WIERZE UFAM MIŁUJĘ

„W KAŻDEJ CHWILI MEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ” — ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

 • Słowo Boże na dziś

 • NIC TAK NIE JEST POTRZEBNE CZŁOWIEKOWI JAK MIŁOSIERDZIE BOŻE – św. Jan Paweł II

 • Okaż mi Boże Miłosierdzie

 • JEZU UFAM TOBIE W RADOŚCI, JEZU UFAM TOBIE W SMUTKU, W OGÓLE JEZU UFAM TOBIE.

 • Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.

 • Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • WIELKI POST

 • Rozważanie Drogi Krzyżowej

 • Historia obrazu Jezusa Miłosiernego

 • WIARA TO NIE NAUKA. WIARA TO DARMO DANA ŁASKA. KTO JEJ NIE MA, TEGO DUSZA WYJE Z BÓLU SZUKAJĄC NAUKOWEGO UZASADNIENIA; ZA LUB PRZECIW.

 • Nie wstydź się Jezusa

 • SŁOWO BOŻE

 • Tak mówi Amen

 • Książki (e-book)

 • TV TRWAM

 • NIEPOKALANÓW

 • BIBLIOTEKA W INTERNECIE

 • MODLITWA SERCA

 • DOBRE MEDIA

 • Biblioteki cyfrowe

 • Religia

 • Filmy religijne

 • Muzyka religijna

 • Portal DEON.PL

 • Polonia Christiana

 • Muzyka

 • Dobre uczynki w sieci

 • OJCIEC PIO

 • Św. FAUSTYNA

 • Jan Paweł II

 • Ks. Piotr Pawlukiewicz

 • Matka Boża Ostrobramska

 • Moje Wilno i Wileńszczyzna

 • Pielgrzymka Suwałki – Wilno

 • Zespół Turgielanka

 • Polacy na Syberii

 • SYLWETKI

 • ŚWIADECTWA

 • bEZ sLOGANU2‏

 • Teologia dla prostaczków

 • Wspomnienia

 • Moja mała Ojczyzna

 • Zofia Kossak

 • Edith Piaf

 • Podróże

 • Czasopisma

 • Zdrowie i kondyncja

 • Znalezione w sieci

 • Nieokrzesane myśli

 • W KAŻDEJ CHWILI MOJEGO ŻYCIA WIERZĘ, UFAM, MIŁUJĘ.

 • Prezydent Lech Kaczyński

 • PODRÓŻE

 • Pociąga mnie wiedza, ale tylko ta, która jest drogą. Wiedza jest czymś wspaniałym, ale nie jest najważniejsza. W życiu człowieka najważniejszym jest miłość – prof. Anna Świderkówna

 • Tagi wpisów

 • Cytat na dziś

  Dostęp do internetu ujawnia niewyobrażalne pokłady ludzkiej głupoty.

Archive for 18 listopada, 2011

Słowo Boże na dziś

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

Słowo Boże na dziś

Posted in Filmy religijne, Religia | 1 Comment »

Powstanie Styczniowe na Podlasiu

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

 

            „Działo się w mieście Biała dnia dwudziestego trzeciego lutego 1863r. o godz. 10 rano. Stawili się Mikołaj Dzikowski Wójt Gminy Biała lat sześćdziesiąt, i Albin Tomaszewski Urzędnik z Biura Powiatu Bialskiego lat dwadzieścia osiem mający, obydwaj w Białej zamieszkali i oświadczyli nam, iż dnia dwudziestego pierwszego bieżącego miesiąca i roku o godzinie pierwszej po południu poległ w potyczce bojowej pod wsią Sycyna Aleksander Szaniawski Dziedzic Dóbr Krasowskich lat czterdzieści trzy mający syn Jana i Anieli Małżonków Szaniawskich nie żyjących. Pozostawił po sobie Żonę Laurę z Grabowskich we Wsi Krasówce zamieszkałą. Po przekonaniu się naocznie zejścia Aleksandra akt ten stawającym świadkom przeczytany, przez Nas i świadków podpisany został: ksiądz K. Kalinowski – Administrator Parafii Bialskiej; Mikołaj Dzikowski, Albin Tomaszewski”. Nr 12 – wypis z aktów zgonów parafii Św. Anny w Białej Podlaskiej, tamże w piwnicach (pod kościołem) pochowany.

Aleksander Szaniawski był organizatorem grupy a później oddziału powstańczego złożonego z  pracowników rolnych pracujących w jego rodzinnym majątku ziemskim w Krasówce (gm. Łomazy) Razem z nim w powstaniu udział brała jego żona Laura (Aleksandra) Szaniawska. W miesiącach marzec, kwiecień i maj 1863r. była kurierem w oddziale powstańczym księdza Stasiukiewicza z Janowa Podlaskiego. Miała 40 lat. Oddział ks. Stasiukiewicza liczył ok. 250 powstańców. Został rozbity przez wojska rosyjskie pod Mazanówką dnia 25 maja 1863r. (por. S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-1864). Dalsze losy żony Aleksandra Szaniawskiego nie są do końca rozpoznane.

