WIERZE UFAM MIŁUJĘ

„W KAŻDEJ CHWILI MEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ” — ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

 • Słowo Boże na dziś

 • NIC TAK NIE JEST POTRZEBNE CZŁOWIEKOWI JAK MIŁOSIERDZIE BOŻE – św. Jan Paweł II

 • Okaż mi Boże Miłosierdzie

 • JEZU UFAM TOBIE W RADOŚCI, JEZU UFAM TOBIE W SMUTKU, W OGÓLE JEZU UFAM TOBIE.

 • Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.

 • Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • WIELKI POST

 • Rozważanie Drogi Krzyżowej

 • Historia obrazu Jezusa Miłosiernego

 • WIARA TO NIE NAUKA. WIARA TO DARMO DANA ŁASKA. KTO JEJ NIE MA, TEGO DUSZA WYJE Z BÓLU SZUKAJĄC NAUKOWEGO UZASADNIENIA; ZA LUB PRZECIW.

 • Nie wstydź się Jezusa

 • SŁOWO BOŻE

 • Tak mówi Amen

 • Książki (e-book)

 • TV TRWAM

 • NIEPOKALANÓW

 • BIBLIOTEKA W INTERNECIE

 • MODLITWA SERCA

 • DOBRE MEDIA

 • Biblioteki cyfrowe

 • Religia

 • Filmy religijne

 • Muzyka religijna

 • Portal DEON.PL

 • Polonia Christiana

 • Muzyka

 • Dobre uczynki w sieci

 • OJCIEC PIO

 • Św. FAUSTYNA

 • Jan Paweł II

 • Ks. Piotr Pawlukiewicz

 • Matka Boża Ostrobramska

 • Moje Wilno i Wileńszczyzna

 • Pielgrzymka Suwałki – Wilno

 • Zespół Turgielanka

 • Polacy na Syberii

 • SYLWETKI

 • ŚWIADECTWA

 • bEZ sLOGANU2‏

 • Teologia dla prostaczków

 • Wspomnienia

 • Moja mała Ojczyzna

 • Zofia Kossak

 • Edith Piaf

 • Podróże

 • Czasopisma

 • Zdrowie i kondyncja

 • Znalezione w sieci

 • Nieokrzesane myśli

 • W KAŻDEJ CHWILI MOJEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ.

 • Prezydent Lech Kaczyński

 • PODRÓŻE

 • Pociąga mnie wiedza, ale tylko ta, która jest drogą. Wiedza jest czymś wspaniałym, ale nie jest najważniejsza. W życiu człowieka najważniejszym jest miłość – prof. Anna Świderkówna

 • Tagi wpisów

 • Cytat na dziś

  Dostęp do internetu ujawnia niewyobrażalne pokłady ludzkiej głupoty.

Archive for the ‘Prywatne’ Category

Archiwum Akt Dawnych w Lublinie

Posted by tadeo w dniu 17 października 2014

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Piszczacu1815-1912
Dzieje aktotwórcy (…)e (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273). W 2 poł. XIX w. parafia pozostawała czasowo „w uśpieniu”, została podzielona pomiędzy parafie w Tucznej, Janowie (Michałki, Rokitno) i Białej (Kijowiec, Kościeniewicze). Siedziba parafii: Piszczac, diecezja lubelska, dekanat bialski Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego Miejscowości należące do parafii: Bokinka, Chotyłów, Dąbrowica Wielka i Mała, Dereczanka, Dobrynka, Choroszczynka, Janówka, Kijowiec, Kościeniewicze, Lipnica, Michałki, Piszczac, Połoski, Rokitno, Trojanów, Wyczółki, Wólka Kościeniewicka, Zalutyń Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne – akta metrykalne

http://szukajwarchiwach.pl/35/1897/0/?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=122&rpp=15&page=9#tabZespol

Komisja Mandatowa GRN w Dabrowicy – protokóły posiedzeń, plany pracy

http://szukajwarchiwach.pl/35/979/0/-/16?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=108&rpp=15&page=8#tabJednostka

