Mając na uwadze, że sparaliżowany Trybunał Konstytucyjny w ciągu pół roku zdołał wydać 22 orzeczenia, Parlament Europejski wzywa Polskę do wstrzymania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, której domniemanie niewinności jest zagrożone przez zmiany w kodeksie postępowania karnego, regulującego funkcjonowanie służby cywilnej, będącej podstawą zdrowia kobiet, oglądających media publiczne.

http://mundurowi.salon24.pl/727813,rezolucja-pe-streszczenie


Materiał źródłowy: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14.09.2016