Według planu akcji powstańczej 1863r. jednocześnie miały zostać zaatakowane na terenie powiatu bialskiego: Kodeń, Łomazy, Rossosz i sama Biała Podlaska. W Łomazach w styczniu 1863r. stacjonował drugi szwadron smoleńskiego pułku ułanów. Sztab tego pułku z trzecim szwadronem ułanów stacjonował w Międzyrzecu Podlaskim. Dwa pozostałe szwadrony w Wisznicach i we Włodawie. W Łomazach szwadronem dowodził rotmistrz Zjachtanow, a liczbę kawalerzystów określa się na ponad 200 ludzi. Atakiem na Łomazy w dniu wybuchu powstania miał dowodzić Gustaw Nowakowski z mieszczanami z Łomaz i częścią sił powstańczych z Huszczy i Wisek. Na Rossosz miał uderzyć Leopold Czapiński dowodząc mieszczanami z Rossosza oraz pozostałą szlachtą z Huszczy i Wisek. Oddziały te po pomyślnie zakończonym ataku miały maszerować na Białą Podlaskę. Ostatecznie napadem na Łomazy kierował Aleksander Szaniawski z własną grupą powstańczą. Zastępcą Szaniawskiego był Leopold Czapiński. Do sztabu dowódczego należał też administrator kościoła rzymsko-katolickiego w Huszczy ks. Walenty Nawrocki, który przyprowadził ze sobą szlachtę z Wisek i Huszczy. Ze Studzianki przybyli z grupą Tatarów Maciej Tupalski i Okmiński. Funkcje zwiadowcze sprawował ks. Nawrocki. Aleksander Szaniawski dowodząc całością wyżej wymienionych grup powstańczych w liczbie ponad 250 partyzantów zaatakował garnizon wojsk rosyjskich w Łomazach nocą z 22 na 23 stycznia 1863r. Żołnierze rosyjscy w Łomazach nie spodziewali się wybuchu powstania i ataku na ich garnizon. Byli całkowicie zaskoczeni i nie próbowali walczyć. W wielkim nieładzie i pośpiechu opuścili Łomazy kierując się na Białą i Międzyrzec. „ Dnia 23 stycznia 1863r. Aleksander Szaniawski z ks. Nawrockim i Czapińskim (vide: S. Zieliński, Boje i Potyczki 1863-1864”) wpadli w nocy na 23 stycznia na czele oddziału z 250 powstańców złożonym do Łomaz. Ułani pułku smoleńskiego, którzy stali w sile 200 koni w miasteczku, nie przygotowani, zostali tak nagle wśród ciemnej i dżdżystej nocy zaatakowani, że nie zdążywszy osiodłać koni, zbiegli do rynku. Tu powstańcy uderzyli na nich z kosami, co taki wśród jazdy popłoch wywołało, że pędem w rozsypce wymknęła się z miasta i uciekła do Międzyrzeca. Szaniawski zabrał do niewoli wachmistrza i trzech żołnierzy, wziął rzędy na 70 koni oraz broń i amunicję”.

Oddział powstańczy Szaniawskiego po zdobyciu Łomaz wycofał się do Huszczy. Tamże dnia 23 stycznia 1863r. przybył naczelnik wojskowy powiatu bialskiego Roman Rogiński. Na jego polecenie Szaniawski ze swoim oddziałem udał się do Zalesia niszcząc po drodze most na Krznie (na drodze Terespol-Biała Podlaska). Po krótkim pobycie w rejonie Zalesia ponownie udaje się do Łomaz. W Łomazach dnia 26 lub 27 stycznia 1863r. Szaniawski toczy drugą bitwę z Moskalami tworząc nowy oddział powstańczy w liczbie 100 żołnierzy złożony z okolicznej szlachty i z przybyłego z rejonu Włodawy oddziału powstańczego dowodzonego przez Ludwika Krasowskiego. „Łomazy: dnia 27 stycznia w Łomazach na Podlasiu zaledwie sformułował się oddział 50 strzelców i kosynierów i stanął przed kościołem oczekując błogosławieństwa kapłańskiego, napadnięty został przez 60 ułanów moskiewskich dowodzonych przez Czerkiesa. Wytrzymawszy dwie salwy, sformowali się nasi poza ogrodzeniem cmentarnym i zaczęli stamtąd prażyć Moskali tyralierskim ogniem. Spostrzegłszy się najeźdźcy, że gorąco, a przystęp do cmentarza trudny, rozpierzchli się w nieładzie, lżej ranni, a mający jeszcze konie pod sobą, unieśli życie; trupów na placu 7, koni zabito 2, a 2 wzięto żywe, w domu zbornym moskiewskim zabrano broń i amunicję. Moskale potem napadli na procesję, lecz odparci zostali” (vide: Wiadomości z pola bitwy z 10.02.1863; także: S. Zieliński, Boje i potyczki 1863-1864; B. Górny, Monografia powiatu bialskiego woj. lubelskiego; S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-1864). Według przekazywanych ustnie informacji przez najstarszych mieszkańców w jednej z bitew pod Łomazami zginął syn Aleksandra Szaniawskiego – dzisiaj w rejonie styku trzech wsi: Łomazy II, Bielany i Krasówka – miejsce pochówku nieustalone. Pośrednio świadczyć o tym może akt zgonu, w którym nie wymienia się jakichkolwiek dzieci pułkownika Szaniawskiego, jedynie żonę.

Jeszcze tego samego dnia 27 stycznia 1863r. Aleksander Szaniawski był już w Janowie Podlaskim w zgrupowaniu Romana Rogińskiego. Rogiński mianował go pułkownikiem i powierzył dowodzenie oddziałem strzelców w sile dwóch kompanii – ok. 300 żołnierzy. Razem z Rogińskim Szaniawski walczył 1 lutego 1863r. pod Białką k/Białej Podlaskiej; 4 lutego 1863r. pod Niemirowem i 7 lutego 1863r. pod Siemiatyczami. Ta ostatnia bitwa zakończyła się przegraną powstańców. Pododdziały R. Rogińskiego wycofały się w kierunku Puszczy Białowieskiej. Tutaj 10 lutego 1863r. nastąpił podział na tle rozbieżności co do terenów dalszych działań operacyjnych powstańców. Roginski chciał iść dalej na Litwę i tam wzniecać powstanie, natomiast Walenty Lewandowski jako naczelnik wojskowy województwa podlaskiego uważał, że powinni walczyć na terenie swojego województwa. Rogiński razem z ok. 150 powstańcami pozostał w Puszczy Białowieskiej, natomiast pułkownicy W. Lewandowski i A. Szaniawski z oddziałem liczącym 12 jeźdźców i około 70 piechurów udali się w rejon Białej Podlaskiej; 13 lutego 1863r. przekroczyli Bug w okolicy wsi Zabuże. Tutaj Lewandowski powierzył Szaniawskiemu dowództwo nad całym oddziałem i mianował go jednocześnie naczelnikiem wojskowym powiatu Biała Podlaska.

