WIERZE UFAM MIŁUJĘ

„W KAŻDEJ CHWILI MEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ” — ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

 • Słowo Boże na dziś

 • NIC TAK NIE JEST POTRZEBNE CZŁOWIEKOWI JAK MIŁOSIERDZIE BOŻE – św. Jan Paweł II

 • Okaż mi Boże Miłosierdzie

 • JEZU UFAM TOBIE W RADOŚCI, JEZU UFAM TOBIE W SMUTKU, W OGÓLE JEZU UFAM TOBIE.

 • Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.

 • Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • WIELKI POST

 • Rozważanie Drogi Krzyżowej

 • Historia obrazu Jezusa Miłosiernego

 • WIARA TO NIE NAUKA. WIARA TO DARMO DANA ŁASKA. KTO JEJ NIE MA, TEGO DUSZA WYJE Z BÓLU SZUKAJĄC NAUKOWEGO UZASADNIENIA; ZA LUB PRZECIW.

 • Nie wstydź się Jezusa

 • SŁOWO BOŻE

 • Tak mówi Amen

 • Książki (e-book)

 • TV TRWAM

 • NIEPOKALANÓW

 • BIBLIOTEKA W INTERNECIE

 • MODLITWA SERCA

 • DOBRE MEDIA

 • Biblioteki cyfrowe

 • Religia

 • Filmy religijne

 • Muzyka religijna

 • Portal DEON.PL

 • Polonia Christiana

 • Muzyka

 • Dobre uczynki w sieci

 • OJCIEC PIO

 • Św. FAUSTYNA

 • Jan Paweł II

 • Ks. Piotr Pawlukiewicz

 • Matka Boża Ostrobramska

 • Moje Wilno i Wileńszczyzna

 • Pielgrzymka Suwałki – Wilno

 • Zespół Turgielanka

 • Polacy na Syberii

 • SYLWETKI

 • ŚWIADECTWA

 • bEZ sLOGANU2‏

 • Teologia dla prostaczków

 • Wspomnienia

 • Moja mała Ojczyzna

 • Zofia Kossak

 • Edith Piaf

 • Podróże

 • Czasopisma

 • Zdrowie i kondyncja

 • Znalezione w sieci

 • Nieokrzesane myśli

 • W KAŻDEJ CHWILI MOJEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ.

 • Prezydent Lech Kaczyński

 • PODRÓŻE

 • Pociąga mnie wiedza, ale tylko ta, która jest drogą. Wiedza jest czymś wspaniałym, ale nie jest najważniejsza. W życiu człowieka najważniejszym jest miłość – prof. Anna Świderkówna

 • Tagi wpisów

 • Cytat na dziś

  Dostęp do internetu ujawnia niewyobrażalne pokłady ludzkiej głupoty.

SKRADZIONA TOŻSAMOŚĆ – EUGENIUSZ KOŚCIESZA

Posted by tadeo w dniu 11 stycznia 2014


Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.
Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie.
Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa.
Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem

From: kosciesza_e@poczta.onet.pl

To: afery@poczta.fm

Sent: Friday, March 14, 2008 3:22 PM

Subject: O prawdę

Szanowni Państwo,

Będąc pełen podziwu dla treści waszej strony internetowej ,chciałbym połączyć się w tych wysiłkach na rzecz uświadomienia i podłączyć się o ile możliwe do jej zawartości . Pragnę tu zwrócić uwagę na moje opracowanie ,, Ojczyźnie ?skradziona tożsamość?? , dotyczące kluczowych w najnowszej historii Polski ,a zarazem nieobecnych w polskojęzycznej propagandzie jak i edukacji zagadnień. Mam nadzieję ,że po zapoznaniu się z treścią tego opracowania uznacie, że warto odnieść internetowy link do niego na waszej stronie?http://republika.pl/skradziona_tozsamosc_edycjaii

Umożliwiło by to sporej części Polaków zapoznanie się z zakazanymi nadal na wzór PRL zagadnieniami . Dałoby to m.in. zrozumienie dlaczego Polacy , zmuszeni do bycia poza krajem nie posiadają należnych obywatelowi polskiemu praw.

Podjęte w niniejszym opracowaniu tematy zebrane razem jednoznacznie obnażają antypolski charakter państwowości występującej pod szyldem ,,III RP??. Owej państwowości, która ubierając się w polską symbolikę ? godło , hymn, barwy narodowe polskiej przedwojennej państwowości- instytucjonalnie , personalnie , ustawowo pozostaje w swej ciągłości PRL-em.

