jest kwestia wiz turystycznych. Jest szansa na to, żebyśmy zniesienie tych wiz uzyskali. Tylko trzeba mocno monitować polityków. Bo to jest decyzja, którą podejmą politycy. A państwo jesteście wyborcami i oni o tym pamiętają. Im więcej zostanie do nich przesłanych listów, apeli, maili, zostanie wykonanych telefonów, tym szybsza będzie ta decyzja. Jeżeli ta nasza akcja będzie akcją zmasowaną, dołoży się do zabiegów politycznych, jestem przekonany, że szybciej uzyskamy oczekiwany efekt

– podkreślił prezydent, zwracając się do Polaków, którzy na stałe mieszkają w USA. Dodał, że Stany Zjednoczone są tradycyjnym sojusznikiem Polski. 

Jeszcze w niedzielę prezydent Polski ma spotkać się z Sekretarzem Generalnym Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moonem oraz wystąpić w ramach Szczytu dot. agendy rozwojowej po 2015 r. Natomiast „Super Express” podał, że w czasie wizyty w USA ma dojść do spotkania Andrzeja Dudy z Barackiem Obamą. Jednym z tematów rozmów ma być właśnie zniesienie wiz dla Polaków.


fot. twitter.com/PolishEmbassyUS

Tak wygląda program wizyty prezydent Dudy w USA na kolejne dwa dni:

Poniedziałek, 28 września

Godz. 9.00 – Udział Prezydenta RP w debacie generalnej 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
Godz. 10.40 – Wystąpienie Prezydenta RP w Debacie Generalnej 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
Godz. 11.15 – Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami mediów

Wtorek, 29 września

Godz. 15.00 – Udział Prezydenta RP w spotkaniu „Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne”
Godz. 16.15 – Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP

Posted in Polityka i aktualności, Prezydent Andrzej Duda | Leave a Comment »

Bez wyrwania chwastów żaden talent nie rozkwitnie. Media publiczne trzeba zaorać

Posted by tadeo w dniu 27 Wrzesień 2015

Fot. M. Czutko
Fot. M. Czutko

Od dawna powtarzam, ku utrapieniu bardziej wyważonych Kolegów, że z niektórymi przedstawicielami tzw. mainstreamu nie ma już o czym rozmawiać. Gdyby sytuację porównać do piłkarskiego meczu „niepokornych” i „prorządowych” – da się wybaczyć faule, chamskie odzywki, zagrania ręką, przepychanki, nawet próby oplucia. Ale nie sposób grać w piłkę z ludźmi, którzy za jedyny cel obrali sobie złamanie przeciwnikowi nogi. Takich sędzia usuwa z boiska natychmiast.

Niestety, w naszym meczu sędziego brak, więc musimy sędziować to spotkanie sami. Powtórzę więc: nie ma możliwości żadnego dialogu z ludźmi pokroju Lisa czy Wrońskiego, Sobieniowskiego czy Dobrosz-Oracz, Rolickiej czy Wołka, Żakowskiego czy Krzymowskiego. To nie są partnerzy do żadnej rozmowy. Ani o Polsce, ani o etyce, ani o mediach, ani o uczciwości, ani o twarzy, ani o przyszłości.

O ile jednak reprezentanci tzw. mediów prywatnych, prywatnie prostytuujących się w wielu programach  i artykułach, mogą sobie kłamać i manipulować przed kamerami zupełnie bezkarnie, a dopóki są frajerzy łykający to badziewie, mogą nawet udawać dziennikarzy (podobnie jak ich białoruscy czy północnokoreańscy koledzy), o tyle ludzie zatrudnieni w mediach publicznych takich praw już nie mają. Niestety, nigdy, nawet w czasach Roberta Kwiatkowskiego telewizja publiczna nie była aż tak dyspozycyjna wobec władzy i szeroko pojmowanego lewactwa cieszącego się kilkoma procentami poparcia, jak dziś. Nigdy nie poniewierano dziennikarskiego etosu w „Wiadomościach” tak koszmarnie, jak za czasów resortowego dzieciaka – Piotra Kraśki. Piszę „resortowego”, choć staram się nie używać takich etykietek – ale w tym przypadku nie sposób inaczej wytłumaczyć, skąd w tym człowieku tak mało godności, a tyle oddania rządzącemu establishmentowi, skąd tak niewiele własnych przemyśleń, a tak wiele myślowych kalek i schematów spijanych z dziobów pijarowców Platformy Obywatelskiej. Coraz częściej mam wrażenie, iż ludzie „kraśkopodobni” naprawdę uwierzyli, że PO będzie Polską rządzić wiecznie, a oni albo się temu podporządkują, albo stracą stołki na rzecz młodszych, jeszcze bardziej dyspozycyjnych. A może liczyli na kariery polityczne? Może Lis naprawdę uwierzył, że poza żoną Hanną są jeszcze inni, którzy widzą go na fotelu prezydenta? Może stąd tak wielka dziś jego nienawiść do Andrzeja Dudy? Trudno to nawet analizować, dość stwierdzić, że jeśli człowiek ten może spokojnie patrzeć w lustro, prowadząc swoje programy w sposób tak skrajnie upartyjniony i wydając tygodnik, którego normalny człowiek do ręki nie weźmie nawet na torturach, to mamy ostateczny dowód jego upadku. I rzeczywiście – dla niego akurat drogi innej niż polityczna naprawdę już nie ma.

Lis bowiem, o ile zmieni się w Polsce władza, pracę w TVP straci na tysiąc procent. Podobnie jak kilkoro innych gwiazd „presstytucji”, które przejdą do mediów „oddających się” salonowi prywatnie. Ale od dziś los ten powinien spotkać także tych, którzy zdecydowali o „zapisie” na prezydenckich doradców w TVP i Polskim Radiu. Tak – „zapisie”, bo jeśli jeszcze Państwo nie słyszeli – do programów publicystycznych, jak potwierdzona wieść gminna niesie, dziennikarze nie mogą przed wyborami zapraszać reprezentantów otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy!

Czy to normalna w Polsce procedura? Nic z tych rzeczy. Dość wspomnieć stałą obecność w programach mediów publicznych Tomasza Nałęcza. Ale także Romana Kuźniara, Jana Lityńskiego czy Stanisława Kozieja – doradców prezydenta Komorowskiego. A jeśli nie jest to procedura standardowa – jest to gigantyczny skandal. To zniszczenie resztek prestiżu mediów publicznych, na który to prestiż pracowały przez wiele lat setki ludzi.