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Połoskach

W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Połoskach (pow. bialski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Białej. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Połoski, okręg: bialski, 2. bialski
Cerkiew p.w. św. Dymitra
Miejscowości należące do parafii: Dąbrowica Duża, Połoski
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne – akta metrykalne  schowaj
ZawartośćAKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1875-1909, sygn. 1-35 (35 j.a.);
alegaty z lat 1890-1896, sygn. 16-22;
Informacje dodatkoweobecnie gm. Piszczac, pow. bialski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zdigitalizowany cały zespół;

http://szukajwarchiwach.pl/35/2278/0/?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=118&rpp=15&page=8#tabZespol

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tucznej

Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny i Podlasia obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Parafia w Tucznej (pow. bialski) została powołana w 1882 r., w miejsce zlikwidowanej parafii w Kodniu. Niedługo potem włączono do niej „uśpione” parafie w Huszczy, Sławatyczach oraz część parafii w Piszczacu i Malowej Górze
Siedziba parafii:Tuczna, diecezja lubelska, dekanat bialski
Kościół p.w. św. Anny
Miejscowości należące do parafii: Boje, Bokinki, Choroszczynka, Chotyłów, Dańce, Dąbrowica Wielka, Dobrynka, Dobromyśl, Dołhobrody, Hanna, Holeszów, Jabłeczna, Janówka, Kąty, Kodeń, Kopytów, Kostomłoty, Kuzawka, Lack, Leniuszki, Liszna, Matysówka, Międzyleś, Okczyn, Olszanki, Parośla, Pawluki, Piszczac, Połoski, Rozbitówka, Sajówka, Sławatycze, Terebiski, Trojanów, Tuczna, Władysławów, Wołoszki, Wólka Kościeniewicka, Wólka Zabłocka, Wyczółki, Zabłoć (Zabłocie), Zagościniec, Zahorów, Zalutyń, Zańków, Zdanówka, Zygmuntów, Żuki
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne – akta metrykalne  schowaj
ZawartośćI. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1882-1912, sygn. 1-20, 22-31 (30 j.a.);
alegaty z roku 1902, sygn. 21 (1 j.a.);
Informacje dodatkoweobecnie gm. Tuczna, pow. bialski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany; zmiana liczby jednostek wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113;

http://szukajwarchiwach.pl/35/1942/0/?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=120&rpp=15&page=8#tabZespol

Pierworys gruntów wsi Dąbrowica Wielka w gminie Kościeniewicze, powiecie bialskim, województwie lubelskiem położonej

http://szukajwarchiwach.pl/35/403/0/6.9.1.1/89?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=78&rpp=15&page=6#tabJednostka

Po žalobě žitelâ selenìâ na protokol K-ra po graničnomu sporu Dombrovica

http://szukajwarchiwach.pl/35/141/0/-/5955?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=80&rpp=15&page=6#tabJednostka

Projekt budowy kostnicy drewnianej na cmentarzu prawosławnym we wsi Dąbrowica, gm. Kościeniewicze

http://szukajwarchiwach.pl/35/404/0/14/321?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=61&rpp=15&page=5#tabJednostka

sprawy wymiaru i administrowania należności za likwidację służebności – Dąbrowica Wielka powiat bialski

http://szukajwarchiwach.pl/35/403/0/6.3.2/1898?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=68&rpp=15&page=5#tabJednostka

http://szukajwarchiwach.pl/35/403/0/6.2.2/853?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=70&rpp=15&page=5#tabJednostka

Dąbrowica Duża, Gmina: Kościeniewicze

http://szukajwarchiwach.pl/35/168/0/1/12?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=26&rpp=15&page=2#tabJednostka

Rejestr wymiarowy świadczeń szarwarkowych na rok 1949. Gromada Dąbrowica

http://szukajwarchiwach.pl/35/567/0/-/256?q=d%C4%85browica+XARCHro:35&wynik=15&rpp=15&page=1#tabJednostka

Posted in Prywatne | Leave a Comment »

Domowe wino

Posted by tadeo w dniu 10 stycznia 2014

Zdjęcie: Są owoce można pomyśleć o dobrym winie .....