Dnia 14 lutego pułkownik Szaniawski zaatakował drugą kompanię rewelskiego pułku piechoty pod Woskrzenicami, gdzie Moskale bronili mostu na rzece Krznie na trasie Terespol-Biała Podlaska. Szaniawski zdobył most i przed spodziewaną odsieczą z Białej ukrył się z oddziałem w okolicznych lasach. W bitwie według źródeł rosyjskich zginęło dwóch powstańców a liczba rannych nie została ustalona, gdyż powstańcy na placu boju pozostawili jedynie jednego b. ciężko rannego. Sami powstańcy zdobyli kilkadziesiąt karabinów.

Następnie Szaniawski razem z Lewandowskim udają się z oddziałem do Łomaz i Rossosza, gdzie zaopatrują się w żywność, odzież i pieniądze. Dnia 20 lutego 1863r. są w Witorożu, gdzie łączą się z oddziałem kapitana Karola Krysińskiego. W tym czasie dociera do Witoroża wiadomość, że do Białej maszeruje wojsko rosyjskie w sile około 500 żołnierzy. Szaniawski decyduje się zaatakować kolumnę Moskali wybierając na miejsce zasadzki szosę miedzy Sycyną a Worońcem w pobliżu istniejącej podówczas stacji pocztowej. Dnia „21 lutego powstańcy zajęli stanowiska wokół drogi. Jednak nieostrożność jednej z czat doprowadziła do wczesnego odkrycia zasadzki: żołnierze zeskoczyli z wozów i otworzyli do nich ogień. Walka trwała przeszło trzy godziny. Lecz na skutek dużej przewagi Rosjan powstańcy musieli wycofać się do lasów tracąc trzech poległych i dwóch rannych, w tym samego Szaniawskiego, który niedługo potem zmarł. Wielu powstańców nie wytrzymało ognia nieprzyjaciela i porzuciło broń w czasie ucieczki. Przeciwnik miał prawdopodobnie tylko jednego rannego” (vide: B. Góra, tamże). Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej ówczesna właścicielka majątku Woroniec Izabela Mirska w miejscu bitwy przy szosie Biała Podlaska – Warszawa ufundowała skromny pomnik z krzyżem.

Rozproszeni po bitwie pod Sycyną żołnierze zostali zebrani przez pułkownika Lewandowskiego i oddani pod komendę kapitana Karola Krysińskiego, który był jednocześnie adiutantem Lewandowskiego. Szlak bojowy tych żołnierzy (w tym pochodzących z gminy Łomazy) to powiat łukowski, następnie z Sosnowicy przez Motwicę do Rossosza i przez Witoroż, Kąkolewnicę do wsi Grężówka pod Łukowem. Tu  13 marca 1863r. oddział liczący około 250 powstańców stoczył bitwę z liczącym 500 Moskali oddziałem. Następnego dnia drugą bitwę pod Staninem; 15 marca w rejonie wsi Osicze. Dnia 22 marca 1863r. walczy w bitwie pod Garwolinem a 24 marca pod Różą, gdzie Lewandowski dostaje się do niewoli (porównaj: S. Góra, Partyzantka…tamże).

Członkowie oddziału Szaniawskiego, którymi dowodził Krysiński przedostają się w rejon powiatu bialskiego, gdzie łączą się z oddziałem Aleksandra Czarnieckiego – Bończy. Razem z nim toczą 15 kwietnia 1863r. bitwę pod Wólką Plebańską, 6 maja 1863r. atakują Międzyrzec Podlaski.

Dnia 16 czerwca oddział Krysińskiego toczy bitwę z Rosjanami na polach wsi Burwin (w pobliżu Krasówki, tj. majątku Szaniawskich). „Dopiero 16 czerwca w lasach dubowskich, między Leszczanką, folwarkiem Krasówką i Dubowem oddział Krysińskiego został doścignięty przez kolumnę mjr Domina liczącą 400 piechoty i 25 kozaków oraz kolumnę Baszyłowa składająca się z dwóch kompanii piechoty szwadronu ułanów, 25 kozaków i 2 dział. Powstańcy zostali zaatakowani jednocześnie od czoła i tyłu. Krysiński jednak dzięki dużemu sprytowi i doświadczeniu wyprowadził częściami oddział z zamykającego się pierścienia otoczenia, uchodząc w kierunku Łomaz i Rossoszy. Straty miał jednak duże: poza poległymi i rannymi, część taboru z bronią i zaopatrzeniem. Uległ ona także rozproszeniu”. (S. Góra …tamże). Poległo około 40 powstańców. Do dnia dzisiejszego pozostały po bitwie dwie zbiorowe mogiły: mogiła powstańców była przy polu Jana Koniuszuka w kolonii Burwin przy drodze do Białej Podlaskiej. Miejsce to w przekazie miejscowej ludności jest nazywane „Mogiłki” i oznaczone drewnianym, katolickim krzyżem. W jej pobliżu, po drugiej stronie rzeki Rudka, już w gminie Drelów (ok. 200m od rzeki) w lesie o nazwie „Byk” pochowani zostali Moskale. W miejscu tym został usypany kopiec.

Ostatnia bitwa powstania styczniowego w rejonie Łomaz  rozegrała się 16-17 listopada 1863r. (por. J. Nałęcz Roztworowski, Wspomnienia z 1863 i 1864r.; B. Górny….tamże).