Dziś, w imię chamskiej, bezpardonowej i skrajnie nieuczciwej walki wyborczej prezesi Telewizji Polskiej i Polskiego Radia – na oczach widzów i słuchaczy – zsuwają swoje niewymowne i na dzieje zawiadywanych przez siebie mediów po prostu robią to, co robią. Jeśli dodamy do tego permanentne nagonki na prezydenta Dudę, podnoszenie do rozmiarów afery taśmowej jego spotkania z prezesem partii, która, do ciężkiej cholery, wystawiła go w wyborach, czerwone paski z „newsami”, że to nie Papież Franciszek zabiega o spotkanie z polskim prezydentem (jakby ktoś mógł przypuszczać, że tak właśnie było), ale odwrotnie – otrzymujemy obraz nędzy i rozpaczy mediów publicznych III RP, wciąż przecież zobowiązanych ustawą do politycznej niezależności, rzetelności i obiektywizmu.

Niech więc potem żaden baran nie płacze i nie opowiada bzdur, że „w mediach publicznych odbywa się polityczna czystka”. Kiedy szambo wybije, nikt nie zastanawia się, czy sięgać po miotłę czy mopa, bo potrzebny jest sprzęt ciężki. Szambo publicznych mediów wybiło z pełnym impetem. Zastanawianie się, kto bardziej ponosi za to winę – decydenci rozkazujący się skundlić dziennikarzom, czy dziennikarze, którzy kundlić się biegli na wyścigi, nie ma sensu. To wszystko trzeba dziś zaorać.

Co nie oznacza, że w TVP czy Polskim Radiu zupełnie nie ma już dziś rzetelnych dziennikarzy. Są, ale bez wyrwania chwastów ich talenty nie rozkwitną. Napisałbym na koniec znowu „Stop presstytucji!”. Ale już mi się nie chce. Powtórzę: z ludźmi, którzy łamią innym nogi, a nieraz i kręgosłupy, żadnej rozmowy już być nie powinno. Z czerwonych kartek nie wyciągnęli wniosków, więc czas na dyskwalifikacje. W kilku przypadkach – dożywotnie.

Posted in Felietony | 1 Comment »

Halina Łabonarska: Dla mojego środowiska jestem „moherem”, „obrzydliwą konserwą”

Posted by tadeo w dniu 27 Wrzesień 2015

fot.youtube.pl
fot.youtube.pl

Jeśli ktoś żyje w świecie, w którym dobro jest na pierwszym miejscu, ostro widzi zło

—mówi Halina Łabonarska w rozmowie z „Gościem Niedzielnym”.

Aktorka przyznaje, że przez swoje wybory światopoglądowe, głośne przyznawanie się do wiary i obronę tradycyjnych wartości jest nieakceptowana przez cześć środowiska artystycznego.

Koledzy potrafią jeszcze znieść, że głośno przyznaję się do wiary. Ale fakt, że jestem „moherem” jest już dla nich nie do zaakceptowania. Od 20 lat współpracuję z Radiem Maryja, ale też innymi katolickimi rozgłośniami

—opowiada Halina Łabonarska.

Aktorka podkreśla, że kocha teatr i swoją pracę, ale ma też ogromną potrzebę mówienia o tym, co jest dla niej w życiu najważniejsze. Boli ją to, że powstaje tak wiele banalnych seriali, a sztuki teatralne coraz częściej epatują skandalem i dewiacjami.

Jeśli sztuka mówi o homoseksualistach, dewiacjach, agresywnej rodzinie, to jest w porządku. Kiedy ma harmonijny przebieg zdarzeń, a na dodatek ktoś z jej bohaterów powie coś dobrego o kapłanach i Kościele, to trzeba ja wyśmiać. Nieraz musiałam odrzucać role ze względu na mój stosunek do Kościoła

—mówiła w rozmowie z „Gościem Niedzielnym”.

Rezygnuję z roli, kiedy w sztuce pojawia się gorące, można rzec, zaangażowane plucie na Kościół pod płaszczykiem troski o niego. Ta troska jest potrzebna, żeby mocniej dowalić. (…) nie ma kompromisów w prawdzie

—podkreśla Łabonarska.

Aktorka opowiada też o tym co dla nie w życiu najważniejsze.

To, co jest zawarte w przesłaniu, które Polacy od lat noszą w swoim sercu: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Dołączyłabym do tego rodzinę. (…) Z perspektywy czasu widzę, jakie to ważne, że mam trzech synów. Są moją troska i dumą

—zaznacza Halina Łabonarska.

Łabonarska o św. Faustynie: „chce, byśmy traktowali ją jak najbliższą przyjaciółkę. I ja tak Faustynę traktuję”

Halina Łabonarska w tygodniku wSieci: „Smoleńsk” to sprawa, która stanowi istotę naszego dążenia do prawdy

ann/”Gość Niedzielny”

Posted in SYLWETKI | Leave a Comment »

Draka wewnętrzna. Niszczymy moralny ład i w końcu chcemy oddać obcym swój kraj. Dla hecy

Posted by tadeo w dniu 26 Wrzesień 2015

Rys. Andrzej Krauze
Rys. Andrzej Krauze

Nasz nowy i wspaniały świat właśnie się rodzi. Burzymy porządek starego świata dla hecy, dla draki. Jak dzieciaki, które podpaliły las i na przesłuchaniu się tłumaczyły, że chciały tylko zobaczyć „jak to będzie”. W imię niczego, dosłownie niczego rozwalamy własną historię, niszczymy moralny ład i w końcu chcemy oddać obcym swój kraj. Dla hecy. Aby kaczystom i brzuchatym biskupom zrobić na złość. Gdyby ktoś chciał zapytać o co tu chodzi – podpowiadam – o nic nie chodzi. O zabawę, o szyderstwo i błazenadę.