Posted in Porady różne, Prywatne | Leave a Comment »

Czy naprawdę jesteście tak Głupi!? (Mr. Freeman)

Posted by tadeo w dniu 31 grudnia 2013

A kto wam pozwolił mysleć samodzielnie ????

Posted in Prywatne | Leave a Comment »

Najlepsza reklama pro-life w historii? Oceń sam!

Posted by tadeo w dniu 21 grudnia 2013

Świetna reklama, zabawna i zarazem pokazująca piękno rodzicielskiej miłości.

Myślicie, że zwykła reklama nie może nieść ze sobą wspaniałych wartości? To musicie koniecznie zobaczyć ten filmik. Ta reklama, to chyba najlepszy spot pro-life w historii. Sprawdźcie sami. To jest po prostu piękne!

Argentyńska Coca-Cola Life przygotowała spot, w którym z przymrużeniem oka przedstawia radości i trudy bycia rodzicem. Wszystko w rytmie przeboju „To Love Somebody” zespołu Bee Gees.

Spot przygotowała agencja Santo Buenos Aires. Coca-Cola Life została wprowadzona w lipcu na argentyński rynek. Charakterystyczna etykietka napoju zmieniła kolor na zielony, a cukier zastąpiony został stewią.

Posted in Filmy - Polecam, POLECAM, Prywatne, Znalezione w sieci | Leave a Comment »

Jak to jest możliwe?!

Posted by tadeo w dniu 16 grudnia 2013

Steven Freyne czyli Dynamo. Jest uważany za najbardziej genialnego iluzjonistę naszych czasów. Jest światową gwiazdą. 25 czerwca 2011 roku zasłynął tym, że wszedł na Tamizę i zaczął iść po wodzie. W programie nie pokazano jednak ważnego momentu zarejestrowanego przez świadków całego zajścia. Motorówka, którą przejęła Dynamo z wody, miała niespodziewany kłopot. Kiedy przepływała tuż przy brzegu, nagle zgasł silnik. Powszechnie to zostało uznane jako zdemaskowanie oszustwa polegającego na tym, że pod wodą była jakaś konstrukcja, którą po prostu naruszyła motorówka. Uzyskaliśmy ten fragment nagrania. Warto go obejrzeć uważnie, przy kilkukrotnym spowolnieniu.APC - 2013.12.16 21.10 - 001.3d

http://gloria.tv/?media=542471

http://www.youtube.com/watch?v=GDlWugn7DcA

Posted in Filmy i slajdy, Prywatne | Leave a Comment »

« Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773-1867

Posted by tadeo w dniu 14 grudnia 2013

http://www.cda.pl/video/52972b7/Elitarni-Ostatnie-starcie-caly-film

Posted in Prywatne | Leave a Comment »

Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773-1867

Posted by tadeo w dniu 13 grudnia 2013

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=65793&from=FBC

Posted in Prywatne | Leave a Comment »

Szkolne, młode lata…

Posted by tadeo w dniu 28 listopada 2013

380128_3876754008322_324869053_n

Internat LO, Mrągowo 1976 r.

Posted in Prywatne | Leave a Comment »

Moje motto

Posted by tadeo w dniu 23 lipca 2013

APC - 2011.04.30 21.10 - 001.3d

Gdy wieją wichry zmian, jedni wznoszą mury, inni budują wiatraki, a ja? Dbam o duszę…

 

Posted in Porady różne, Prywatne, Znalezione w sieci | Leave a Comment »

5 zasad bezpiecznego przechowywania danych

Posted by tadeo w dniu 4 marca 2013

http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,5-zasad-bezpiecznego-przechowywania-danych,wid,15376171,wiadomosc.html?ticaid=1102af

Posted in Prywatne | Leave a Comment »

NOWE KONTO NA YouTube

Posted by tadeo w dniu 14 lutego 2013

Po usunięciu mojego konta na YouTube (ponad 240 filmów) powoli odtwarzam je na nowo. Filmy, które tam były, będą teraz tutaj:

APC - 2013.02.14 21.17 - 001.3d

http://www.youtube.com/user/tadeeo1959

Posted in Prywatne | Leave a Comment »

Cejrowski ujawnia sposób na mandat z fotoradaru. „Zastosuję z wielką przyjemnością”

Posted by tadeo w dniu 29 stycznia 2013

Wojciech Cejrowski na swoim profilu na Facebooku odniósł się do sytuacji polskich kierowców. Publicysta napisał, że władza zamiast zwiększać prędkość naszego podróżowania budując drogi, utrudnia życie i stawia kolejne setki fotoradarów. Jego zdaniem w tej sytuacji trzeba sobie jakoś radzić.