Na marginesie warto dodać, że powstańcy, którzy dostawali się do niewoli byli poddawani nieludzkim karom, np. wspomniany wcześniej ks. Nawrocki najprawdopodobniej aresztowany jeszcze w 1863r. został wywieziony na Syberię, gdzie zmarł; wg. P. Aleksandrowicza (Kuria Diecezjalna Siedlecka, czyli Podlaska); według innego przekazu ks. Nawrocki został skazany na 200 pałek – zmarł w czasie bicia, miał 86 lat.

Aleksandrze Szaniawskiej ( z domu Grabowskiej – pochodzącej ze szlachty huszczańskiej – do dzisiaj część Huszczy oznaczona jest „Grabowszczyzna”-  przypisuje się ufundowanie przy wjeździe do Łomaz (droga Łomazy-Biała Podlaska, ul. Spółdzielcza) w końcu XIX w. tzw. Kapliczki „Lubatyńskiej” – od nazwy części folwarku w Krasówce o nazwie „Lubatynek” (część majątku Szaniawskich). Być może jest to związane z chęcią upamiętnienia śmierci syna i męża. Kapliczka  została odrestaurowana w 2007r. staraniem Proboszcza Parafii Rzym.-Kat. ze środków wspólnoty parafialnej w Łomazach.

Kapliczka Lubatyńska w Łomazach.

Romuald Szudejko

szkolalomazy.pl/dokumenty/publikacje/szaniawski.doc

Przeczytaj także:

TEMATYCZNE TRASY ROWEROWE „Szlakiem miejsc pamięci powstania styczniowego”

Posted in Historia, Moja mała Ojczyzna | Leave a Comment »

Miłosierdzie Boże (św. Faustyna)

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

https://skydrive.live.com/?cid=2bdbd0a8b54a35a6&sa=980948141#cid=2BDBD0A8B54A35A6&id=2BDBD0A8B54A35A6%2111023

Posted in Miłosierdzie Boże, Św. Faustyna | Leave a Comment »

Sztuka manipulacji NLP – kodowanie zachowań

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

To co teraz napiszę to abecadło pracowników mediów, szkoleń dla polityków oraz wykwalifikowanych negocjatorów. Mogą za to z tego skorzystać osoby starające się o pracę w rozmowie z rekruterem.

Neurolingwistyczne programowanie (NLP) to sztuka diabelska, mająca za zadanie wywołanie odpowiedniej sekwencji myśli u rozmówcy, podprogowo przekonać go do czegoś, rzadzej wyleczyć a najczęściej zmusić do określonych zachowań tak by myślał, że sam tego chce i sam do tego doszedł.

Piszę o tym dlatego byście wszyscy wiedzieli jak jesteście manipulowani przez media, byście tą manipulacje potrafili zidentyfikować i byście sami umieli się obronić. Jest to też świetna sztuka automarketingu – dla którejś jakieś przyzwoite (moralne) zastosowanie widzę tylko w procesie rekrutacji, gdy kandydat (strona słabsza) rozmawia z wyszkolonym specjalistą.

Dziś skupię się na słowach, które manipulują myślami. Np. sprytne użycie słowa NIE doprowadza do wywołania reakcji przeciwnej niż wskazuje przekaz obudowany tym słowem. Ale są też inne słowa-klucze. Skupcie się i rozpoznajcie jaki efekt miały wywołać (jest roche podpowiedzi):