 To akurat , że po 50 latach armia sowiecka wycofała się z terenów Polski jałtańskiej (tak jak wycofała się z trenów Litwy , tzw. Białorusi czy Ukrainy ) nie zmienia faktu ,że sowieckie służby specjalne nadal mają nieformalną władzę w tych wszystkich krajach.

 W przypadku Polski wywodząca się z PRL samozwańcza ,,elita?? z swoim wykastrowanym do 1989r oficjalnym rodowodem kryje swoje bolszewickie pochodzenie za parawanem ,,Ustawy o ochronie danych osobowych??. Nie przypadkiem też ma głęboką amnezję w poruszonych w opracowaniu zagadnieniach , przede wszystkim w temacie prawomocnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935r!

 Tylko przywrócenie jej funkcjonowania (do czego odnosi się niniejsze opracowanie) spowoduje ,że wszyscy Polacy mieszkający w Kraju , za granicą i pozostający nadal na sowieckim zesłaniu staną się wreszcie pełnoprawnymi obywatelami tego wreszcie prawdziwego Państwa Polskiego. Tym samym samozwańczą bolszewicko ?mafijną nomenklaturę PRL /,,III RP?? czekać będzie należne tej szumowinie rozliczenie na podstawie polskiego Kodeksu Karnego z 1932 r , i nie będzie to się działo wobec post komunistycznych sądów ,, III RP??. Funkcjonariuszy tychże ostatnich ,także po przywróceniu prawdziwej państwowości polskiej będzie czekało rozliczenie za kolaborację z okupantem , kagiebowską mafią w okresie PRL/ ,,III RP?? oraz targowicką politykę wcielania Polski do Eurorzeszy.

 Licząc na Państwa wsparcie w temacie przywrócenia dla świadomości ogółowi Polaków tych kluczowych dla prawdziwie niepodległej Polski zagadnień

Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów na rzecz ujawniania Prawdy niezależnie od decyzji w tymtemacie

Eugeniusz Kościesza

plik pdf do pobrania

…tak więc przedstawiamy –

OJCZYŹNIE SKRADZIONA TOŻSAMOŚĆ EUGENIUSZ KOŚCIESZA

SPIS TREŚCI

CZ I. ,, BIAŁE PLAMY NAJNOWSZYCH DZIEJÓW POLSKI.

Wstęp

A. ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO

1. Sprawa polska na tle sytuacji międzynarodowej na początku XX w.

2. Polskie inicjatywy na rzecz odzyskania własnej państwowości do 1918r.

3.Wojna wyzwoleńcza i odzyskanie własnej państwowości 1918-21r .
– Ogłoszenie niepodległości Polski

– Walki wyzwoleńcze w zaborze austriackim

– Sprawa Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia)

-Zrzucenie jarzma niemieckiej niewoli

4. Wojna z Rosją Sowiecką 1919-1920r.

B. NIEPODLEGŁOŚĆ

5.Rozwój ustroju państwowego Rzeczypospolitej Polskiej
6 Dwie ,,lewice? w Polsce

7.Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Polska w przededniu wojny o zachowanie niepodległości

C. II WOJNA ŚWIATOWA – NAJAZD, IV ROZBIÓR POLSKI – kontra LEGALNE WŁADZE R.P. i FORMACJE W.P.

9. Działania wojenne Polski i Niemiec 1-17 IX 1939r.
10. Napaść ZSRS na Polskę- IV rozbiór Polski.
11. Polska pod sowiecką okupacją 1939-1941r.
12. Władze Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie 1939 -1945.
13. Polskie Siły Zbrojne poza krajem.
– I Korpus Polski
– Polskie Siły Powietrzne i Polska Marynarka Wojenna
-II Korpus Polski
14. Polskie Państwo Podziemne 1939-45r.
15.Polskie siły zbrojne w okupowanym kraju: Armia Krajowa.

D. POWSTANIE LIPCOWE
– Samotna walka zdradzonej Polski 1944-1963r.

16.Zmowy w Moskwie, Teheranie i Jałcie-piąty rozbiór Polski.

17. Operacja,, Burza.

18. ,E cui facit, qui prodest! – Powstanie w Warszawie i unicestwienie stolicy Polski.