Mam prawników w rodzinie – dostałem od nich wzorek pisma, który przy najbliższej okazji zastosuję z wielką przyjemnością – napisał Wojciech Cejrowski.

Cytujemy treść pisma…

„Szanowny Panie Komendancie,

W dniu 22.07.2012 o godz. 19.30, zostało zrobione zdjęcie (rzekomo mojego pojazdu) o Numerze Rej. 12PIGS43 i przesłano dokumentację na mój adres. Jednakże obawiam się, że przesłana dokumentacja jest niestety niekompletna, a co za tym idzie, obawiam się również, że wykazany na zdjęciu z fotoradaru – pomiar prędkości – może niestety nie być prawidłowy, o ile na zdjęciu został faktycznie uwieczniony mój pojazd. Bardzo chciałbym pomóc Panu Komendantowi w ustaleniu sprawcy wykroczenia, ale najpierw proszę o rozwianie wszelkich moich wątpliwości. Jednak – do rzeczy:

Oświadczam zgodnie z prawdą, iż nie wiem, czy na zdjęciu został uwieczniony mój pojazd, gdyż po polskich drogach porusza się wiele pojazdów podobnych do tych z przesłanego przez Państwa zdjęcia, natomiast tablice rejestracyjne są elementem łatwo wymienialnym i można je bez problemu podrobić i zamontować w innym pojeździe. Moje wątpliwości mogłyby zostać rozwiane w przypadku umożliwienia porównania znaków szczególnych pojazdu jak numer identyfikacyjny pojazdu czy numer silnika z danymi w dowodzie rejestracyjnym mojego pojazdu, tak jak to jest sprawdzane na przeglądach okresowych. Nie wspomnę już o tym, że na zdjęciu nie widać /ani marki ani modelu pojazdu ani rodzaju nadwozia/, a także nie mam możliwości sprawdzenia koloru pojazdu, co budzi moje wątpliwości czy to faktycznie jest mój pojazd. Tutaj jednak poproszę o przesłanie zdjęcia w wyższej rozdzielczości (i jeśli to możliwe w kolorze), co niewątpliwie pozwoli na rozpoznanie pewnych cech szczególnych sfotografowanego pojazdu, natomiast nie ulega wątpliwości, że większość samochodów, wygląda podobnie (szczególnie w perspektywie zdjęcia „od tyłu” / „z przodu”), więc i mój samochód jest podobny do tego pojazdu ze zdjęcia. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie fotografii w wysokiej rozdzielczości i w kolorze – rozpoznanie cech szczególnych mojego pojazdu, oraz niewykadrowanej, żeby mieć pewność, że na oryginalnym zdjęciu nie znajduje się inny pojazd, którego ewentualna obecność mogłaby zafałszować pomiar prędkości.

Poproszę o przesłanie dokumentu uprawniającego Komendę Policji w Pacanowie do użycia fotoradaru marki /nazwa marki fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/ w dn. 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/ lub podanie odpowiednich aktów prawnych, na mocy których Komenda Policji w Pacanowie dokonała pomiaru prędkości. A także dokumentu zezwalającego funkcjonariuszom Komendy Policji w Pacanowie na prowadzenie pomiarów w lokalizacji umiejscowienia fotoradaru przy użyciu radarowego przyrządu kontroli prędkości, wydaną i podpisaną przez odpowiedzialnego za ten rejon Komendanta Policji na wskazany czas kontroli (Ustawa prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).

Poproszę o podanie dokładnego adresu umiejscowienia fotoradaru w dniu 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/.

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 lipca 2011 r. strefa pomiaru prędkości była oznaczona znakiem D-51. a urządzenie fotoradaru było oznaczone kolorem żółtym.