NIE
NIE MUSISZ TEGO ROBIĆ
NIE MUSISZ MNIE KOCHAĆ
NIE POWINAŚ SIĘ WE MNIE ZAKOCHIWAĆ
NIE POWINNAŚ SIĘ TAK BARDZO WE MNIE ANGAŻOWAĆ
NAPRAWDĘ NIE POWINNAŚ CZUĆ DO MNIE SYMPATI I PORZĄDANIA
NIE JEST KONIECZNE BYŚ MIAŁA SIĘ ZE MNĄ SPOTYKAĆ
WIELKA SZKODA, ŻE NIE MOŻESZ POZWOLIĆ SOBIE NA
SPOTAKNIE, KTÓRE MOGŁO BY DAĆ CI SZANSĘ PRZEŻYCIA CZEGOŚ BARDZO EKSCYTUJĄCEGO
NIE PRZYPOMINAJ SOBIE POD ŻADNYM POZOREM SYTUACJ KIEDY DAWAŁEM CI BUKIET RÓŻ
NIE PRZYPOMINAJ SOBIE POD ŻADNYM POZOREM SYTUACJ KIEDY ZROBIŁEM CI KOLACJĘ A POTEM MÓWIŁEM JAKA JESTEŚ PIĘKNA
NIE MYŚL O TYM JAK TO BYŁO KIEDY PIERWSZY RAZ ZOBACZYŁAŚ WE MNIE TĄ INTRYGUJĄCĄ OSOBĘ, KTÓRA CIĘ URZEKŁA
NIE ZADAWAJ SOBIE TYLE TRUDU BY NADAL BYĆ JAK NAJBLIŻEJ MNIE I BY MÓC PRZEŻYĆ ZE MNĄ TO COŚ CO NIE BYŁAŚ W STANIE PRZEŻYĆ Z INNYM MĘŻCZYZNĄ
NIE MOŻESZ DAĆ SIĘ SOBIE PONIEŚĆ RAZEM ZE MNĄ FALI UCZUĆ I EMOCJI JAKICH DOTYCHCZAS NIE ZAZNAŁAŚ Z ŻADNUM MĘŻCZYZNĄ
ZAMIAST POWIEDZIEĆNIE ZGUB TEGOPOWIEDZPILNUJ TO
ZAMIAST POWIEDZIEĆNIE UPUŚĆ TEGOPOWIEDZTRZYMAJ TO
ZAMIAST POWIEDZIEĆPROSZĘ SIĘ NIE STRESUJPOWIEDZUSPOKÓJ SIĘ
ZAMIAST POWIEDZIEĆNIE ZAPOMNIJPOWIEDZPAMIĘTAJ
ZAMIAST POWIEDZIEĆNIE RÓB TEGOPOWIEDZPRZESTAŃ TO ROBIĆ
 ZAMIAST POWIEDZIEĆCZY PÓJDZIESZ ZE MNĄ NA IMPREZĘ SPRÓBUJ POWIEDZIEĆPEWNIE NIE CHCIAŁABYŚ PÓJŚĆ ZE MNĄ NA IMPREZĘ
PEWNIE NIE JESTEŚ JESZCZE GOTOWA BY SIĘ ZE MNĄ SPOTKAĆ
PEWNIE NIE MOŻESZ PRZYJŚĆ DO MNIE TERAZ
SPRÓBUJ
SPRÓBUJ NIE MYŚLEĆ O TYM JAK BYŚ MOGŁA W PRZYJEMNY SPOSÓB SPĘDZIĆ ZE MNĄ CZAS
SPRÓBUJ NIE ZAWRACAĆ SOBIE MNĄ GŁOWY
ZAMIAST POWIEDZIEĆSPRÓBUJ UMÓWIĆ SIĘ Z JOLĄ POWIEDZUMÓW SIĘ Z JOLĄ
ALE
ALE – WYKASOWUJE Z UMYSŁU WSZYSTKO CO WCZEŚNIEJSZE (CO PRZED NIM)WCZEŚNIEJSZE O ILE TO UŻYJE SIĘ W SPOSÓB „NIEWINNY”
MOŻESZ MIEĆ DZISIAJ BARDZO DUŻO RÓŻNYCH ZAJĘĆ ALE SKORO JUŻ SPOTKALIŚMY SIĘ I JEST TAKA PIĘKNA POGODA, TO MOŻE WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ W JAK BARDZO PRZYJEMNY SPOSÓB MOŻEMY GO WSPÓLNIE SPĘDZIĆ
ZIDENTYFIKOWAĆ ELEMENTY BIEŻĄCEGO DOŚWIADCZENIA TWOJEGO ROZMÓWCY, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z TEMATEM ROZMOWY, NASTĘPNIEPOTWIERDŹ JE KONIECZNIE LUB TEŻ COŚ ZASUGERUJ PRZY WYKOŻYSTANIU RÓŻNYCH WZORCÓW JĘZYKOWYCH, KTÓRE JUŻ ZNASZ I KTÓRE DOPIERO POZNASZ
I – RÓWNOZNACZY
POMIMO – PODKREŚLA PIERWSZĄ WYPOWIEDŹ ODWROTNIE JAK ALE
I, PODCZAS , W TRAKCIE , SPOWODUJE ,ORAZ POZWOLI , ZANIM
ZAMIAST POWIEDZIEĆTAK ALE TO JEST ZŁE, NIE DOBRE, KIEPSKI ITD. POWIEDZTAK TO PRAWDA, WARTO O TYM POMYŚLEĆ ZANIM SIĘ ZDECYDUJESZ SKOŻYSTAĆ Z MOJEJ OFERTY
OWSZEM BĘDZIESZ Z NIM ZANIM ODKRYJESZ JAKI JESTEM CUDOWNY MĘŻCZYZNA
LUB
TAK TO PRAWDA MASZ RACJE ALE JAK JUŻ TU JESTEM TO ZRÓBMY TO
ZANIM
 
JASNE ZRÓB TO ZANIM UZNASZ, ŻE JESTEM TYM WŁAŚCIWYM MĘŻCZYZNĄ
NIE UŻYWAJ SŁÓW NEGATYWNYCH NP. NIE DENERWUJ SIĘ LUB NIE SMÓĆ SIĘ ITD. I NIE NEGUJ JEJ WYPOWIEDZI
POWIEDZSPOKOJNIE, USPOKÓJ SIĘ, ROZWESEL SIĘ, UŚMIECHNIJ SIĘ ITD.
MOŻESZ DOŚWIADCZYĆ ZE MNĄ BARDZO EKSCYTUJĄCYCH STANÓW JEŚLI JESTES GOTOWA BY PÓJŚĆ ZE MNĄ W BARDZIEJ INTYMNE MIEJSCE
I JEDNOCZEŚNIE ZASTANAWIAĆ SIĘ
I JEDNOCZEŚNIE DOPUSZCZAĆ EWENTUALNOŚĆ
 
IM … TYM 
IM BARDZIEJ MNIE NIE LUBISZ TYM BARDZIEJ MOŻESZ SOBIE UŚWIADOMIĆ JAKI JESTEM WSPANIAŁY
IM BARDZIEJ NIE CHCESZ SIĘ ZE MNĄ SPOTAKĆ TYM BARDZIEJ MOŻESZ UŚWIADOMIĆ SOBIE JAKIM EKSCYTUJĄCYM JESTEM MĘŻCZYZNĄ
SPRAWI , WYWOŁA , SPOWODUJE ORAZPOZWOLI
 