Bo robienie na złość jest przyjemne. Trzeba zadbać o to, by drocząc się z jednymi innym dostarczać uciechy. Dzieci oddamy do zabawy pederastom, których zatrudnimy masowo w podstawówkach, aby im było miło. Starców poddamy eutanazji, aby mieli radosną śmierć jednocześnie wmawiając, że podajemy im cudowny lek na długowieczność. Utworzymy nowy kanał „Skrobanka TV” przeznaczony dla najmłodszych, TV Trwam nie damy koncesji. To będzie terapia śmiechem. Niesiołowskiego zrobimy rzecznikiem praw obywatelskich, Urbana okrzykniemy prymasem bo sam się będzie z tego najgłośniej śmiał, a Grossa ambasadorem RP w Izraelu. I nie będzie w tym żadnego celu poza rajcem, wkrętem, bajerem.

Wszystko ma być na poziomie żartu z rzucaniem tortem w gębę, ślizganiem na skórce od banana czy kopaniem w tyłek. Czysta forma, żadnej idei. Przejściowe doznanie. Dorośliśmy już nawet do tego, aby spalić Wawel. Tylko po to, by zobaczyć jak Duda i narodowcy się martwią. Niektórzy są w gorszej sytuacji, bo nawet draki nie rozumieją. Tak jak Piechociński czy kura spraw wewnętrznych. Widzą, że innych to bawi, to też udają, że się bawią. Popychani przez miśków, ryśków i innych palcem nie czują się manipulowani bo to słowo zbyt trudne do wymówienia. Wybory w 70% wygra PSL chociaż nikt nie będzie nań głosował. I będzie super draka. Ale i to się uspokoi.

Ale każdy następny bodziec musi być silniejszy od poprzedniego, aby zadziałał. Neron w końcu spalił Rzym jak już go dręczenie ludzi nie bawiło. No to my wpuścimy obcych. Dużo obcych, samych obcych. Damy im jeść, damy forsę, damy prawa. I zabawa na nowo się rozkręci. Potem obcy zrobią tu swój porządek. Na początku będzie nas to rajcowało bo będziemy mieli ciepłe kraje bez konieczności podróżowania. Na plakatach napiszemy „Polska kraj największych jaj!” Ale i to się nam znudzi.

A potem? A potem minie tysiąc lat. Archeolodzy gdzieś nad Wisłą odkopią jakieś resztki Warszawy i stwierdzą, że tutaj przed Beduinami istniała wysoko rozwinięta cywilizacja. I wszyscy pomyślą, że idzie o Atlantydę.

Posted in Felietony | Leave a Comment »

Marek Rymkiewicz: „Coś dobrego się w Polsce zaczęło. Nie wiem, bo nikt nie wie, jak to się skończy. Ale niewątpliwie Polacy się obudzili”. WYWIAD

Posted by tadeo w dniu 23 Wrzesień 2015

Wybitny polski poeta, pisarz, publicysta, uczony Jarosław Marek Rymkiewicz świętował w poniedziałek na zamku w Kórniku Jubileusz 80-lecia.

Organizatorami uroczystości były: Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Poznaniu i Wydawnictwo ZYSK. Stawili się przedstawiciele mediów niezależnych, a nasz reporter dostrzegł także m. in. prof. Andrzeja Nowaka, prof. Andrzeja Waśko, prof. Macieja Urbanowskiego, prof. Wiesława Ratajczaka, Wojciecha Kolarskiego, Bronisława Wildsteina, Tadeusza Zyska, Krzysztofa Koehlera, Wandę Zwinogrodzką, Joannę Lichocką. I oczywiście prof. Stanisława Mikołajczaka, prezesa AKO, który prowadził uroczystość.

Przepiękna i wzruszająca uroczystość (którą uświetnił m. in. Jerzy Zelnik, czytający wiersze Poety) była okazją do wręczenia Jubilatowi trzech cennych nagród:

Nagrody Reytana, przyznanej przez Fundację Obrony Wolności Słowa, której towarzyszyła gratyfikacja pieniężna zebrana wśród Polaków;

Statuetki AKO „Pan Cogito”;

A także nagrody Akademickiego Klubu Obywatelskiego z Katowic.

List z okazji Jubileuszu nadesłał prezydent Andrzej Duda (odczytał min. Wojciech Kolarski).

CZYTAJ: Zamek w Kórniku: jubileusz 80. urodzin Jarosława Marka Rymkiewicza. Poecie specjalny list przysłał prezydent Andrzej Duda. Przeczytaj treść!

Po zakończeniu oficjalnej ceremonii Jarosław Marek Rymkiewicz udzielił krótkiego wywiadu przedstawicielom mediów niezależnych:

Jak pan odebrał wręczone panu dziś nagrody?

Jarosław Marek Rymkiewicz: Było ich strasznie dużo. Wszystko to jest dla mnie bardzo ważne. Ale najbardziej wzruszające są te pieniądze, zebrane wśród Polaków przez Fundację Obrony Wolności Słowa, towarzyszące Nagrodzie Reytana. Wiem od pana Andrzeja Ewerta, że to były  w większości drobne wpłaty, choć zdarzały się oczywiście poważniejsze kwoty. To była składka społeczna, to wzruszające.

Pański gest z kwietnia, gdy odmówił pan przyjęcia Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy, wraz z czekiem na 100 tysięcy złotych, był bardzo znaczący. Bardzo ważny dla wielu Polaków.

To było dla mnie oczywiste. Kłamstwo smoleńskie musi być potępiane. To jest wyjątkowo obrzydliwa sprawa. Mam na myśli zachowanie takich ludzi jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak pani premier Kopacz. Te kłamstwa są wyjątkowo podłe, wstrętne. Więc gdy zadzwonił do mnie przewodniczący jury tej nagrody, informując, że ja dostałem tę nagrodę, spontanicznie powiedziałem, że nie przyjmuję. W ogóle się nad tym zastanawiałem. Nie mogłem pozwolić na to, żeby przyjąć pieniądze od miasta, które jest zarządzane przez takich ludzi. Później zostało to zamącone, że niby nagroda została przyznana, a ja jej nie przyjąłem, ale to już mnie mało obchodziło.

To był wielki gest, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Wielu mówi, ale nieprzyjęcie tak poważnej kwoty pieniędzy to jest coś postawa wyjątkowa.

Jestem stary, a staremu człowiekowi pieniądze nie są potrzebne.

Różnie to bywa. Z pewnością należą się panu wielkie podziękowania, myślę, że możemy je złożyć na pańskie ręce w imieniu czytelników, za wsparcie duchowe w bardzo trudnych czasach, gdy nadziei było naprawdę niewiele. Pańskie słowa o wieczności Polski, podnosiły na duchu i dawały siłę.