Poproszę o przesłanie dokumentu legalizacji wtórnej oraz ponownej/kolejnej/okresowej urządzenia użytego w czasie pomiaru.

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej brak występowania zakłóceń mechanicznych, elektromagnetycznych i innych mających wpływ na dokonywanie pomiaru przez radarowy przyrząd pomiaru prędkości wydany przez właściwy Państwowy/ Okręgowy Urząd Miar w formie oficjalnego pisma np. świadectwa legalizacji miejsca dokonywania pomiaru lub świadectwa homologacji miejsca dokonywania kontroli. Prośbę swoją motywuję faktem, iż miejsce pomiaru prędkości musi spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

Poproszę o przesłanie informacji na temat sytuacji meteorologicznej w dniu 22.07.2012 (ze szczególnym uwzględnieniem godzin /zakres godzinowy przed i po godzinie zdarzenia/), która również ma wpływ na wynik prowadzonego pomiaru tj. temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Szczególnie ważnym czynnikiem jest wilgotność względna powietrza, a z tego co pamiętam to /tu wymienić np. że w miesiącu kiedy nastąpiło zdarzenie/ był dość bogaty w opady atmosferyczne, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wilgotność względna powietrza przekroczyła graniczną wartość 95%, a więc pomiar dokonany w wilgotności powietrza powyżej 95% byłby nieprawidłowy.

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje danych funkcjonariuszy dokonujących kontroli i/lub instalujących urządzenie wraz z osobowym zezwoleniem do wykonywania kontroli wydanym przez KPP (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 art. 14), a zgodnie z kodeksem drogowym dokonujący kontroli ma obowiązek okazać te dokumenty samodzielnie lub na żądanie osoby kontrolowanej. Pomijam fakt, że wysłana do mnie korespondencja była podpisana faksem, a nie oryginalnym podpisem funkcjonariusza Policji. Stąd prośba o przesłanie stosownych dokumentów.

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje również informacji o sposobie instalacji fotoradaru oraz jego osłonie w czasie przeprowadzenia pomiaru, czyli rodzaj gruntu, na jakim umiejscowiono fotoradar, kącie, jaki oś fotoradaru tworzyła z osią jezdni w chwili pomiaru. Nieprawidłowe ustawienie kąta powoduje zafałszowany pomiar prędkości, a przez to niezachowanie urzędowego wymogu dokładności pomiaru urządzenia. Nie znając kąta pomiaru urządzenia, nie można ustalić rzeczywistej prędkości mierzonego pojazdu, a urządzenia radarowe mogą pokazywać błędne dane w przypadku niezachowania wymaganego kąta między osią fotoradaru a osią jezdni. Dlatego też proszę o przesłanie stosownych dokumentów.

Proszę o dokładne informacje – czy w przesłanej przez Państwa dokumentacji prędkość zarejestrowanego pojazdu jest już pomniejszona o błąd pomiarowy, który dla urządzenia /nazwa fotoradaru/ wynosi ± /podać błąd pomiarowy urządzenia/ km/h (dla prędkości poniżej 100 km)?

Na jakiej podstawie prawnej Komenda Policji w Pacanowie wystawia wezwanie i mandat karny? Proszę o podanie stosownych regulacji prawnych.

Uprzejmie proszę o przesłanie informacji kto jest właścicielem fotoradaru marki /nazwa fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/, a także czy Komenda Policji w Pacanowie sama zajmuje się obróbką zdjęć wykonanych przez ww. fotoradar czy zleca to firmom zewnętrznym? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych podmiotu.

Na zakończenie pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z prośbą o przesłanie ww. dokumentów (podanych w punktach), dzięki którym będę mógł rozwiać swoje wątpliwości odnośnie przesłanego mi wezwania / mandatu karnego, a także odnośnie pojazdu oraz osoby znajdującej się na zdjęciu z fotoradaru.

Niekompletna dokumentacja stawia pod znakiem zapytania zasadność wskazania sprawcy wykroczenia, gdyż nie jest do końca jasnym, czy faktycznie doszło do wykroczenia, tj. czy zarejestrowane zdarzenie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dn. 9 listopada 2007 r. Proszę o przesłanie ww. dokumentacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma.