MOGLIBYŚMY SIĘ SPOTKAĆ CO POZWOLIŁO BY MI UŚWIADOMIĆ JAK NIE ZWYKŁA JESTEŚ KOBIETĄ
TAKA NIE CHĘĆ WYWOŁUJE ZAZWYCZAJ UCZUCIA ZAFASCYNOWANIA TĄ OSOBA Z KTÓRĄ ROZMAWIASZ
TA ZŁOŚĆ MOŻE WYWOŁAĆ W TOBIE OGROMNĄ RADOŚĆ NA MÓJ WIDOK
TWOJE ZDENERWOWANIE MOŻE SPRAWIĆ, ZE ODKRYJESZ W SOBIE JAK BARDZO JESTEM WPŁYWOWĄ OSOBĄ NA TWOJE  ŻYCIE
TO ODKŁADANIE SPRAW MOŻE SPOWODOWAĆ W TOBIE WIĘKSZE ZAFASCYNOWANIE MOJĄ OSOBĄ
OZNACZA
TWOJE ZAANGAŻOWANIE SIĘ Z NIM OZNACZA, ZE NIEWIESZ JESZCZE JAKI STAŁEM SIĘ DOBRY W TYM CO CIĘ NAJBARDZIEJ PODNIECA, FASCYNUJE, UPRZYJEMNIA CI ŻYCIE
TO ŻE DZWONISZ DO MNIE OZNACZA, ŻE CORAZ BARDZIEJ MNIE LUBISZ A IM DŁUŻEJ ZE MNĄ ROZMAWIASZ TO TE BARDZIEJ NARASTA I MOŻESZ W KOŃCU UŚWIADOMIĆ JAK BARDZO MNIE PORZĄDAŻ
I BARDZO DOBRZE PONIEWAŻ TO OZNACZA, ŻE JESZCZE NIE ODKRYŁAŚ MOJEJ UMIEJĘTNOŚCI DOPROWADZANIA CIE DO TAKICH STANÓW JAKICH NIE DAŁ CI ŻADEN INNY MĘŻCZYZNA I NIE DOŚWIADCZYŁABYŚ TEGO GDYBYŚ MNIE NIE SPOTKAŁA
NIE POSZŁABYŚ ZE MNĄ NA SPACER? WIEM, ŻE MOŻESZ MIEĆ WĄTPLIWOŚCI, ALE TO BARDZO DOBRZE, PONIEWAŻ TO OZNACZA, ŻE JESTEŚ NIEZWYKLE ROZSĄDNĄ DZIEWCZYNĄ, KTÓRA ZASŁUGUJE NA TO, ABY SPOTYKAĆ SIĘ TYLKO Z PRZYZWOITYMI CHŁOPCAMI, KTÓRZY POZWOLĄ CI CZUĆ SIĘ W SWOIM TOWARZYSTWIE BEZPIECZNIE
POZWOLI TO UŚWIADOMIĆ
MOŻESZ NIE CHCIEĆ SIĘ ZE MNĄ SPOTKAĆ I JEDNOCZEŚNIE CAŁY CZAS ROZWAŻAĆ TAKA EWENTUALNOŚĆ
MOŻESZ SĄDZIĆ, ŻE MNIE NIE LUBISZ I JEDNOCZEŚNIE PRAGNĄĆ MNIE SPOTKAĆ
IM BARDZIEJ NIE CHCESZ ZE MNĄ POJECHAĆ NA TĄ DYSKOTEKĘ, TYM BARDZIEJ SOBIE UŚWIADAMIASZ, JAK WSPANIALE MOGŁA BYŚ SIĘ BAWIĆ I POTEM WRACAĆ ZRELAKSOWANA I ZADOWOLONA
PRESUPOZYCJE
ZACZĄĆ , PRZESTAĆ , NADAL , JESZCZE
CZY PRZESTAŁAŚ JUŻ MNIE KOCHAĆ
CIESZĘ SIĘ, ZE DZWONIĄC DO MNIE ZASPOKOISZ W KOŃCU TO NARASTAJĄCE UCZUCIE TĘSKNOTY ZA MNĄ
CIESZĘ SIĘ, ŻE PRZERWAŁAŚ W KOŃCU TEN MONOTONNY STYL ŻYCIA I WRÓCIŁAŚ DO MNIE TU GDZIE TERAZ JESTEM
CIESZĘ SIĘ, ŻE PODJEŁAŚ TĄ TRAFNĄ DECYZJĘ I ZADZWONIŁAŚ DO MNIE
CHCIAŁBYM ABYŚ PRZESTAŁA TAK BARDZO TĘSKNIĆ ZA MOJĄ OSOBĄ
TERAZ ZNOWU MOŻESZ ZACZĄĆ ŻYĆ ZABAWĄ I Z WSPANIAŁYMI LUDŹMI
CZY TY NADAL PODEJMUJESZ TE BŁĘDNE, BEZNADZIEJNE KROKI
CZY JESZCZE ZADAJESZ SIĘ Z PETENTAMI
W CZASIE , PODCZAS GDY , PRZED ,ZANIM , W TRAKCIE   PO , KIEDY
OPOWIEM CI FANTASTYCZNĄ HISTORIE W CZASIE NASZEGO SPOTKANIA
PODCZAS GDY BĘDZIESZ ZE MNĄ TO ROBIĆ OPOWIEM CI NIESAMOWITE PRZYJEMNE ZDARZENIE
ZADZWOŃ DO MNIE PRZED NASZYM SPOTKANIEM
POMYŚL ZANIM DO MNIE PRZYJDZIESZ I ZANIM MNIE POCAŁUJESZ
W TRAKCIE NASZEGO WSPÓNEGO SPOTKANIA PRZY SZKLANCE WINA POKAŻĘ CI COS NIEZWYKŁEGO
JAK JUŻ BĘDZIESZ PO PRZYJEMNYM BYCIU ZE MNĄ DAM CI COŚ NIEZWYKŁEGO
KIEDY UŚWIADOMISZ SOBIE JAK BARDZO MNIE KOCHASZ DOZNASZ CZEGOŚ BARDZO NIEZWYKŁEGO I OGROMNIE FASCYNUJĄCEGO
WIEDZIEĆ , ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ ,UŚWIADAMIAĆ SOBIE , ZAUWAŻAĆ
NIE WIEM CZY UŚWIADAMIASZ SOBIE FAKT IŻ KOCHANIE MNIE PRZYNOSI SPEŁNIENIE KOBIECYCH MARZEŃ
CZY JUŻ WIESZ ILE PRZYJEMNOŚCI MOGĘ CI DOSTARCZYĆ GDY ZAAKCEPTUJESZ MNIE TAKIM JAKIM JESTEM
KIEDY KOCHAJĄC SIĘ ZE MNA ZDASZ SOBIE SPRAWĘ JAK MOŻNA CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM WTEDY MOŻESZ DOZNAĆ RZECZY O JAKICH NAWET NIE ŚNIŁAŚ
CZY PODCZAS NAMIĘTNEGO CAŁOWANIA SIĘ ZE MNĄ JESTEŚ W STANIE ZAUWAŻYĆ RYTM SWEGO ODDECHU
SPIĘTRZENIE PRESUPOZYCJI
 