Zacznę od stwierdzenia, że to ja jestem wdzięczny wszystkim twórcom mediów niezależnych. Waszemu pokoleniu. Wykonaliście wielką pracę by do świadomości Polaków doszło, że są dwie Polski, i że długo jeszcze będą. I trzeba mówić, jaka jest ta prawdziwa Polska, kim jesteśmy. I wy zrobiliście w tej sprawie bardzo dużo, zaczęliście zakładać instytucje, które pilnują, by Polska trwała. Ja tylko mówię.

To wielki zaszczyt usłyszeć takie słowa z pańskich ust. Czy dziś, po wyborczym zwycięstwie kandydata opozycji, ma pan poczucie, że coś się przełamało?

Tak, uważam, że coś dobrego się zaczęło. Nie wiem, bo nikt nie wie, jak to się skończy. Mam nadzieję, że idzie ku dobremu. Ale to jest niewątpliwie znak, że ludzie się obudzili.

Ale to wyście ich obudzili. W gazetach, w internecie, w niezależnej telewizji. To się samo nie zrobiło. To nie partia wygrywa, to wygrywają, razem z partią Polacy.

Co w takim razie trzeba zrobić z pozostałymi mediami, z tymi setkami zakłamanych dziennikarzy?

Tymi dziennikarzami to się w ogóle nie przejmujcie. Zostawmy ich na boku. Problemem są raczej zwykli Polacy, którzy zostali przez lata ogłupieni przez propagandę. To ogłupianie trwa przecież od 1989 roku, wyrosło całe nowe pokolenie. To oni są problemem. A dziennikarze, jak będzie trzeba, to się przekręcą, będzie ich coraz mniej.

Co to znaczy dla pana być Europejczykiem?

To się samo przez się rozumie. Kto jest Polakiem, ten mieszka w Europie i jest Europejczykiem. To jest cywilizacja śródziemnomorska. Od Homera do dzisiaj. Chcąc nie chcą urodziliśmy się w tej cywilizacji. Nie dajmy się ogłupić tym, którzy tworzą jakąś różnicę pomiędzy tradycją polską a tradycją europejską. Jesteśmy wszyscy znad Morza Śródziemnego.

POLECAMY: Jarosław Marek Rymkiewicz dla wPolityce.pl: Bycie Polakiem to najpiękniejsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu. Życzę wszystkim, by to zrozumieli

Opr. i fot. Skaj

Posted in Wywiady | Otagowane: | Leave a Comment »

Prawdziwa genealogia Dudy

Posted by tadeo w dniu 22 Wrzesień 2015

https://i2.wp.com/niezalezna.pl/uploads/still2015/66364943091429852968.jpg
foto: arch.; na zdj. Janina i Jan Duda, rodzice kandydata na prezydenta

„Przeszłość mojej rodziny to typowe losy dobrych Polaków z różnych grup społecznych” – mówi Andrzej Duda. Postanowiliśmy to sprawdzić. Dotarliśmy do dokumentów, zdjęć i historii rodzinnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie…

Jan Duda i Janina Milewska poznali się w czasie studiów. Dzisiaj są profesorami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jan, ojciec Andrzeja, miał wątpliwości, czy wiek 21 lat uprawnia go do podjęcia tak poważnej życiowej decyzji jak małżeństwo. Zasięgnął więc rady swojego ojca Alojzego, a ten odparł mu: „Pytanie nie brzmi: czy masz odpowiedni wiek, lecz czy poznałeś odpowiednią kobietę. Jeśli tak, to się żeń”. Dziadka Andrzeja Dudy charakteryzowała prosta ludowa mądrość. Jan Duda podobną mądrość i dobroć odnalazł również w swoim teściu Nikodemie Milewskim. Obie rodziny łączyło wiele, przede wszystkim podobne podejście do życia.

Po mieczu

Alojzy Duda, dziadek Andrzeja, był – według przekazów rodzinnych – prawnukiem osadnika wojskowego w Łącku niedaleko Nowego Sącza. Podczas poszukiwań genealogicznych natrafiliśmy na akty metrykalne, zdające się potwierdzać tę informację. Na cmentarzu parafialnym w Łącku udało się nam odnaleźć grób rodziców Alojzego – Jana i Rozalii, pradziadków Andrzeja, a w księgach parafii Zabrzeż – akt urodzenia dziadka Andrzeja. Z aktów tych dowiadujemy się, że był on synem Franciszka i Rozalii Kałużny. Odnalezienie aktu ślubu Franciszka Dudy z 1868 r. pozwoliło na ustalenie dalszych pokoleń rodziny. Jan Duda – ojciec Franciszka – jest najstarszym znanym przodkiem Andrzeja w linii męskiej.

Według przekazów rodzinnych Jan Duda, urodzony w czasie zaborów na Śląsku, służył w wojsku austriackim. Po latach służby otrzymał spory kawałek ziemi właśnie w Łącku. Była to rola trudna, położona na przełęczy i usytuowana najwyżej we wsi. Rozciągał się stamtąd wspaniały widok. Jan o przezwisku „Bławat”, od noszonego za uchem kwiatka, jako jedyny we wsi umiał czytać, często więc siadywał z sąsiadami na ławeczce przed domem i czytał im na głos artykuły z gazet. Według proboszcza z Zabrzeża Józef Duda, drugi syn Jana, był człowiekiem niezwykle aktywnym, udzielającym się społecznie.

Doprowadził m.in. do wybudowania mostu na Dunajcu. Był doskonałym konstruktorem i w obejściu swojego domu wykonał wiele inżynierskich usprawnień.

Jan miał jeszcze dziewięcioro innych dzieci. Niestety, pięcioro najmłodszych zmarło w czasie zarazy w 1905 r. Wówczas ksiądz poradził mu, aby nadał nowo narodzonemu dziecku imię patrona młodzieży i studentów – św. Alojzego Gonzagi. Alojzy po skończeniu czerech klas szkoły powszechnej został wysłany „do terminu” na praktykę kuśnierską. Jego pierwszy mistrz jednak nie traktował go dobrze i zwyczajnie głodził. Uciekł więc od niego do Nowego Sącza. W 1942 r. poznał swoją przyszłą żonę Kingę Rams i rok później ożenił się z nią. Pochodziła z patriotycznej, góralskiej rodziny z okolic Nowego Sącza i Czarnego Dunajca. Jej ojciec Adam Rams wykonywał drobne prace usługowe w okolicznych wsiach, a matka Katarzyna Majka uprawiała skromne poletko.

W 1943 r. rodzina Dudów przeżyła tragedię wojenną związaną z bratem Alojzego – Franciszkiem. Złożył on przysięgę w AK i walczył na Podkarpaciu. Oddział został zadenuncjowany i rozbity w obławie urządzonej przez gestapo, a nieliczni pozostali przy życiu partyzanci ujęci. W trakcie śledztwa Franciszek nie wydał nikogo i zginął zakatowany w więzieniu w Tarnowie. Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane.

Po kądzieli

Rodzina Milewskich, matki Andrzeja, także służyła krajowi zarówno w Powstaniu Listopadowym i Styczniowym, jak i w okresie I i II wojny światowej. Do AK należeli Nikodem, dziadek Andrzeja, oraz jego rodzeństwo. Nikodem Milewski w swoich obszernych pamiętnikach spisał wszystko, o czym dowiedział się z licznych przekazów na temat przeszłości rodziny.

Ród Milewskich wywodzi się z centralnej Polski. Najstarszą znaną osobą jest Grzegorz Milewski, inwalida wojenny, który w 1816 r. poślubił Mariannę Siewierską. Co ciekawe, akt ślubu został sporządzony w miejscowości Piątek, która obecnie jest geometrycznym centrum Polski. Według pamiętnika, teść Grzegorza był wojewodą siewierskim. Z aktu wynika jednak, że ojcem Marianny był Paweł Siewierski, ekonom. Jej matką była natomiast Zofia Dzierzbicka z parafii Modlna, gdzie właścicielem dwóch wsi był Szymon Dzierzbicki, wojewoda łęczycki. Szymon Dzierzbicki urodził się ok. roku 1720, mógł więc być dziadkiem Marianny. Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie o niego chodzi w pamiętniku.

Grzegorz Milewski był typowym ówczesnym szlachcicem, jak wielu innych zubożałym po rozbiorach. Wąsaty, średniego wzrostu, uwielbiał dzieci, jeździł na karym koniu, był patriotą i duszą towarzystwa.

Jako weteran wojskowy był szanowany przez właścicieli ziemskich. Czy, jak czytamy w pamiętnikach, pochodził z Białostockiego, gdzie miał dwór – trudno zweryfikować. W Giecznie mógł być rezydentem, a może sam nabył w okolicach jakiś folwark. Dziewiętnastowieczny „Herbarz szlachty sieradzkiej” podaje, że był posesorem w miejscowości Socha.

Rodzinne dramaty

Grzegorz miał trzech synów – Nikodema, Leona i Ignacego, który po Powstaniu Listopadowym wyemigrował do Włoch, został księdzem, a następnie został wysłany do Ameryki.

Leon, syn Grzegorza, podobnie jak ojciec zajmował się administracją i doglądaniem dóbr właścicieli ziemskich. Los okrutnie go doświadczył: stracił dziesięcioro dzieci, które umierały zaraz po urodzeniu. Za namową miejscowego proboszcza wystawił więc kapliczkę na skrzyżowaniu dróg. Kolejne urodzone potem dzieci, Helena i Aleksy, przeżyły. Leon prawdopodobnie wziął udział w Powstaniu Styczniowym i zmarł wkrótce po jego upadku. Dzieci pozostały pod opieką stryja Nikodema. Niestety, w 1876 r. w majątku pojawił się rosyjski generał Szulgin. Majątek tak mu się spodobał, że na jego mieszkańców rzucono podejrzenie o udział w spisku i majątek skonfiskowano.

Sąsiadem rodziny Milewskich był Stanisław Kowalski, ojciec św. Faustyny, która właśnie tam, w rodzinnej miejscowości, doznała pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego.

Córka Leona, Helena, wcześnie wyszła za mąż i wyprowadziła się do Warszawy. Gdy rodzinny majątek został skonfiskowany, jej brat przeniósł się do stolicy. Aleksy był dobrze wykształcony, a zaprzyjaźniony gospodarz wyuczył go także ślusarki, zdobył więc konkretny zawód. Dzięki temu łatwo znalazł pracę w zakładach w Pruszkowie. Poznał tu młodą wdowę, Joannę Mrozowską, córkę weterana Powstania Styczniowego, organisty. Aleksemu i Joannie urodziło się czworo dzieci, z których Nikodem jest dziadkiem Andrzeja Dudy.

Imię Nikodem wydaje się zresztą w rodzinie Milewskich charakterystyczne: np. Nikodem Milewski w połowie XVIII w. był proboszczem w Nasielsku, a inny – ekonomem w Mniewie.

Dziadek Andrzeja Dudy, Nikodem Milewski, urodził się w 1894 r. Uczył się w szkole kolejowej w Pruszkowie. W 1914 r. rodzice zostali ewakuowani do Charkowa, a następnie do Petersburga. Tam Nikodem wcielony został do wojska rosyjskiego. Zdezerterował ze 117 p.p. w Smoleńsku i dostał się do Petersburga, gdzie zmienił dokumenty. Zdał maturę w Polskiej Macierzy Szkolnej w 1917 r. Po wybuchu rewolucji rodzina wróciła do Warszawy.

Tam, już jako student, w Rembertowie w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył w Zarządzie Kwatermistrzowskim i kierował elektrownią wojskową. Ukończył Kurs Oficerów Gospodarczych w stopniu podchorążego. W roku 1922 został zwolniony z wojska w celu dokończenia studiów. Do 1939 r. pracował w Urzędzie Statystycznym. Był wielbicielem Marszałka Piłsudskiego, człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i wielkiej mądrości życiowej.

W czasie II wojny światowej wiele osób z rodziny Milewskich doświadczyło tragicznych losów. Matka Nikodema została wywieziona przez Niemców i jej losy do dzisiaj są nieznane. W 1940 r. zmarła na gruźlicę siostra Stefania. Brat Nikodema, Wiktor, walczył w partyzantce w województwie radomskim. Pod koniec wojny zaczął chorować i zmarł w 1949 r. Syn Nikodema, Lech, jako szesnastolatek walczył w Powstaniu Warszawskim. Osadzony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen dożył wyzwolenia w 1945 r.