W przypadku braku przesłania ww. dokumentacji będę mieć podstawy do przypuszczenia, iż Komenda Policji w Pacanowie nie posiada ww. dokumentów a jednocześnie, że doszło po prostu do próby wyłudzenia grzywny (przez Urzędników Administracji Terenowej w celu podreperowania moim kosztem – budżetu Państwa oraz Gminy Pacanów – co stanowi podstawę (i jest moim prawnym obowiązkiem) do złożenia w Prokuraturze doniesienia o popełnieniu przestępstwa z Art. 300 KK.

Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję

Z poważaniem,

Jan Koza-Kozłowski”

http://mdziennik.pl/auto/news-auto/cejrowski-ujawnia-sposob-na-mandat-z-fotoradaru-zastosuje-z-wielka-przyjemnoscia

Posted in POLECAM, Porady różne, Prywatne | 1 Comment »

AccuWeather.com

Posted by tadeo w dniu 25 stycznia 2013

Jedna z najlepszych prognoz pogody – sprawdza się (często) na najbliższy tydzień.

APC - 2013.01.25 19.50 - 001.3d

http://www.accuweather.com/pl/pl/poland-weather

Posted in Prywatne | 1 Comment »

Archiwa Państwowe w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2012

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Dokumentacja aktowa

Z ZESPOŁU: NACZELNE PREZYDIUM PROWINCJI POZNAŃSKIEJ

53/290/0/9.8/2074

Tytuł

Die Beaufsichtigung verdächtiger Personen, Emigrante, pp.: Czarnecki, Charzewski, Grüger, Clavigo, Chronik, Cahen, Chodecki, Czernik, Chrząszczewski.

Tytuł tłumaczony

brak danych

Daty skrajne

1847-1852

Daty

1847 – 1852

Języki

brak danych

Zawartość

brak danych

Znak teczki

brak danych

Sygnatura dawna

NP. IX C c 52, Polizei-Sachen, Lit. C, Nr 1, Nr 246.

Forma zewnętrzna

poszyt

Stan fizyczny

brak danych

Liczba stron

brak danych

Liczba kart

brak danych

Format

brak danych

Stan zmikrofilmowania

całkowicie

Numer mikrofilmu

O-29929

2074?q=czernik&num=25&wynik=4

Posted in Prywatne | Leave a Comment »

Archiwa Państwowe w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2012

Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Białej (obecnie Biała Podlaska) sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego. Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Białej. W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego. Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan bialski (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego). Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273). Siedziba parafii: Biała, diecezja lubelska, dekanat bialski Kościół p.w. św. Anny (fundacja przed 1525 r.) Miejscowości należące do parafii: Biała, Borowa, Cicibór, Czosnówka, Danówka, Dębiny, Dokudów, Dubów, Grabanów, Hrud, Jagodnica, Jaźwiny, Józefek, Karczma, Kijowiec, Kościeniewice, Kozula, Krzymowskie, Leszczanka, Łukowce, Mosty, Ortel Książęcy, Perkowice, Porosiuki, Rogóżneczka, Roskosz, Ruda, Rudka, Sidorki, Sitnik, Sławacinek, Sielczyk, Sokule, Smolne Piece, Styrzyniec, Swory, Sycyna, Terebela, Witoroż, Worgule, Woroniec, Wola Dubowska, Woskrzenice, Wólka Plebańska, ponadto należące przed rokiem 1888 do parafii Łomazy: Burwin, Jusaki, Karczówka, Kozły, Krasówka, Lubeńka, Łomazy, Ortel Królewski, Studzianka, Wólka Karczowska oraz należące przed 1900 r. do parafii Malowa Góra i Terespol: Błotków, Borówka, Dobryń, Dobratycze, Kobylany Nadbużne, Koroszczyce, Kożanówka, Lebiedziew, Łobaczów, Malowa Góra, Małaszewice Wielkie, Małaszewice Małe, Michałków, Podhorbów, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Terespol, Wólka Dobryńska Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne – akta metrykalne.

http://szukajwarchiwach.pl/35/1645/0/-/?ps=True

Posted in Prywatne | Leave a Comment »