BEZ PRESUPOZYCJI „LUBISZ MNIE”
Z JEDNĄ PRESUPOZYCJĄ„JAK BARDZO MNIE LUBISZ”
Z DWIEMA PRESUPOZYCJAMI„CZY SOBIE UŚWIADAMIASZ JAK BARDZO MNIE LUBISZ”
Z TRZEMA PRESUPOZYCJAMI„CZY JUŻ W PEŁNI SOBIE UŚWIADAMIASZ, JAK BARDZO MNIE LUBISZ”
APPENDIX
TANDETA PERSWAZYJNA
„TO CIĘ PRZERASTA”
CHCIAŁBYM ODPOWIEDZIEĆ CI NA TO, ALE BIORĄC POD UWAGĘ TWOJE POCHODZENIE (WYKSZTAŁCENIE, INTELIGENCJĘ) JESTEM PEWIEN, ŻE NIE BĘDZIESZ W STANIE TEGO ZROZUMIEĆ
„NAWET TY”
TO CO POWIEM BĘDZIE ZROZUMIAŁE NAWET DLA CIEBIE”
PRZEJDZIE CI
TEŻ TAK MYŚLAŁEM, GDY BYŁEM W TWOIM WIEKU
GDY JUŻ DOJRZEJESZ EMOCJONALNIE (INTELEKTUALNIE, DUCHOWO) WYROŚNIESZ Z OBECNEGO MYŚLENIA I ZGODZISZ SIĘ Z MOIM PUNKTEM WIDZENIA
JESTEŚ TU OD NIEDAWNA CO?
DIAGNOZA
MÓWISZ TAK BO JESTEŚ MĘŻCZYZNĄ (KOBIETĄ)
POPIERASZ ABORCJĘ PONIEWAŻ PRZEŻYWASZ GŁĘBOKO ZABLOKOWANE I SFRUSTROWANE POTRZEBY SEKSUALNE, CO JEST TYPOWE DLA OSÓB, KTÓRE PRZEŻYŁY W DZIECIŃSTWIE TRAUMĘ
JESTEŚ PRZECIW ABORCJI PONIEWAŻ PRZEŻYWASZ GŁEBOKO ZABLOKOWANE I SFRUSTROWANE POTRZEBY SEKSUALNE, CO JEST TYPOWE DLA OSÓB, KTÓRE PRZEŻYŁY W DZIECIŃSTWIE TRAUMĘ
JAKO DZIECKO NIE BYŁEŚ KARMIONY PIERSIĄ, PRAWDA
INNE
 
KIEDY NASTĘPNYM RAZEM BĘDZIESZ CHCIAŁ MI COŚ POWIEDZIEĆ SPRÓBUJ SIĘ NIE ŚLINIĆ I NIE CHAŁASUJ TYLE.
DROBIAZGI
 
NALEŻY DOKŁADNIEJ OKREŚLIĆ, CO MASZ NA MYŚLI MÓWIĄC, ŻE…
UŻYŁEŚ SŁOWA „CZUJĘ” ZAMIAST „MYŚLĘ”, JEŻELI TY ZAMIAST MYŚLEĆ CZUJESZ TO ŻADNE ROZSĄDNE ARGUMENTY DO CIEBIE NIE TRAFIĄ
POWIEDZIAŁEŚ, ŻE MIESZKASZ VIS A VIS PRZEDSZKOLA. CZEMU JESTEŚ TAK ZAFASCYNOWANY DZIEĆMI, CZY JESTEŚ PEDOFILEM?
AKWIZYTOR
-CZY RODZINA MA DLA CIEBIE JAKIEŚ ZNACZENIE?
-NO TAK
-W TAKIM RAZIE WIDZĘ CIĘ U MNIE W BIURZE O 12, I PRZYNIEŚ PIENIĄDZE.
-CZY CHCESZ ŻEBY W POLSCE ZACZĘLI RZĄDZIĆ CHIŃSCY KOMUNIŚCI
-NIE
-W TAKIM RAZIE GŁOSUJ NA X
ZAWIESZENIE MÓZGU
 
SKOMPLIKOWANE STWIERDZENIE, KTÓRE PARALIZUJE MÓZG
 
PROBLEM POLEGA NA TYM, ŻE TWOJE MYŚLENIE PRZEBIEGA W SPOSÓB LINEARNY VERSUS KONFIGURACYJNY, A TO ZAGADNIENIE WYMAGA ZASTOSOWANIA MATRIXU WIELOPOZIOMOWEGO
 