19. Wcielenie Polski Wschodniej do Związku Sowieckiego.

20. Aparat utrwalania sowieckiej okupacji w Polsce Zachodniej.
– Polskojęzyczne formacje Armii Czerwonej: ,,Ludowe Wojsko Polskie”

– Polskojęzyczne formacje NKWD: PPR,AL.,MBP,.KBW ,MO

Ludobójstwo pod przykrywką ,,prawa – aparat sądowo -prokuratorski PRL

21 . Naród w samoobronie -wojna partyzancka z sowieckim okupantem 1944-1963r.

E. POD SOWIECKĄ OKUPACJĄ 1944-1992r

22. Eksterminacja ludności polskiej na obszarach zagrabionych przez ZSRS do 1991r.

23. Rodowód polityczny PRL: sukcesor paktu Ribbentrop- Mołotow.

24. Krypto- rasizm jako istota systemu politycznego PRL.

-Eksterminacje polskiej lewicy w PRL.

Likwidacja Polskiej Partii Socjalistycznej przez sowiecki aparat PRL

-Pucz wojskowy na robotniczym ruchu związkowym w grudniu 1881r.

26. Rasizm religijny
– Zwalczanie polskiego Kościoła i religii chrześcijańskiej przez bolszewicki reżym PRL.

27. Polityka wywłaszczenia polskiej wsi przez system PRL/ ,,III R.P.”

28. Rasizm ekonomiczny- ,,POLITYKA GOSPODARCZA” – sowieckiej kasty rządzącej PRLem

F .,,Władzy raz wziętej nie oddamy nigdy” – Ciąg dalszy PRL pod szyldem ,,III RP”

29. Geneza tzw. ,,transformacji ustrojowej 1989r.

30. Władze Rzeczypospolitej Polskiej 1945- 1992r.

31. Kanty ,,okrągłego stołu”

32. L. Wałęsa, A. Kwaśniewski: Prezydenci R.P. czy PRL?

33.Wykastrowana demokracja systemem politycznym ,,III RP”.

34. Mafijno – lichwiarski ustrój gospodarczy ,,III RP”.

35. Sądowo-prokuratorski parawan bolszewickiej ośmiornicy.

36. ,,Władzy raz wziętej nie oddamy nigdy” -,,III RP” państwem policyjnym! .

37.Unia Europejska zagrożeniem podstaw materialnych egzystencji Polaków.

38.Rzesza europejska zagrożeniem dla dalszego bytu Polski.

Cz.II ZŁODZIEJE POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI

39.Metodyka ograbiania Polaków z narodowej tożsamości 1939-2007

40.Raz jeszcze o rodowodzie sprawców kradzieży

41. ,, ICH” droga do Europy zawsze wiodła po ,,trupie Polski”

Cz. III PODSUMOWANIE :JEŻELI NIE DO UNII TO?

42. System władzy w Polsce w świetle prawomocnej Konstytucji R.P. z 1935r i ciśgłości reguł prawa międzynarodowego.

43. ,,Bez ostatniego rozdziału…

Cz. V. ZAŁĄCZNIKI Z TREŚCI KLUCZOWYCH DOKUMENTÓW HISTORII NAJNOWSZEJ

Program P.P.S. F.R.

Istota demokracji na podstawie wyjątków z ,,Objaśnień programu PPS”.

Wyjątki z kodeksu karnego Niepodległej Polski z 1932r.

Wyjątki ordynacji wyborczej do Sejmu z 1935r

– Treść układu Ribbentrop – Mołotow z przebiegiem linii rozdziału stref wpływów.

Prawdziwy przebieg tzw. ,,linii Curzona”

układ polsko-brytyjski o wzajemnej pomocy z 25 sierpnia 1939

treść Karty Atlantyckiej

,,Umowa repatriacyjna” z 2 VII 1945- wyjątki .

,,Ustawa o ochronie danych osobowych” – wyjątki.


BIBLIOGRAFIA

– Bibliografia wg tytułów dozwolonych do wydawania na obszarze kraju.

-Bibliografia wg. tytułów ustawowo błąd – nieoficjalnie zakazanych do wydawania i kolportażu w kraju

Eugeniusz Kościesza

http://www.angelfire.com/empire2/kosciesza/SKRADZIONA_TOZSAMOSC.htm

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: