WIERZE UFAM MIŁUJĘ

„W KAŻDEJ CHWILI MEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ” — ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

 • Słowo Boże na dziś

 • NIC TAK NIE JEST POTRZEBNE CZŁOWIEKOWI JAK MIŁOSIERDZIE BOŻE – św. Jan Paweł II

 • Okaż mi Boże Miłosierdzie

 • JEZU UFAM TOBIE W RADOŚCI, JEZU UFAM TOBIE W SMUTKU, W OGÓLE JEZU UFAM TOBIE.

 • Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.

 • Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • WIELKI POST

 • Rozważanie Drogi Krzyżowej

 • Historia obrazu Jezusa Miłosiernego

 • WIARA TO NIE NAUKA. WIARA TO DARMO DANA ŁASKA. KTO JEJ NIE MA, TEGO DUSZA WYJE Z BÓLU SZUKAJĄC NAUKOWEGO UZASADNIENIA; ZA LUB PRZECIW.

 • Nie wstydź się Jezusa

 • SŁOWO BOŻE

 • Tak mówi Amen

 • Książki (e-book)

 • TV TRWAM

 • NIEPOKALANÓW

 • BIBLIOTEKA W INTERNECIE

 • MODLITWA SERCA

 • DOBRE MEDIA

 • Biblioteki cyfrowe

 • Religia

 • Filmy religijne

 • Muzyka religijna

 • Portal DEON.PL

 • Polonia Christiana

 • Muzyka

 • Dobre uczynki w sieci

 • OJCIEC PIO

 • Św. FAUSTYNA

 • Jan Paweł II

 • Ks. Piotr Pawlukiewicz

 • Matka Boża Ostrobramska

 • Moje Wilno i Wileńszczyzna

 • Pielgrzymka Suwałki – Wilno

 • Zespół Turgielanka

 • Polacy na Syberii

 • SYLWETKI

 • ŚWIADECTWA

 • bEZ sLOGANU2‏

 • Teologia dla prostaczków

 • Wspomnienia

 • Moja mała Ojczyzna

 • Zofia Kossak

 • Edith Piaf

 • Podróże

 • Czasopisma

 • Zdrowie i kondyncja

 • Znalezione w sieci

 • Nieokrzesane myśli

 • W KAŻDEJ CHWILI MOJEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ.

 • Prezydent Lech Kaczyński

 • PODRÓŻE

 • Pociąga mnie wiedza, ale tylko ta, która jest drogą. Wiedza jest czymś wspaniałym, ale nie jest najważniejsza. W życiu człowieka najważniejszym jest miłość – prof. Anna Świderkówna

 • Tagi wpisów

 • Cytat na dziś

  Dostęp do internetu ujawnia niewyobrażalne pokłady ludzkiej głupoty.

Archive for 7 października, 2014

Abonenci kontra Poczta Polska: Dzięki luce prawnej nie płacą abonamentu

Posted by tadeo w dniu 7 października 2014

Abonenci, którzy dostali wezwania do zapłaty, wykorzystują lukę prawną, by odmawiać operatorowi. Ten przekonuje, że nie mają racji. Według ekspertów problem powinien rozwiązać sąd.

Abonenci kontra Poczta Polska: Dzięki luce prawnej nie płacą abonamentu

Abonenci kontra Poczta Polska: Dzięki luce prawnej nie płacą abonamentu /©123RF/PICSEL

Abonenci przekonują, że Poczta Polska nie wypełniła jednego z ciążących na niej obowiązków. Chodzi o rozporządzenie ministra transportu z 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 187, poz. 1342). Zgodnie z nim operator publiczny był zobowiązany zawiadomić każdego użytkownika takiego odbiornika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego.

List wart miliony

Abonenci twierdzą, że zawiadomienia nie otrzymali, i żądają dowodu doręczenia.

Poczta Polska się broni.

– Byliśmy zobowiązani wyłącznie do powiadamiania użytkowników o nadanym numerze, przesyłając zawiadomienie. Nadanie listu zwykłego na adres abonenta jest wyłącznym i wystarczającym w tym stanie prawnym działaniem – zapewnia Zbigniew Baranowski, rzecznik Poczty Polskiej SA.

Operator tym samym rozróżnia obowiązek doręczenia od obowiązku zawiadomienia.

– Jakkolwiek to zawiadomienie nie było wysyłane przesyłką rejestrowaną, to niewątpliwie w przypadku braku jego otrzymania nie ustawał obowiązek uiszczania opłat abonamentowych – przekonuje Artur Koziołek, rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dodaje, że zaprzestanie płacenia abonamentu z powodu nieotrzymania zawiadomienia skutkuje dochodzeniem należnej zaległości w ramach postępowania egzekucyjnego.

Wiele osób postanowiło jednak – mimo niekorzystnych interpretacji – wdać się w polemikę z Pocztą. Wygląda na to, że ze skutkiem pozytywnym.

– Użytkownicy, do których kierowano wezwania do zapłaty zaległego abonamentu, żądali na podstawie art. 73 k.p.a. wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów stanowiących podstawę takiego wezwania. Ich zdaniem, ponieważ dotychczasowe dowody rejestracji odbiorników utraciły ważność, nie ma podstaw do zapłaty abonamentu. Operator wyznaczony, nie znajdując dowodów na prawidłową rejestrację odbiorników, wycofywał żądania – twierdzi Filip Kona, adwokat w kancelarii Kochański, Zięba, Rapala i Partnerzy.

Teraz, gdy sprawa zrobiła się głośna i na forach internetowych abonenci podpowiadają sobie, jak w ten sposób spierać się z Pocztą, operator zajął oficjalne stanowisko, że dopełnił wszelkich wymogów.

Niejasna sytuacja

Zdaniem Witolda Masionka z kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy Poczta powinna dokonać w należyty i wyczerpujący sposób zawiadomienia o okolicznościach faktycznych i prawnych. Musi też czuwać, aby strona nie poniosła szkody z powodu nieznajomości prawa.

Zbigniew Baranowski odpowiada, że w przypadku nadawania indywidualnych numerów identyfikacyjnych Poczta Polska nie była zobowiązana do wydawania decyzji administracyjnych, a zawiadomienia co do zasady mogą być przesyłane korespondencją nierejestrowaną.

Kto w tym sporze ma rację?

Doktor Mariusz Bidziński, prawnik z SWPS, uważa, że brak doręczenia zawiadomienia stanowi naruszenie przez Pocztę Polską nałożonych na nią obowiązków powiadomienia abonenta, jednakże nie przesądza o istnieniu zobowiązania abonenta do uiszczenia opłaty.

– Przepisy są niejasne. Trudno na ich podstawie odpowiedzieć na pytanie, czy błędne zawiadomienie powoduje, że abonent ma prawo nie uiszczać opłaty za dany okres – twierdzi Witold Masionek.

Filip Kona dodaje, że należy przypuszczać, iż dopiero orzecznictwo sądów administracyjnych rozwiąże problem.

Patryk Słowik

Dziennik Gazeta Prawna

http://biznes.interia.pl/media/news/abonenci-kontra-poczta-polska-dzieki-luce-prawnej-nie-placa,2050876,5058#iwa_item=2&iwa_img=0&iwa_hash=33527&iwa_block=business_news

Posted in Gospodarka i Ekonomia | 2 Komentarze »