PRESUPOZYCJE SPIĘTRZONE
CIEKAW JESTEM NA ILE JESTEŚ W STANIE UŚWIADOMIĆ I JAK BARDZO JESTEŚ W STANIE UŚWIADOMIĆ, IŻ KOCHAJĄC SIĘ ZE MNĄ DOZNAJESZ TAK EKSCYTUJĄCYCH UCZUĆ O JAKICH WCZEŚNIEJ NIE BYŁAŚ NAWET W STANIE SOBIE WYOBRAZIĆ.
POMYŚL SOBIE CO SIĘ STANIE KIEDY JUŻ W PEŁNI I DO KOŃCA ZAUWAŻYSZ, ŻE STAŁEM SIĘ MĘŻCZYZNĄ TYM NA KTÓREGO CZEKAŁAŚ CAŁE SWOJE ZYCIE I CAŁKOWICIE ZDASZ SOBIE SPRAWĘ, ZE JESTEM TYM, KTÓRY JEST W STANIE SPEŁNIĆ WSZYSTKO TO O CZYM MARZYSZ.
PRESUPOZYCJE UKRYTE
 
WCZORAJ OGLĄDAŁEM CIEKAWY FILM O PODŁOŻU EROTYCZNYM, W KTÓRYM USŁYSZAŁEM TAKI TEKST KIEDY CHŁOPAK BĘDĄC SAM NA SAM Z DZIEWCZYNĄ W CIĄGU ZALEDWIE PARU CHWIL DOPROWADZIŁ JĄ DO TAKIEGO STANU, ŻE ZACZĘŁA MDLEĆ Z ROZKOSZY I UŻYŁ TYLKO SŁÓW OCZYWIŚCIE Z ODPOWIEDNIĄ TONACJĄ. POWIEDZIAŁ DO NIEJ W TEN SPOSÓB „WYOBRAŹ SOBIE MEGO PTASZKA W SWOICH MAJTKACH JAK NABRZMIEWA, ROŚNIE I STAJE SIĘ CORAZ WIĘKSZY POWOLI WCHODZI GŁĘBOKO DO TWOJEJ CIPECZKI POBUDZAJĄC TWOJE WSZYSTKIE NAJWRAŻLIWSZE, CZUŁE MIEJSCA A TY DOZNAJESZ TAKIEJ ROZKOSZY O JAKIEJ NAWET NIE ŚNIŁAŚ”

Z NLP korzystają ludzie szkoleni przez Tymochowicza (teraz Palikot) wielkiego fana tej metody oraz np. ludzie lewicy i PO szkoleni przez Andrzeja Batko – guru NLP (na YouTube niegdyś był film jak jednym dotknięciem wprowadzał ludzi w stan hipnozy oraz inny, jak w ciagu 15 minut tak słowami manipuluje kobietą, że leczy ją z fobii na motyle).

Nie na darmo headhunterzy radzą w sprawie rozmów kwalifikacyjnychhttp://headhunter.nowyekran.pl/post/27821,rozmowa-rozmowa-i-po-rozmowie nie wspominają, że przygotowywać się należy także w sposobie budowania zdań i sprytnej interakcji z rekruterem. W stosunku do wielu kandydatów te techniki są z pewnością stosowane, dlaczego druga strona ma tego nie wiedzieć i też z tego nie korzystać? W końcu walczy o PRACĘhttp://zaczarowanadorozka.nowyekran.pl/post/30182,sztuka-manipulacji-nlp-kodowanie-zachowan

Posted in Porady różne | Leave a Comment »

Umowa zlecenie

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

Umowa zlecenie.pdf

Posted in Książki (e-book), Porady różne | Leave a Comment »

Rozmowy o miłosierdziu – Szkoła miłosierdzia św. Faustyny

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

Więcej: http://www.youtube.com/results?search_query=Rozmowy+o+mi%C5%82osierdziu&oq=Rozmowy+o+mi%C5%82osierdziu&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=0l0l0l4812l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0

Posted in Miłosierdzie Boże | Leave a Comment »

Faustina Kowalska

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

Posted in Miłosierdzie Boże, Moje Ukochane Wilno i Wileńszczyzna, Św. Faustyna | Leave a Comment »

Św Faustyna i Bł ks Michał Sopoćko

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

Posted in Miłosierdzie Boże, Św. Faustyna | Otagowane: | Leave a Comment »

Lech Kaczyński miał rację, teraz potwierdził to Parlament Europ.

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

W środę, 16 listopada, Gruzję odwiedziła szefowa unijnej dyplomacji Caterine Ashton, a dzień później Parlament Europejski uchwalił rezolucję uznając obecność Rosjan w Abchazji i południowej Osetii za bezprawną okupację tych terenów. Gdy rosyjskie i gruzińskie media pełne są komentarzy, Fakty TVN podają informację o Putinie, który… odwiedził dentystę.

http://portal.arcana.salon24.pl/365381,lech-kaczynski-mial-racje-teraz-potwierdzil-to-parlament-europ

Posted in Polityka i aktualności, Znalezione w sieci | Leave a Comment »

Ojciec Pio – rozważania na miesiąc grudzień

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

foto.jpeg (8387 bytes)Ojciec Pio – rozważania na miesiąc grudzień. pps

Zobacz także: Myśli Św. Ojca Pio na cały rok

Posted in Ojciec Pio | Leave a Comment »

Jan Pospieszalski Bliżej 17.11.2011 – Po Marszu Niepodległości

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

Zobacz także: 

Tłum na Marszu Niepodległości 11.11.11

Przeczytaj także:

Niedosyt po programie Pospieszalskiego

Posted in Polityka - video, Polityka i aktualności | Otagowane: | 1 Comment »

Tłum na Marszu Niepodległości 11.11.11

Posted by tadeo w dniu 18 listopada 2011

Wydaje się, że dość obiektywny film o Marszu Niepodległości 11.11.2011 r

Film polecany zwłaszcza tym, którzy swą wiedzę czerpią z przekazów medialnych.

Zobacz także: Chyba najlepszy film pokazujący skalę Marszu Niepodległości. Zdjęcia, których telewizje unikały jak ognia…

Posted in Polityka - video, Polityka i aktualności | 1 Comment »