Po wojnie Nikodem ożenił się. Z tego małżeństwa urodziła się m.in. córka Janina, inżynier chemik. Dzisiaj Janina Duda z domu Milewska, podobnie jak jej mąż Jan Duda, są profesorami. Oboje, jak wielu Polaków, noszą w sobie historię przeszłych pokoleń, walki o wolność ojczyzny i trudnych, nieraz tragicznych losów.

Posted in Prezydent Andrzej Duda | Leave a Comment »

Trzeba być historycznym ignorantem, aby wańkowiczowskich bohaterów z „Tworzywa” porównywać z afrykańskimi czy azjatyckimi przybyszami

Posted by tadeo w dniu 22 Wrzesień 2015

Fot. PAP/EPA/NAKE BATEV
Fot. PAP/EPA/NAKE BATEV

To między innymi Polacy (Gąsior, Klekot, Pasik) opisani przez Wańkowicza zbudowali rolniczą potęgę Kanady. Nie pojechali na socjal, ale do puszczy. Karczowali, siali, zbierali i od dna, od dołu budowali gospodarcze mocarstwo. Tysiące osadników z Polski jak tysiące mrówek wzniosło Amerykę Północną na wyżyny dobrobytu.

Pułaski i Kościuszko też nie pojechali do USA po zasiłki. Kto wie jak by wyglądała Ameryka bez ich udziału.

Gdyby nie geniusz budowlany Rudolfa Modrzejewskiego (syna aktorki, Heleny) to Ameryka nie miałaby do dzisiaj wielu swoich mostów. To wynalazca mostów wiszących, twórca linii kolejowych w USA. Urodzony w Bochni nie zarejestrował się jako bezrobotny uchodźca.

A kto nie słyszał o Antonim Patku, twórcy najlepszych na świecie zegarków, powstaniec listopadowy, a teraz niemal symbol Szwajcarii. Przykłady polskich emigrantów, którzy w swoich nowych ojczyznach przyczynili się do ich rozwoju kulturalnego, gospodarczego czy politycznego można by mnożyć.

Ale czy tylko oni?

A Ci budowlańcy, którzy często „na czarno” wznosili w Niemczech domy, kładli dachy, naprawiali auta, pracowali u bauerów? Pożyteczni, pracowici, anonimowi, liczeni w… milionach? Czy bez polskich gastarbeiterów potęga Niemiec byłaby dzisiaj tak ogromna? Wątpię.

A Ci wszyscy oszukani przez system platformianej propagandy, którzy wykonują w Anglii pracę, którą Brytyjczycy pogardzają? To dzięki nim w tysiącach pubów są czyste talerze i kufle. Czyż to nie praca, nie pożytek? A wszyscy nasi rodacy, którzy pracowali w kopalniach Belgii, Francji, którzy mustrowali się pod obcymi banderami, którzy pracowitością i uczciwością budowali dostatniejszy świat? Czyż nie byli emigrantami?

Owszem, był jakiś margines tych, którzy kradli auta, pili wódę i włamywali się  do posesji. Ale ilu ich było? Jeden na pięciuset?

Jak można porównywać nadciągającą do Europy tłuszczę dobrze wykarmionych i młodych osiłków, którym w większości naprawdę żadna praca nie w głowie, z rzeszą polskich emigrantów, wypędzanych z kraju przegranymi powstaniami, zaborami, wojną, komunizmem, stanem wojennym? Tymi, którzy okazywali się być gigantami pracowitości, uczciwości i prawości. Trzeba być historycznym ignorantem, aby wańkowiczowskich bohaterów z „Tworzywa” porównywać z afrykańskimi czy azjatyckimi przybyszami. I tu nie ma nawet przestrzeni do gdybania. Wystarczy popatrzyć na doświadczenia Francji, Anglii, Niemiec, Hiszpanii, aby się przekonać jak to może wyglądać.

Posted in Gospodarka i Ekonomia | Leave a Comment »

Katolicyzm ostoją polskości na Kresach. „To Kościół, który przetrzymał komunizm i trwa, daje siłę i moc”

Posted by tadeo w dniu 22 Wrzesień 2015

Fot. M. Czutko
Fot. M. Czutko

Na Kresach być Polakiem to być katolikiem. To Kościół, który przetrzymał komunizm i trwa, daje siłę i moc – mówi „Gazecie Polskiej Codziennie” Cezary Jurkiewicz, prezes Fundacji „Kresy W Potrzebie – Polacy Polakom”.

Wszechobecna jest tęsknota za Polską. Ich tożsamość opiera się na silnej wierze w Boga i przywiązaniu do Kościoła rzymskokatolickiego. Widać to w kościele, do którego na msze i nabożeństwa przychodzą wielopokoleniowe rodziny, także dzieci i młodzież

— mówi Jurkiewicz.

Jak wskazuje, liczne polskie cmentarze na Kresach są najlepszym wyrazem tego, jak żyją tam Polacy. Są zadbane, świadczą o wciąż żywej pamięci, ale niszczeją z powodu braku środków – dot. to wielu miejsc, np. Grodna, Nowogródka czy Wołkowyska. Wszędzie rzuca się w oczy prostota i czystość, a jednocześnie brak środków finansowych – podkreśla.

Czy zdarzyło się państwu dostawać życzenia z okazji święta 3 maja lub 11 listopada? Mnie tak – były to życzenia od Polaków z Kresów

— relacjonuje „GPC” Jurkiewicz.

Fundacja, której szefuje koordynuje akcję „Paczka” na Białorusi. Polega ona na niesieniu Polakom na Kresach pomocy materialnej i nie tylko, dotąd udało się nam odwiedzić ponad 2000 rodzin w ich domach – mówi.

http://wpolityce.pl/kosciol/266074-katolicyzm-ostoja-polskosci-na-kresach-to-kosciol-ktory-przetrzymal-komunizm-i-trwa-daje-sile-i-moc

Posted in Moje Ukochane Wilno i Wileńszczyzna, Polskie Kresy | Leave a Comment »

Kolejna afera PO? Zaskakujące odwołanie, podejrzany konkurs i złoża strategiczne w tle. UJAWNIAMY kulisy gry o upartyjnienie PIG-u

Posted by tadeo w dniu 21 Wrzesień 2015

Fot. Panek/Wikipedia.org na lic. GNU;KPRM
Fot. Panek/Wikipedia.org na lic. GNU;KPRM

Za czasów Platformy Obywatelskiej upartyjnienie kolejnych instytucji rządowych stało się prawdziwą plagą.

W mediach szerokim echem odbiła się afera w NIK. Media publikowały treści rozmów prezesa Kwiatkowskiego i posła Burego, które pokazywały ustawianie konkursu na dyrektora w Izbie. Portal wPolityce.pl trafił na ślad kolejnych zaskakujących praktyk. Tym razem chodzi o szalenie ważną instytucję zajmującą się polskimi złożami geologicznymi oraz bezpieczeństwem ekologicznym. Z informacji, do których dotarł nasz portal, wynika, że w Państwowym Instytucje Geologicznym dzieją się rzeczy zaskakujące i budzące bardzo poważne podejrzenia.

Początek tej historii datowany jest na 7 lipca 2014 roku. To wtedy minister środowiska odwołał ze stanowiska prof. Jerzego Nawrockiego. Na stronach PIG pojawił się jedynie lakoniczny komunikat, jednak z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dyrektor Nawrocki został odwołany po doniesieniu, jakie trafiło do niego od jednej z pracownic. Sam Nawrocki uważa, że stał się ofiarą politycznej nagonki i rozgrywek o Instytut. Sprawę swojego odwołania skierował do sądu, gdzie toczy się proces o jego przywrócenie do pracy. Zaskakujące odwołanie Nawrockiego rozpoczęło falę kolejnych dziwnych wydarzeń. Zgodnie z zarządzeniem resortu środowiska p.o. dyrektorem został Roman Smółka, który do dziś pełni swoją funkcję.

Przed ponad rok Ministerstwo Środowiska nie było w stanie wyłonić nowych władz PIG-u, choć zarządzony został konkurs w tej sprawie. Zwłoka w procesie uzupełniania władz wydaje się co najmniej zaskakująca. Pierwszy konkurs zakończył się bowiem skandalem – minister środowiska odmówił powołania na stanowisko kandydata wyłonionego przez komisję konkursową i zamknął konkurs bez rozstrzygnięcia. Z naszych informacji wynika, że resortowi nie podobał się… kandydat wskazany przez komisję konkursową.

W konkursie brało udział pięciu kandydatów, a komisja przedstawiła ministrowi prof. dr hab. Krzysztofa Szamałka jako kandydata na stanowiska dyrektora. Jednak minister, powołując się na błędy formalne odmówił jego powołania

— mówi nam osoba znająca szczegóły postępowania.

W komunikacie rzeczywiście czytamy, że „nie dopełniono wymogów formalnych”, jednak nasi informatorzy nie mają wątpliwości, że była to jedynie zasłona dymna, adecyzja resortu wygląda jak próba sprzeciwu wobec działań komisji konkursowej. Z naszych informacji wynika, że prof. Szamałek mógł się nie spodobać władzom rządowym. I nie było istotne, że Rada uznała, że to on powinien konkurs wygrać. Resort zdaje się mieć „swojego” kandydata w konkursie.

Z naszych wiadomości wynika, że rządowe działania wobec PIG sprzyjają innemu z kandydatów, prof. dr hab. Grzegorzowi Pieńkowskiemu. Problem w tym, że startujący w konkursie został bardzo kiepsko oceniony, więc nie miał szans na nominację za pierwszym podejściem. Pieńkowski nie stał z założonymi rękami i miał skierować do Ministra Środowiska, co stało się jednym z powodów rozpisania nowego konkursu.To jednak znów zostało oprotestowane przez zwycięzcę konkursu prof. Szamałka, jego sprawa trafiła do sądu, który zajmuje się legalnością zaskakującego zakończenia konkursu.

Minister środowiska działał dalej. Z jednej strony przedłużał zarządzanie PIG-iem przez p.o. dyrektora Smółkę, a z drugiej zarządził drugi już konkurs na dyrektora. Ten ruszył 9 marca 2015 roku, ale do dziś nie został zakończony.

W tym konkursie również ma miejsce wiele zaskakujących wydarzeń. Wszystko wygląda, jakby wybór już dawno został dokonany, a dyrektorem miał został prof. Pieńkowski

— mówi o kolejnym konkursie nasz rozmówca.

Tym razem do konkursu zgłosiło się sześciu kandydatów, jednak z niewyjaśnionych powodów bez podawania przyczyn jednego z nich odesłano do domu. I to pomimo że w poprzednich konkursach zajmował on wysokie miejsca w finalePretendent, który został wykluczony z II etapu postępowania konkursu również założył sprawę w sądzie. Jednak konkurs toczył się dalej.

Kolejnymi zaskakującymi wydarzeniami są zmiany sposobu oceniania kandydatów w konkursie. Zmieniono również firmę, która poprzednio nisko oceniła prof. Pieńkowskiego. Zmiany miały miejsce również w komisji konkursowej, co budzi zdziwienie

— wylicza nasz informator, wskazując, że to, co dzieje się wokół konkursu w PIG-u jest nierzetelne i niezgodne z prawem.

Jaskrawym przykładem jest sprawa zmian w komisji konkursowej, jakich dokonano… 8 września, czyli kilka miesięcy po rozpoczęciu konkursu.

W ocenie naszych informatorów zmiany i decyzje widoczne w drugim konkursie wzmacniają prof. Pieńkowskiego, związanego z PIG-iem od dawna, a politycznie kojarzonego z Platformą Obywatelską.

Czy PO roztoczyła nad PIG-iem partyjny parasol ochronny? Wydaje się to bardzo możliwe. Wydarzenia w Instytucje przypominają jako żywo wydarzenia z NIK-u.Tyle tylko, że na razie nikt nie nagrał rozmów polityków władzy, którzy targują się o stanowisko w PIG-u. Widząc, co dzieje się wokół Instytutu, nie można wykluczyć, że takie rozmowy są prowadzone…

Zaskakujące wydarzenia, jakie widać od ponad roku wyglądają jak próba upartyjnienia ważnej dla Polski instytucji. Odwołanie dyrektora w niejasnych okolicznościach, odwołany konkurs, odrzucanie kandydatów w kolejnym konkursie, zmiany reguł gry – to wszystko budzi poważny sprzeciw. I pokazuje albo skrajną indolencję Ministerstwa Środowiska oraz Rady PIG-u, albo próbę upartyjnienia instytucji.

Nasi informatorzy wskazują, że lada chwila Ministerstwo może chcieć zakończyć proces zmian i będzie chciało powołać prof. Pieńkowskiego na stanowisko szefaPIG-u. To jednak może spowodować kolejne procesy. Powołanie człowieka, który w konkursie zyskał tak niskie noty, spowoduje poważne podejrzenia o działanie na szkodęPIG-u.**

Już obecnie fakt, że w PIG-u nie udaje się od ponad roku wyłonić nowego szefa, a także fakt, że w związku z działaniami ministra wobec władz Instytutu do sądu trafiło już kilka pozwów, jest skandalem i kładzie się cieniem na rządzie POPSL.

Jak wynika z naszych informacji sytuacja w PIG i przedłużające się zmiany we władzach sprawiają, że PIG nie działa tak jak powinien. Nasi rozmówcy wskazują, że sytuacja w instytucji się pogarsza, a jakość pracy spada. To szalenie niebezpieczne, bowiem mowa o Instytucje, który odpowiada za bezpieczeństwo surowcowe kraju oraz zarządza ogromnymi zasobami danych dotyczących surowców mineralnych i wód podziemnych.PIG pełni także rolę Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej.

Co szczególnie niepokojące, zaskakujące praktyki i nierzetelne zarządzanie Instytutem zbiegają się w czasie z debatą w Unii Europejskiej na temat powołania europejskiej służby geologicznej. Może się okazać, że PIG targany problemami wewnętrznymi, pozbawiony rzetelnego kierownictwa, nie będzie w stanie rzetelnie brać udziału w tej dyskusji oraz zapewnić Polsce odpowiedniej pozycji w służbie geologicznej. Jeśli tak się stanie odpowiedzialność za te zaniedbania spadną na rząd.

Zarządzanie instytucjami państwa za rządów POPSL bywa skandaliczne. Proces zmian władz w Państwowym Instytucje Geologicznym również inaczej nie daje się ocenić. Skandal ten może być szczególnie dotkliwy, gdy okaże się, że partyjne gierki wokół PIG-u odbiją się na polityce zarządzania polskimi surowcami i złożami geologicznymi… Tu gra idzie o miliony oraz prawdziwe dobra narodowe.

http://wpolityce.pl/polityka/266037-kolejna-afera-po-zaskakujace-odwolanie-podejrzany-konkurs-i-zloza-strategiczne-w-tle-ujawniamy-kulisy-gry-o-upartyjnienie-pig-u?strona=1

Posted in Afery i przekręty, Standardy TuskoLandii | Leave a Comment »

Żądają dymisji prezesa TVP. Za manipulacje w relacjach z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Londynie

Posted by tadeo w dniu 21 Wrzesień 2015

Żądają dymisji prezesa TVP. Za manipulacje w relacjach z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Londynie

Fot. Lukasz Dejnarowicz / FORUM

Deprecjonowanie osoby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  ośmieszanie jego przywiązania do wiary katolickiej, tradycji patriotycznych, komentarze w miejsce rzetelnej relacji czy bezpośredniej transmisji jego wystąpień, stało się nagminną praktyką publicznych mediów – podkreślają autorzy listu z Katolickiego Stowarzyszenie Dziennikarzy.

Adresatami listu Katilckiego Stowarzyszenie Dziennikarzy są przewodniczący KRRiT Jan Dworak oraz przewodniczący rady nadzorczej TVP Stanisław Jekiełek.

„Haniebne jest wykorzystywanie publicznych pieniędzy uzyskiwanych z abonamentów i podatków na prowadzenie oszukańczej, manipulacyjnej kampanii wyborczej, wprowadzanie odbiorców informacji w błąd” – czytamy w liście.

Jak podkreślają autorzy listu „zamiast prawdy społeczeństwo otrzymuje subiektywne opinie dziennikarzy lub przedstawicieli jednego środowiska politycznego, które od wielu lat wyraźnie preferowane jest w publicznych mediach. Haniebne jest wykorzystywanie publicznych pieniędzy uzyskiwanych z abonamentów i podatków na prowadzenie oszukańczej, manipulacyjnej kampanii wyborczej, wprowadzanie odbiorców informacji w błąd”.

„Deprecjonowanie osoby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  ośmieszanie jego przywiązania do wiary katolickiej, tradycji patriotycznych, komentarze w miejsce rzetelnej relacji czy bezpośredniej transmisji jego wystąpień, stało się nagminną praktyką publicznych mediów.  W ostatnich dniach np. otrzymywaliśmy szczątkowe, zmanipulowane informacje nt oficjalnej podróży Prezydenta RP do Londynu, a w tym samym czasie na antenach Tv publicznej, misyjnej królowały komentarze uderzające w godność najwyższej państwowej funkcji, dyskredytujące głowę RP” – podkreśla KSD.

Źródło: ksd.media.pl

Read more: http://www.pch24.pl/zadaja-dymisji-prezesa-tvp–za-manipulacje-w-relacjach-z-wizyty-prezydenta-andrzeja-dudy-w-londynie,38299,i.html#ixzz3mOIejuRK

Posted in Prezydent Andrzej Duda | Leave a Comment »

Rota

Posted by tadeo w dniu 21 Wrzesień 2015

APC - 2015.09.21 18.18 - 001.3d

Posted in Wiersze | Leave a Comment »

Znalezione w sieci

Posted by tadeo w dniu 18 Wrzesień 2015

„PiS i każda partia ma prawo snuć plany wygranych wyborów a po wygranej tworzyć rząd. Macierewicz nie jest skompromitowany żadnym złodziejstwem, korupcją lub nadużyciem władzy. Za to jest patriotą, wykształconym i doświadczonym politykiem. Zna obłudę demokracji i kolonialne wykorzystanie Polaków przez rządy mafii układu z Magdalenki. To dzięki tym oligarchom Polacy mało zyskali przez 25 lat demokracji ( płace 5x mniejsze, majątek 1000x mniejszy niż ludzi w Europie) , a mafia dużo”.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Jacek-Zakowski-w-kogo-Kaczynski-strzela-Macierewiczem,wid,17853353,wiadomosc.html?ticaid=1159b0

Posted in Znalezione w sieci | Leave a Comment »

 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 436 obserwujących.